עברית Русский
 

שיעור 7 – שונות (חלק ג')

 

 

צורת V2 ו-V3 של שמות פועל חריגים:

V1

V2

V3

ללכת = to go צ

הלך = went צ

gone צ

לעשות = to do צ

עשה = did צ

done צ

לראות = צ to see

ראה = saw צ

seen צ

לבוא = to come צ

בא = came צ

come צ (כמו V1)

לשבור \ להישבר = to break צ

שבר \ נשבר = broke צ

broken צ

לעוף = to fly צ

עף = flew צ

flown צ

לגדול = to grow צ

גדל = grew צ

grown צ

לרוץ = to run צ

רץ = ran צ

run צ (כמו V1)

לנער = to shake צ

ניער = shook צ

shaken צ

לשכוח = to forget צ

שכח = forgot צ

forgotten צ


צורות דיבור:

 

כדי לומר "אמור ל.." (בין "צריך ל.." ל-"חייב ל..") באנגלית נשתמש במילים "supposed to" כשלפניהן יופיע פועל עזר:

"אני אמור לפגוש אותו ב-11" = "I am supposed to meet him at 11" צ

"הוא היה אמור להיות שם" = "He was supposed to be there" צ

"לא היית אמור לשמוע את זה" = "You were not supposed to hear this" צ

* ישנו גם שם פועל "to suppose" שמשמעותו "לשער" או "להניח"

 

אך נוכל להשמיט את המילה "supposed" ולתת משמעות יותר סמכותית:

"אתה צריך ללוות אותו לגשר" = "You are to escort him to the bridge" צ

* "צריך" לא בלשון המלצה אלא יותר כהוראה

כאשר נוסיף את המילה "not" המשמעות הופכת לאיסור:

"אסור להם לעזוב את החדר הזה" = "They are not to leave this room" צ 

 

המילה "own":

 

המילה "own" יכולה להופיע אחרי מילת שיוך (כמו "my", "your") בשלושה מקרים.

המקרה הראשון הוא כאשר נרצה לרמוז על אירוניה מסוימת.

נסתכל על המשפט הבא לדוגמא:

"אני מובס על ידי התלמיד שלי" = "I'm being defeated by my own student" צ (משפט סביל)

* האירוניה היא שהתלמיד אותו לימדתי מנצח אותי. לא סתם תלמיד אלא התלמיד שלי

דוגמא נוספת:

"אימא שלו לא תדבר (הכוונה: לא מוכנה לדבר) איתו" = "His own mother won’t talk to him" צ 

* אפילו אימא שלו, מי שאמורה להיות הכי סובלנית איתו, לא מוכנה לדבר איתו

 

המקרה השני הוא כאשר נרצה לומר "... משלך", "... משלי" וכדומה (את הנקודות יחליף שם העצם המשויך):

"דויד, אני יכול לקחת את המכונית שלך להיום?" = "David, can I take your car for the day?" צ

"בשביל מה? יש לך מכונית משלך" ="What for? You've got your own car צ

* אפשר לנסח גם בצורה הבאה: "What for? You've got a car of your own"

דוגמא נוספת:

"זה טריק נחמד. לי יש כמה טריקים משלי" =

"That's a nice trick. I have a few tricks of my own" צ (I have my own tricks אפשר גם :)

 

המקרה השלישי הוא כאשר המילה "on" מופיעה לפני הביטוי. המשמעות המתקבלת היא "לבד" או "בעצמו" (ללא עזרה מאחרים):

"ממחר, אתה לבדך" = "As of tomorrow, you're on your own" צ

"בעלה בכלא. היא מגדלת את הילדים בעצמה" =

 "Her husband is in jail. She raises the kids on her own" צ

 

ובלי שום קשר לנאמר לעיל, משמעות שם הפועל "to own" היא "להיות בעל.." (כמו "to have") אלא עם יותר דגש על רכושנות:

"יש לו שתי מכוניות" = "He owns two cars" צ

"אתה שייך לי" = "I own you" צ (בדיבור מאיים וחסר כבוד מוחלט)

* המשפט האחרון שונה בתכליתו בכוונה מהמשפט הבא: "יש לי אותך" = "I have you"

 

המילה "being":

 

כאשר נרצה לומר שמישהו התנהג בצורה שלא מתאימה לו או שהוא לא מתנהג כהרגלו, נשתמש במילה "being" (פועל "to be" בצורה ממושכת) כדי לתאר אותו:

"למה אתה מעצבן כל כך?" = "Why are you being so annoying?" צ (אתה לא כזה בדרך כלל)

"לא התחנפתי, פשוט הייתי נחמד" = "I wasn't groveling, I was just being nice" צ (שלא כרגיל)

"אני מצטער שהייתי כה עקשן" = "I'm sorry for being so stubborn" צ (אני לא כזה בדרך כלל)

* במשפט האחרון לא ברור אם הוא היה עקשן בעבר או שהוא עקשן עכשיו. ניתן לפרש כך או כך.

 

שימוש נוסף למילה "would":

 

כמו שאנו כבר יודעים, נשתמש במילה "would" במקום "will" בכמה מקרים. אחד מהם הוא כאשר נדבר על מצב היפותטי: הייתי עושה כך וכך במצב מסוים

 

ישנו שימוש נוסף למילה "would" והוא בכדי לתאר הרגל מסוים (בדרך כלל מוזר) ששייך לעבר.

נוכל להוסיף אחריה מילים שמתארות תדירות כמו "always" ו-"sometimes":

"היא בדרך כלל הייתה מעשנת סיגריה לפני שהיא הייתה הולכת לישון" =

 "She would usually smoke a cigarette before she went to sleep"  צ

* היום היא כבר לא עושה את זה (יכול להיות שהיא נגמלה מזה)

"הוא תמיד סיפר לי מה עובר עליו" = "He would always tell me what he was going through" צ

* הוא כבר לא מספר לי (יכול להיות שכבר אין קשר ביניהם)

"אבא שלו לפעמים הכה אותו" = "His father would sometimes beat him" צ 

* הוא כבר לא מכה אותו (יכול להיות שהילד הועבר למשפחה אומנת)

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;