עברית Русский
 

שיעור 4 – פעלי עזרבשפה האנגלית ישנם פעלי עזר שמופיעים במשפטים בהם לא מופיע פועל (מלשון פעולה) רגיל.

בכל משפט (בכל שפה) צריך להיות פועל כלשהו.

 

לפניכם שני משפטים בעברית:

1.      מריו פתח את השער.

2.      השער סגור.

 

במשפט הראשון הפועל הוא "פתח". זהו משפט תקין.

במשפט השני אין אנו רואים פועל כלשהו אך גם משפט זה תקין.

 

למעשה, במשפט השני ישנה מילה נוספת המהווה סוג של פועל אך היא חבויה.

אם נסתכל על המשפט שוב והפעם במלואו, נקרא:

            "השער הינו סגור."

המילה "הינו" באה לפני תאור מצבו של השער ומשמשת כתחליף לפועל.

 

ובכן, כמו בעברית גם באנגלית המקרה דומה אלא שהשימוש בפועל העזר הינו מחייב.

ישנם שלושה פעלי עזר לשלוש קבוצות של גופים (אותם גופים שלמדנו עליהם בשיעור הקודם):

* לחץ על שם פועל העזר כדי לשמוע את הגייתו

Am צ

Are צ

Is צ

I

you

they

we

he

she

it

 

פועל העזר יופיע מייד אחרי שם הגוף:

* פירוש המילה happy - שמח

צ I am happy                                          אני (הנני) שמח

צ He is happy                                         הוא (הננו) שמח

צ They are happy                                  הם (הינם) שמחים

צ You are happy                                    אתה (הינך) שמח

 

באותו אופן יופיע הפועל עם שם הגוף המלא:

צ Sarah is happy                                    שרה (הינה) שמחה

צ Ron and Sarah are happy                רון ושרה (הינם) שמחים

צ The rat is happy                                  העכברוש (הינו) שמח

* המילה "and" משמעותה "ו.." והמילה "the" משמעותה "ה..". נלמד על מילים מסוג זה בהמשך

 

שימו לב, בעוד שבעברית שינינו את שם התואר "שמח" לפי הגוף בו השתמשנו (שמחים, שמחה), באנגלית שם התואר נשאר כפי שהוא בכל הגופים (happy).

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;