עברית Русский
 

שיעור 2 – משפט סביל

 

 

באנגלית, כמו בעברית, פעולה יכולה להיות גם סבילה. נראה דוגמא לפני ההסבר:

משפט 1: "הוא נתן הזדמנות" (משפט פעיל)

משפט 2: "ניתנה לו הזדמנות" (משפט סביל)

 

במשפט הראשון שם הפעולה הוא "נתן". מי שעשה את הפעולה הוא "הוא".

במשפט השני לא מוזכר מי עשה את הפעולה אלא על מי נעשתה הפעולה – "לו". הפעולה "ניתנה" במשפט זה נקראת "פעולה סבילה" כיוון שמישהו "סובל" את הפעולה.

 

סוג המשפט (פעיל או סביל) תלוי בסוג הפועל המופיע במשפט.

 

משפט פעיל הוא משפט שבו מי שעושה את הפעולה הוא נושא המשפט:

שם הפועל

הנושא, מי שעושה את הפעולה

היא חסמה מישהו בצומת

חסמה

היא

הכלב תקף אותי

תקף

הכלב

הוא נתן הזדמנות

נתן

הוא

הפסדתי במשחק אתמול

הפסדתי

אני (הפסדתי = אני הפסדתי)


אך, במשפט סביל הפעולה נעשית על מישהו או משהו ולא תמיד ידוע מי עשה את הפעולה:

שם הפועל

על מי נעשתה הפעולה

מי עשה את הפעולה

הוא נחסם בצומת

נחסם

הוא

לא ידוע מי חסם

הותקפתי על ידי כלב

הותקפתי

אני

הכלב תקף

ניתנה לו הזדמנות

ניתנה

הוא (לו = ל-הוא)

לא ידוע מי נתן

נוצחתי במשחק

נוצחתי

אני

לא ידוע מי ניצח

      * המשפט האחרון הוא ניסוח שונה למשפט בלשון הדיבור: "ניצחו אותי במשחק"

בעברית, אנו מתקשים לפעמים להשתמש בפעלים מסוימים מסוג סביל כיוון שאנו כמעט אף פעם לא משתמשים בהם או שהם פשוט לא קיימים.

נוכל לומר שמישהו "נחסם" אם חסמו אותו אבל איך נקרא למי ששיקרו לו או למי שצעקו עליו?

באנגלית, אין בעיה כזאת ובהמשך נראה איפה עברית נופלת מאנגלית בניסוח משפט סביל.

 

עד כה למדנו שישנן שתי צורות לפעלים באנגלית (V1 – צורה רגילה ו- V2 – צורת עבר).

ישנה עוד צורה לה נקרא V3 שנשתמש בה במשפטים סבילים.

צורת ה-V3 של רוב שמות הפועל זהה לצורת ה-V2 שלהם:

V1

V2

V3

לדחוף = to push צ

דחף = pushed צ

pushed צ

להפסיד \ לאבד = to lose צ

הפסיד \ איבד = lost צ

lost צ

לשים = to put צ

שם = put צ

put צ

לנסות = to try צ

ניסה = tried צ

tried צ


 אך ישנם פעלים עם צורת V3 חריגה וכעת נכיר חלק מהם:

V1

V2

V3

לאכול = to eat צ

אכל = ate צ

eaten צ

לתת = to give צ

נתן = gave צ

given צ

לקחת = to take צ

לקח = took צ

taken צ

לסלוח = to forgive צ

סלח = forgave צ

forgiven צ

לכתוב = to write צ

כתב = wrote צ

written צ

 

בצורת ה-V3 של הפועל משתמשים בכמה מקרים. משפטים סבילים הוא רק אחד מהם. אין פירוש מדויק לכל פועל ב-V3 כיוון שיש להם תפקיד שונה לכל מקרה שונה. נלמד על זה בהמשך.

 

כעת נראה איך נשתמש בפעלים סבילים בזמנים שונים ונשווה אותם מול משפטים פעילים.

