עברית Русский
 

שיעור 4 – המרת פעלים לעצמים

 

 

בשפה העברית, אפשר להפוך שמות פועל לשמות עצם. למשל, את שם הפועל "לגדול" נוכל להפוך ל- "גדילה". שתי המילים נגזרות מאותו שורש (ג.ד.ל.) אבל נשתמש בהן בהתאם לניסוח המשפט.

בשם הפועל "לגדול" נוכל להשתמש במשפט הבא: "ילדים צריכים לאכול כדי לגדול".

בשם העצם "גדילה" נוכל להשתמש במשפט:"תזונה נכונה חשובה מאוד בתהליך הגדילה של ילדים"

 

בעברית, כדי להפוך את שם הפועל לשם עצם אנו בוחנים את המבנה שלו. לשמות פועל עם מבנה דומה יהיה מבנה דומה בשם העצם (ברוב המקרים):

לגדול -> גדילה, לשבור -> שבירה, לשתות -> שתייה

לרוץ -> ריצה, למות -> מיתה, לטוס -> טיסה (גם: טיס)

להצביע -> הצבעה, להשפיע -> השפעה, להתניע -> התנעה

 

באנגלית, כמו בעברית, ניתן להפוך שמות פועל לשמות עצם. שם העצם באנגלית יהיה דומה לשם הפועל אלא שתהיה לו תוספת של כמה אותיות ולפעמים גם שינוי קטן בסופו.

להלן כמה רשימות של שמות פעלים. לכל רשימה של שמות פעלים תוספת או שינוי אחרים.

 

* המטרה של השיעור הזה היא לא לזכור לאלו מילים מוסיפים איזו סיומת אלא להכיר את הסיומות השונות. במשך הזמן נוכל לקשר בין הסיומת המתאימה לשם הפועל המתאים.

 

אלו הם ארבעת סוגי הסיומות השכיחות ביותר:

 

סיומות "tion", "sion":

ליצור \ לברוא = to create צ

ייצור \ בריאה = creation צ

להתקין = to install צ

התקנה = installation צ

להתיך = to fuse צ

התכה = fusion צ

לנצל = to exploit צ

ניצול = exploitation צ

לבודד = to isolate צ

בידוד = isolation צ

להגדיר = to define צ

הגדרה = definition צ

להיכנע = to submit צ

הכנעה \ כניעה = submission צ

להניח = to assume צ

הנחה = assumption צ

לפעול = to act צ

פעולה = action צ

 

"אני מניחה שיש לך סיבה לומר את זה" = "I assume you have a reason to say this" צ

"למה את עושה (מניחה) את ההנחה הזו?" = "Why are you making this assumption?" צ

 

סיומת "ment":

לשפר = to enhance צ

שיפור = enhancement צ

לשלם = to pay צ

תשלום = payment צ

להעסיק = to employ צ 

תעסוקה = employment צ

ליישב (ישוב או מחלוקת) = to settle צ

יישוב = settlement צ

להסכים = to agree צ

הסכם \ הסכמה = agreement צ

 

"אני לא יכול להסכים איתך" = "I cannot agree with you" צ

"היי! היה לנו הסכם!" = "Hey! We had an agreement!" צ

 

סיומת "ance" או "ence":

להסכים \ לקבל = to accept צ

הסכמה \ קבלה = acceptance צ

להתנגד = to resist צ

התנגדות = resistance צ

להיות שונה = to differ צ

שוני = difference צ

לשאת \ סבול = to endure צ

סיבולת = endurance צ

להמשיך = to continue צ

המשך = continuance צ

 

"אין טעם (מילולי: אין נקודה) להתנגד. צאו החוצה עם ידיים מעל הראש" =

 "There's no point resisting. Come out with your hands above your head" צ

* השתמשנו בצורת ה-ing של שם הפועל. יכולנו גם לומר "there's no point to resist"

"בעץ יש הרבה התנגדות חשמלית. לכן (מילולי: זה למה) הוא לא מוליך טוב" =

"Wood has a lot of electrical resistance. This is why it's not a good conductor" צ

 

סיומת "ing" גם כן נפוצה:

לדוג = to fish צ

דיג = fishing צ

לרוץ = to run צ

ריצה = running צ (גם: run)

לפתוח = to open צ

פתיחה = opening צ

לסגור = to close צ

סגירה = closing צ

לקרוא = to read צ

קריאה = reading צ

לומר = to say צ

אמרה = saying צ

 

"למה אמרת שתעשה את זה אם היו לך כבר התחייבויות אחרות?" =

 "Why did you say you would do it if you already had other obligations?" צ

ישנה אמרה: "אל תלעס יותר ממה שאתה מסוגל לבלוע" =

 There's a saying: "Don't chew more than you can swallow" צ

 

סיומות נוספות:

 

סיומות "ief" ו- "oof":

להאמין = to believe צ

אמונה = belief צ

להיות באבל = to grieve צ

אבל = grief צ

להוכיח = to prove צ

הוכחה = proof צ

 

סיומת "val":

לאשר = to approve צ

אישור = approval צ

להסיר = to remove צ

הסרה = removal צ

להגיע = to arrive צ

הגעה = arrival צ

 

סיומת "sure":

לסגור = to close צ

סגירה = closure צ (גם: closing)

ללחוץ = to press צ

לחץ = pressure צ

לחשוף = to expose צ

חשיפה = exposure צ

 

"אתה הולך ללחוץ על הכפתור או לא?" ="Are you going to press the button or not?"