עברית Русский
 

שיעור 5 – עתיד פשוט (חלק א')


 


בשיעור זה נלמד כיצד לדבר בזמן עתיד: "הוא יהיה פה", "אני אהיה שמח".

 

פעלי העזר עליהם למדנו בשיעורים קודמים: "is", "were", "am", "are", "was", הם למעשה וריאציות שונות, לפי הזמן המדובר, לשם הפועל "to be" (להיות).

 

בזמן עתיד נשתמש בשם הפועל "be" עם מילת העזר "will" לפניה:

"אני פה" = "I am here"  |  "אני אהיה פה" = "I will be here" צ

"היא שמחה" = "She is happy"  |  "היא תהיה שמחה" = "She will be happy" צ

"הם שם" = "They are there"  |  "הם יהיו שם" = "They will be there" צ

 

בצורת השלילה נוסיף "not" בין המילים "will" ו – "be":

"אנו לא מרוצים" = "We are not happy" | "אנחנו לא נהיה מרוצים" = "We will not be happy" צ

 

כדי לומר שיהיה משהו (קיום בעתיד) נחליף את פעלי העזר באותה צורה:

"יש משהו" = "There is something"  |  "יהיה משהו" = "There will be something" צ

"אין אנשים" = "There are no people"  |  "לא יהיו אנשים" = "There will be no people" צ

 

פעלים ב-"עתיד פשוט":

 

כדי לדבר על פעולה שתיעשה בעתיד נוסיף את המילה "will" לפניה.

אחרי הגופים "he", "she", "it" לא נוסיף 's' לסוף שם הפועל כמו ב-"הווה פשוט":

"הוא יאמר הרבה דברים" = "He will say a lot of things" צ (say ולא says)

"אני אשתה רק מים" = "I will drink only water" צ

"אנחנו נצפה בשקיעה" = "We will watch the sunset" צ

* כאמור, המילה "be" היא  גם כן פעולה ("to be" = להיות) ולכן אין הבדל בשימוש פה ובין בדוגמאות הקודמות

 

בשלילה נוסיף את המילה "not" בין המילים "will" ושם הפעולה:

"הוא לא יישאר פה" = "He will not stay here" צ

"אתה לא תדבר אליי ככה!" = "You will not talk to me like that!" צ

 

השימוש במילות השיוך בעתיד אינו שונה מהשימוש בפעלים בעתיד:

"יהיה לי כסף" = "I will have money" צ

"לא יהיה לו זמן" = "He will have no time" צ = "He will not have time" צ

* כמו שבעתיד לא נוסיף 's' בסוף פעלים אחרי הגופים  "he", "she", "it", לא נחליף "have" ב – "has"

 

כדי לומר "יכול" בעתיד (יוכל, יהיה מסוגל) לא נוכל להשתמש במילה "can".

במקום זה, נשתמש בביטוי "able to" עם המילים "will be" במקום פועל העזר:

"אני יכולה (מסוגלת)..." = "I can…" = "I am able to…" צ

"אני אוכל (אהיה מסוגלת) להשיג מונית בעצמי" = "I will be able to get a cab myself" צ

 

במילה "must" לא משתמשים בזמן "עתיד פשוט".

אבל נוכל להשתמש במילים "have to" עם המילה "will" לפניהן:

"אני אהיה חייב לעזוב בקרוב" = "I will have to leave soon" צ

"אתם תהיו חייבים לסלוח לי.." = "You will have to excuse me.." צ

* ביטוי נפוץ בו משתמשים כאשר באמצע שיחה חייבים ללכת או לענות לטלפון

 

לא נשתמש במילים "may", "should" ו – "might"בזמן "עתיד פשוט".


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;