עברית Русский
 

שיעור 6 – עתיד פשוט (חלק ב')


 


ישנם מקרים בהם לא נוסיף את המילה
"will" למרות שמדובר בזמן עתיד.

אחר ביטויי זמן כמו המילים "after" (אחרי) ו- "before" (לפני), למשל, לא תופיע המילה "will":

"תן לו כסף רק אחרי שהוא יסיים" =

"Give him money only after he is done" צ (and not: "after he will be done...")

"נסה להגיע לשם לפני שהאוטובוס יצא" =

"Try to get there before the bus leaves" צ (and not: "before the bus will leave)

מילה נוספת שאחריה לא תופיע המילה "will" היא "until" (עד):

"הישאר שם עד שהיא תחזור" = "Stay there until she comes back" צ (ולא "until she will..")

* כשנלמד על תיאורי זמן נכיר עוד ביטויים שאחריהם לא תופיע המילה "will"

למעשה, הפעלים מופיעים ב-"הווה פשוט" למרות שמדובר בפעולה עתידית.


לפעמים אנו מדברים בזמן עתיד מתוך זמן עבר, לדוגמא:

"הוא אמר שהוא יבוא"

הפעולה "אמר" היא בזמן עבר והפעולה "יבוא" היא בזמן עתיד.

אם היינו מתרגמים לפי החוקים שהכרנו עד עכשיו היינו אומרים: "He said he will come". אך אז היינו טועים.

במשפט מסוג זה נחליף את המילה "will" במילה :צ "would"

"הוא אמר שהוא יבוא" = "He said he would come" צ

"חשבתי שאתה לא תסכים" = "I thought you would not agree" צ (להסכים = to agree)

"הם פחדו (או: היו פוחדים) שאף אחד לא יגיע" = "They were afraid no one would come" צ

* אף אחד = no one

 

בעברית, כשאנחנו רוצים לבקש משהו בצורה מנומסת אנו משתמשים בביטוי "הייתי רוצה" במקום "אני רוצה". באנגלית, נשתמש בביטוי "I would like":

"הייתי רוצה לשתות קצת יין" = "I would like to have some wine" צ (קצת = some)

כשנרצה לומר "הייתי מאוד רוצה ל.." נשתמש בביטוי "I would love to...":

"הייתי מאוד רוצה להישאר אבל אני חייב ללכת" = "I would love to stay but I have to go" צ

 

גם כן, כדי לדבר בזמן עתיד בצורה נימוסית או מכובדת יותר וגם כאשר נרצה לדבר על מצב היפותטי (למשל, "הייתי עושה כך וכך במצב מסוים") נחליף את ה – "will" ב – "would":

"כן, זה יהיה נחמד" = "Yes, it would be nice" צ (במקום "It will be nice")

"הייתי עושה הכול כדי להשיג את זה" = "I would do anything to get it" צ (במקום "I will do..")

* נרחיב בנושא זה כשנלמד על "משפטי תנאי"


למילה "shall" בשפה האנגלית יש שימוש דומה למילה "will" ונוכל להשתמש בה במקום. אך זוהי מילה די מיושנת וכיום משתמשים בה בשפה רשמית או בשפה מכובדת יותר:

"אני לא אאכזב אותך" = "I shall not disappoint you" צ

 

המילה "shall" היא בעצם ווריאציה של המילה "should" (צריך), ולעיתים יכולה לשמש כהצעה או הזמנה :

"הנלך?" = "shall we go"? צ

"הנתחיל?" = "Shall we begin?" צ

* או בקיצור "shall we?" צ (נלמד על צורות שאלה ביחידה הבאה)

 


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;