עברית Русский
 

שיעור 2 – זמן שעון

 


כדי לשאול "מה השעה?" נאמר:

"What is the time?" צ או "What time is it?" צ (מילולי: "מה הזמן?")

כדי לציין שעה עגולה נהוג (אבל לא חובה) להשתמש במילה "o' clock" (קיצור של ""of the clock = "של השעון"):

"שש" = 06:00 או 18:00 = "Six o' clock" צ

"אחת עשרה" = 11:00 או 23:00 = "Eleven o' clock" צ

 

אפשר להוסיף את המילה "it's" בהתחלה (מקביל ל-"השעה.."):

"השעה שבע" = 07:00 או 19:00 = "It's seven o' clock" צ

"השעה שלוש" = 03:00 או 15:00 = "It's three o' clock" צ

 

אם השעה לא עגולה, ניפטר מהמילה "o'clock".

כדי לומר "וחצי" כמו ב – "חמש וחצי" נאמר "half past" ("חצי אחרי"):

"חמש וחצי" = 05:30 או 17:30 = "Half past five" צ

"שמונה וחצי" = 08:30 או 20:30 = "Half past eight" צ

 

כדי לומר "ורבע" כמו ב – "שתיים ורבע" נאמר "a quarter past" ("רבע אחרי"):

"שתיים ורבע" = 02:15 או 14:15 = "A quarter past two" צ

"שבע ורבע" = 07:15 או 19:15 = "A quarter past seven" צ

 

כדי לומר "רבע ל..." כמו ב – "רבע לאחת" נאמר "a quarter to" או "a quarter of":

"רבע לאחת" = 00:45 או 12:45 = "A quarter to one" צ

"רבע לשתים עשרה" = 11:45 או 23:45 = "A quarter of twelve" צ

 

באותו אופן ניתן להשתמש במספר דקות לפני או אחרי שעה עגולה:

"שמונה ועשרים" = 08:20 או 20:20 = "Twenty (minutes) past eight" צ

"תשע חמישים" = 09:50 או 21:50 = "Ten (minutes) of ten" צ (מילולי: עשר דקות לעשר)

* המילה "minutes" (דקות) לא חייבת להופיע

 

כמובן, אפשר לנקוב במספר הדקות:

"תשע ארבעים ושתיים" = 09:42 או 21:42 = "Nine forty two" צ

"עשר ושתים עשרה דקות" = 10:12 או 22:12 = "Ten and twelve minutes" צ

"ארבע וחצי" = 04:30 או 16:30 = "Four thirty" צ (מילולי: ארבע ושלושים)

"שלוש ורבע" = 03:15 או 15:15 = "Three fifteen" צ (מילולי: שלוש וחמש עשרה)

 

כאשר מספר הדקות קטן מ-10, נקרא לאפס "oh" צ ולאחר מכן נאמר את מספר הדקות:

"השעה שש ושש דקות" = 06:06 או 18:06 = "It's six oh six" צ

"השעה שתים עשרה ושבע דקות" = 00:07 או 12:07 = "It's twelve oh seven" צ

 

כדי להבדיל בין שעות היום לבין שעות הלילה נשתמש ב- a.m. ו – p.m..

חצות הלילה עד חצות היום (00:00 - 06:00 - 12:00) -> a.m. צ

חצות היום עד חצות הלילה (12:00 - 18:00 - 00:00) -> p.m. צ

 

"שלוש ורבע" (אחר הצהריים) = 15:15 = 03:15 p.m. = "Three fifteen p.m." צ

"ארבע" (לפנות בוקר) = 04:00 = 04:00 a.m. = "Four a.m." צ

 

כשמדברים על שעות עגולות ישנה אפשרות להתייחס למספר השעות כאל מספר מאות:

* שימוש רב יותר בשפה צבאית

"שש" = 18:00 = "Eighteen hundred" צ

"שש" = 06:00 = "Six hundred" צ

 

כל ציון זמן שעון כחלק ממשפט ילווה על ידי המילה "at" (ב...) לפני כן:

"אני אראה אותך בשעה עשר" = "I'll see you at 10" צ

"הישיבה היא מחר בשעה ארבע ורבע" = "The meeting is tomorrow at four fifteen" צ

"הלכתי לישון בארבע בבוקר" = "I went to sleep at 4 a.m." צ

 

כמה דוגמאות נוספות:

"סלח לי, מה השעה?" = "Excuse me, what time is it?" צ

"השעה 16:45 (רבע לחמש)" = "It's a quarter to five" צ

"זמן הגעה משוער: שש בערב (1800)" = "Approximate arrival time: eighteen hundred" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;