עברית Русский
 
מפת אתר
- ('שיעור 2 - מילות הכללה (חלק א
יחידה 10
- שיעור 4 - המרת תואר לשם עצם
- שיעור 1 - המרת פ. לתואר \ תפקיד
- שיעור 7 - תחיליות לשמות פועל
- קטע קריאה - יחידה 10
- ('שיעור 2 - משפטי תנאי (חלק א
- WH -שיעור 8 - מילות ה
- שיעור 5 - הווה מושלם ממושך
- תקציר יחידה 10
- ('שיעור 9 - שונות (חלק ו
- שיעור 6 - עבר מושלם ממושך
- ('שיעור 3 - משפטי תנאי (חלק ב
יחידה 11
- קטע קריאה - יחידה 11
- שיעור 5 - סיומות מיוחדות
- שיעור 2 - עתיד מושלם
- שיעור 3 - עתיד מושלם ממושך
- תקציר יחידה 11
- שיעור 6 - תחיליות מיוחדות
- שיעור 4 - המרת עצם ותואר לפועל
- שיעור 1 - מילות קישור
- ('שיעור 7 - שונות (חלק ז
צור קשר
המסלול המושלם
עמוד בית
יחידה 1
- (שיעור 2 - קריאה נכונה (רמה 1
- ('שיעור 6 - שמות עצם (חלק ב
- שיעור 9 - שמות תואר
- שיעור 4 - פעלי עזר
- שיעור 7 - פעלים בהווה פשוט
- שיעור 3 - גופים
- שיעור 1 - אותיות השפה
- תקציר יחידה 1
- שיעור 8 - מילות יחס וחיבור
- קטע קריאה - יחידה 1
- ('שיעור 5 - שמות עצם (חלק א
יחידה 2
- ('שיעור 5 - שיוך (חלק ב
- שיעור 2 - שמות גוף כמושא
- ('שיעור 8 - הווה ממושך (חלק ב
- קטע קריאה - יחידה 2
- (שיעור 1 - קריאה נכונה (רמה 2
- שיעור 3 - מילות יחס לפעלים
- שיעור 6 - ציווי ופעלי עזר מודאליים
- (שיעור 4 - שיוך (חלק א
- תקציר יחידה 2
- ('שיעור 7 - הווה ממושך (חלק א
יחידה 3
- ('שיעור 7 - שונות (חלק א
- ('שיעור 4 - עבר פשוט (חלק ב
- ('שיעור 2 - שלילה (חלק ב
- ('שיעור 5 - עתיד פשוט (חלק א
- ('שיעור 3 - עבר פשוט (חלק א
- ('שיעור 6 - עתיד פשוט (חלק ב
- קטע קריאה - יחידה 3
- תקציר יחידה 3
- ('שיעור 1 - שלילה (חלק א
יחידה 4
- ('שיעור 7 - שאלות מורכבות (חלק א
- ('שיעור 4 - שאלות בסיסיות (חלק ג
- שיעור 10 - ברכות שלום ונימוסים
- שיעור 11 - שפת הדיבור וסלנגים
- ('שיעור 8 - שאלות מורכבות (חלק ב
- שיעור 5 - קיצורים
- ('שיעור 2 - שאלות בסיסיות (חלק א
- ('שיעור 3 - שאלות בסיסיות (חלק ב
- תקציר יחידה 4
- שיעור 6 - שאלות אישור
- קטע קריאה - יחידה 4
- (שיעור 1 - קריאה נכונה (רמה 3
- ('שיעור 9 - שאלות מורכבות (חלק ג
יחידה 5
- שיעור 1 - מספרים
- קטע קריאה - יחידה 5
- ('שיעור 4 - תיאור מידה (חלק ג
- ('שיעור 5 - תיאור מידה (חלק ד
- ('שיעור 2 - תיאור מידה (חלק א
- ('שיעור 6 - שונות (חלק ב
- ('שיעור 3 - תיאור מידה (חלק ב
- תקציר יחידה 5
יחידה 6
- (שיעור 1 - קריאה נכונה (רמה 4
- שיעור 3 - פעלים כשמות תואר
- ('שיעור 6 - תיאור מקום (חלק א
- שיעור 4 - עבר ממושך
- ('שיעור 7 - תיאור מקום (חלק ב
- תקציר יחידה 6
- שיעור 2 - משפט סביל
- קטע קריאה - יחידה 6
- שיעור 5 - עתיד ממושך
יחידה 7
- (שיעור 6 - תיאור זמן (מורכב
- שיעור 3 - היממה וימות השבוע
- תקציר יחידה 7
- (שיעור 1 - תיאור זמן (בסיסי
- ('שיעור 7- שונות (חלק ג
- שיעור 4 - תאריכים בלוח השנה
- שיעור 5 - ציון שנים
- שיעור 2 - זמן שעון
- קטע קריאה - יחידה 7
יחידה 8
- תקציר יחידה 8
- שיעור 6 - פעלים מורכבים
- שיעור 3 - צורה שנייה של פעלים
- ('שיעור 1 - הווה מושלם (חלק א
- שיעור 4 - המרת פעלים לעצמים
- ('שיעור 7 - שונות (חלק ד
- קטע קריאה - יחידה 8
- (שיעור 5 - מילות יחס (מתקדם
- ('שיעור 2 - הווה מושלם (חלק ב
יחידה 9
- שיעור 5 - הפכים
- קטע קריאה - יחידה 9
- ('שיעור 3 - מילות הכללה (חלק ב
- תקציר יחידה 9
- שיעור 6 - עבר משולם
- (שיעור 4 - תיאור אופן (תואר הפועל
- ('שיעור 7 - שונות (חלק ה
- שיעור 1 - שמות עצם ושמות תואר
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;