עברית Русский
 

2

 


" ?" :

"What is the time?"   "What time is it?"  (: " ?")

( ) "o' clock" ( ""of the clock = " "):

"" = 06:00 18:00 = "Six o' clock"

" " = 11:00 23:00 = "Eleven o' clock"

 

"it's" ( -".."):

" " = 07:00 19:00 = "It's seven o' clock"

" " = 03:00 15:00 = "It's three o' clock"

 

, "o'clock".

"" " " "half past" (" "):

" " = 05:30 17:30 = "Half past five"

" " = 08:30 20:30 = "Half past eight"

 

"" " " "a quarter past" (" "):

" " = 02:15 14:15 = "A quarter past two"

" " = 07:15 19:15 = "A quarter past seven"

 

" ..." " " "a quarter to" "a quarter of":

" " = 00:45 12:45 = "A quarter to one"

" " = 11:45 23:45 = "A quarter of twelve"

 

:

" " = 08:20 20:20 = "Twenty (minutes) past eight"

" " = 09:50 21:50 = "Ten (minutes) of ten"  (: )

* "minutes" ()

 

, :

" " = 09:42 21:42 = "Nine forty two"

" " = 10:12 22:12 = "Ten and twelve minutes"

" " = 04:30 16:30 = "Four thirty"  (: )

" " = 03:15 15:15 = "Three fifteen"  (: )

 

-10, "oh"   :

" " = 06:06 18:06 = "It's six oh six"

" " = 00:07 12:07 = "It's twelve oh seven"

 

- a.m. p.m..

(00:00 - 06:00 - 12:00) -> a.m.

(12:00 - 18:00 - 00:00) -> p.m.

 

" " ( ) = 15:15 = 03:15 p.m. = "Three fifteen p.m."

"" ( ) = 04:00 = 04:00 a.m. = "Four a.m."

 

:

*

"" = 18:00 = "Eighteen hundred"

"" = 06:00 = "Six hundred"

 

"at" (...) :

" " = "I'll see you at 10"

" " = "The meeting is tomorrow at four fifteen"

" " = "I went to sleep at 4 a.m."

 

:

" , ?" = "Excuse me, what time is it?"

" 16:45 ( )" = "It's a quarter to five"

" : (1800)" = "Approximate arrival time: eighteen hundred"

 

==>   <== 

 
: 0722-460-460
[ ]