עברית Русский
 

שיעור 1 – קריאה נכונה (רמה 4)

 


בשיעור זה נוסיף ללמוד על דפוסי מילים ודרך הגייתם.

ישנן עוד שלושה צירופי אותיות תנועה שלא עברנו עליהם:

אותיות תנועה

דוגמאות

הערות

"eu" נשמעות כך צ

Europe צ, euphoria צ, feud צ

"ae" נשמעות כמו צ או צ

aeroplane צ, aerobic צ |  larvae צ, algae צ

"oe" נשמעת כמו צ
ולעיתים רחוקות כמו צ

doe צ, roe צ, toe צ, Joe צ, hoe צ
phoenix צ, foetus צ

Shoe צ חריג


לאות 'u' יכולה להיות תנועה חריגה כאשר אחריה מופיעה 'l' -> צ :

"ultimate" צ, "cultivate" צ, "bulk" צ, "sulk" צ, "vulture" צ

 

כאשר מילה מסתיימת בעיצור, תנועה, עיצור והאות 'y', התנועה תשתנה בהתאם לאות התנועה.

כאשר אות התנועה היא 'a':  "baby" צ, "crazy" צ, "lazy" צ, "shady" צ

כאשר אות התנועה היא 'e':  "defy" צ, "rely" צ, "deny" צ

כאשר אות התנועה היא 'I':  "city" צ, "lily" צ, "pity" צ

כאשר אות התנועה היא 'o':  "cozy" צ, "holy" צ, bony" צ

* האות 'u' במבנה הזה פחות עקבית בהגייתה

 

מבטא האותיות "ture" כאשר הן מופיעות בסוף מילה הוא צ:

"torture" צ, "gesture" צ, "lecture" צ, "literature" צ, "nature" צ

 

מבטא האותיות "sure" כאשר הן מופיעות בסוף מילה הוא צ:

"pleasure" צ, "measure" צ, "leisure" צ 

 

מבטא האותיות "age" כאשר הן מופיעות בסוף מילה הוא צ ולפעמים צ :

"garbage" צ, "shortage" צ, "heritage" צ | "garage" צ, "mirage" צ, "camouflage" צ

 

כאשר האותיות "mb" או "mn" יופיעו בסוף מילה, רק ה-'m' תישמע:

"lamb" צ, "bomb" צ, "tomb" צ, "climb" צ | "damn" צ, autumn צ, condemn צ

 

מבטא האותיות "psy" כאשר הן מופיעות בתחילת מילה הוא צ ('p'לא נשמעת):

"Psyche" צ, "Psychology" צ, Psychiatrist צ

 

כאשר האותיות "gn" או "gm" יופיעו בסוף או בתחילת מילה האות 'g' לא תישמע:

"sign" צ, "align" צ, "resign" צ, "design" צ, "reign" צ | "phlegm" צ "gnome" צ, "gnarl" צ,

 

האות 'b' בצירוף האותיות "bt" תהיה אילמת כאשר אין תנועה אחרי ה-'t':

"doubt" צ, "subtle" צ, "debt" צ

 

מבטא האותיות "sm" כאשר הן מופיעות בסוף מילה הוא צ:

"capitalism" צ, "sarcasm" צ, "organism" צ

 

לפעמים, כאשר האותיות 't', אות תנועה והאות 'n' מופיעות בסדר הזה בסוף מילה התנועה תישמע כך צ :

button צ, Manhattan צ, threaten צ, bitten צ

 

כאשר האותיות"cious", "tious",  יופיעו בסוף מילה הן ישמעו כך צ:

"malicious" צ, "conscious" צ, "cautious" צ

 

כאשר האותיות "tia", "cia", "cie" יופיעו יחד הן לרוב תישמענה כך צ:

"appreciate" צ, "initiation" צ, "sufficient" צ

 

הסיומת "sia" בסוף מילה תישמע כך צ:

"Asia" צ, "Malaysia" צ, "Anastasia" צ

 

הסיומת "dual" תישמע כך צ והסיומת "dule"תישמע כך צ :

Individual צ, gradual צ | schedule צ, module צ

 

הסיומת "sual" בסוף מילה תישמע כך צ :

Usual צ, casual צ, visual צ

 

הסיומת "tual" בסוף מילה תישמע כך צ :

Mutual צ, spiritual צ, perpetual צ

 

הסיומת "gue" בסוף מילה לרוב תישמע כמו האות 'g' לבדה:

"vague" צ, "vogue" צ, "plague" צ, "intrigue" צ

 

הסיומת "que" בסוף מילה תישמע כמו 'k':

"technique" צ, "mosque" צ, "unique" צ

 

האות 'x' בתחילת מילה תישמע כמו 'z':

"Xerox" צ, "Xerxes" צ, "xenia" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

נסו גם אפליקציית איות באנגלית שתבחן אתכם בנושא - בדוק את האפליקציה

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;