עברית Русский
 

שיעור 2 – הווה מושלם (חלק ב')

 


ב- "הווה מושלם" נוכל להשתמש במילים:
should, must, may, might כשאחריהן מופיעה המילה "have" (בכל הגופים) ולבסוף V3 של הפועל:

"היית צריך לדבר איתי קודם" = "You should have talked to me first" צ

"הוא בטח עשה (או: היה חייב לעשות) את זה בכוונה"= "He must have done this on purpose" צ

"היא אולי עברה (מילולית: שברה) את\על החוק" = "She may have broken the law" צ

"יכול להיות שטעינו" = "We might have made a mistake" צ

* לטעות = to make a mistake (מילולית: לעשות טעות)

 

במילה "could" אפשר להשתמש ב- "עבר פשוט" וגם ב- "הווה מושלם" (עם המילה "have").

ב- "הווה מושלם" נשתמש כאשר נרצה לומר ש- "היה יכול לקרות מצב מסוים אבל הוא לא קרה":

"היית יכול לומר לי שאתה לא מגיע" = "You could have told me you weren't coming" צ

"היינו יכולים\עלולים למות שם" = "We could have died there" צ

"זה היה יכול להיות כיף (או: מהנה)" = "It could have been fun" צ

* במקרים מסוימים אפשר לומר "can have" במקום "could have" אבל זה לא כל כך שכיח

 

לפני הביטוי "able to" (מסוגל, יכול) יופיעו המילים "have been" או "has been":

"לא יכולתי להבין מילה (ממה) שהוא אמר" =

"I haven't been able to understand a word he said"  צ

"היא הצליחה לשמור (או: הייתה מסוגלת לשמור) את זה בסוד במשך הרבה זמן" =

"She has been able to keep it a secret for a long time" צ  

 

ניתן לשלב את המילים הבאות  עם המילים "have / has":

I have = I've  צ

have not = haven't צ

you have = you've צ

could have = could've צ

we have = we've צ

should have = should've צ

they have = they've צ

must have = must've צ

he has = he's צ

may have = may've צ

she has = she's צ

might have = might've צ

it has = it's צ

would have = would've צ (נלמד ב-"משפטי תנאי")

צ there have = there've

There has = there's צ

* שימו לב, הוספת האות 's' יכולה גם לשמש כקיצור ל – "is". פרשו את הקיצור לפי ההקשר במשפט

 

כדי לדבר בשלילה ב- "הווה מושלם" נוסיף את המילה "not" אחרי "have \ has":

"לא הייתי עצמי (לא התנהגתי כהרגלי) לאחרונה" = "I haven't been myself lately" צ

"לא באתי לפה בשביל כלום (לחינם)" = "I have not come here for nothing" צ

 

אם נשתמש בפעלים מודאליים, נשים את ה- "not" ביניהם לבין "have":

"לא יכול להיות שזה קרה" = "It could not have happened" צ

"לא הייתי אמור\צריך לומר את זה" = "I shouldn't have said that" צ

 

נשתמש במילה "yet" כדי לומר "עדיין" או "עוד":

"עוד לא החלטתי" = "I haven't decided yet" צ 

"לא מצאתי את זה... עדיין" = "I haven't found it… yet" צ

 

כדי לשאול ב- "הווה מושלם" נעביר את המילים "have / has" לתחילת המשפט:

משפט רגיל

משפט שאלה

"They have come to say hello" צ

"הם באו לומר שלום"

"Have they come to say hello?" צ

"האם הם באו לומר שלום?"

"He's lost his key" צ

"הוא איבד את המפתח שלו"

"Has he lost his key?" צ

"האם הוא איבד את המפתח שלו?"

"She has already gone home" צ

"היא הלכה הביתה כבר"

"Why has she already gone home?" צ

"למה היא הלכה הביתה כבר?"

 

 

כדי לשאול עם המילים "could", "should" נעביר אותן לתחילת המשפט:

משפט רגיל

משפט שאלה

"I should have talked to you first" צ

"הייתי צריך לדבר איתך קודם"

"Should I have talked to you first?" צ

"האם הייתי צריך לדבר איתך קודם?"

"It could not have been better" צ

"זה לא היה יכול להיות טוב יותר"

"Couldn't it have been better?" צ

"האם זה לא היה יכול להיות יותר טוב?"

 

בשיעורים קודמים למדנו על משפטי אישור – אלו משפטים להם שני חלקים: חלק אחד הוא הצבת עובדה והחלק השני הוא הבקשה לאשר אותה, למשל:

"את מחבבת אותו, נכון?" = "You like him, don't you?" צ

 

במשפטי אישור ב- "הווה מושלם" החלק השני של המשפט יהיה מורכב מהמילים "have / has":

"באת לפה כדי ללעוג לי, נכון?" = "You have come here to mock me, haven't you?" צ

"הוא לא עשה את זה בעבר\אף פעם, נכון?" = "He hasn't done this before, has he?" צ

"לא עשיתי שום דבר שהכעיס (להכעיס) אותך, נכון?" =

"I haven't done anything to upset you, have I?" צ

 

כדי ליצור משפט סביל ב-"הווה מושלם" נשתמש במילים "have been" ו-"has been" במקום פעלי העזר "was" ו-"were" ב-"עבר פשוט". הנה כמה דוגמאות:

עבר פשוט

הווה מושלם

צ "They were charged with robbery last week"

"הם הואשמו בשוד בשבוע שעבר"

 צ "They have already been charged with other crimes"

"הם כבר הואשמו בפשעים אחרים"

"I was injured in the war" צ

"נפצעתי במלחמה"

"I have been injured many times" צ

"נפצעתי הרבה פעמים"

צ "Was the picture removed from the wall while you were watching it?"

"האם התמונה הוסרה מהקיר בזמן שצפיתם בה?"

צ "Has the picture finally been removed from the wall?"

"האם התמונה סופסוף הוסרה מהקיר?"

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;