 

משפט סביל ב- "הווה פשוט":

 

לפני שנסתכל על משפט סביל, נראה קודם משפט פעיל ולאחר מכן נשווה ביניהם:

"אנשים אוכלים עוף כל יום" = "People eat chicken everyday" צ

 

זהו משפט ב- "הווה פשוט" עם שם פועל (אוכלים) ונושא (מי שעושה את הפעולה – "אנשים").

 

כמו בעברית, במשפט סביל באנגלית ישנו שם פועל (V3) שחל על מישהו או משהו. לא תמיד ידוע מי מבצע את הפעולה. לפני שם הפועל ב-V3 יופיע פועל עזר ולפניו מי שהפעולה נעשית עליו:

"עוף נאכל כל יום" = "Chicken is eaten everyday" צ ("eaten"= צורת V3 של "to eat")

 

במשפט זה הפעולה "נאכל" חלה על העוף ולא ידוע מי מבצע את הפעולה (מי אוכל).

שימו לב שנשים פועל עזר (במקרה זה "is") לפני שם הפועל ב-V3.

 

נראה עוד דוגמא:

"הוא כותב מכתבים כל שבוע" = "He writes letters every week" צ

"מכתבים נכתבים על ידו כל שבוע" = "Letters are written by him every week" צ

 

המשמעות של שני המשפטים זהה אך הניסוח שונה. המשפט הראשון פעיל והשני סביל.

שימו לב שבמשפט הסביל הזה ידוע מי מבצע את הפעולה (נכתבים על ידו = written by him).

נשתמש לרוב במילה "by" ("על ידי", "דרך" או "באמצעות") כדי לתאר מי או מה מבצע את הפעולה.

 

משפט סביל ב- "עבר פשוט":

 

ב- "עבר פשוט" נשתמש בפעלי העזר "were" ו- "was".

 

"נתתי לך את זה אתמול" = "I gave it to you yesterday" צ

"זה ניתן לך אתמול" = "It was given to you yesterday" צ

 

"הם דחפו מישהו במורד המדרגות" = "They pushed someone down the stairs" צ

"הם נדחפו (או: דחפו אותם) במורד המדרגות" = "They were pushed down the stairs" צ

 

שימו לב שה-V2 ו-V3 של הפועל "to push" (לדחוף) זהים. במקרה כזה חשוב מאוד לזכור להוסיף את פועל העזר (במקרה הזה "were") לפני שם הפועל במשפט סביל, אחרת המשמעות תהיה הפוכה ("דחפו" במקום "נדחפו").

  

משפט סביל ב- "עתיד פשוט":

 

ב- "עתיד פשוט" נשתמש ב-"will be".

 

"אני אקח אותו לבית החולים" = "I will take him to the hospital" צ

"הוא יילקח לבית החולים באמצעות רכב" = "He will be taken to the hospital by car" צ

* כיוון ש ה-"רכב" המדובר הוא לא רכב ספציפי אלא סוג אמצעי לא נוסיף 'a' לפניו

 

"היא תסלח לך בסופו של דבר" = "She will forgive you eventually" צ

"אתה תיסלח (או: יסלחו לך) בסופו של דבר" = "You will be forgiven eventually" צ

* בעוד שבעברית אנחנו מתקשים לפעמים לדבר בצורה סבילה ומעדיפים להימנע מזה באנגלית זה די נפוץ

 

משפט סביל ב- "הווה ממושך":

 

ב- "הווה ממושך" נשתמש בפעלי העזר "is", "are", "am" ולאחר מכן במילה "being".

 

"אני צובע את הבית בצהוב" = "I am painting the house yellow" צ

"הבית נצבע בצהוב" = "The house is being painted yellow" צ

 

"השכנה צועקת על הילדים ברחוב" = "The neighbor is shouting at the kids in the street" צ

"צועקים על הילדים ברחוב" = "The kids are being shouted at in the street" צ

* שימו לב שמילות יחס שמתלוות לשמות פועל ישמרו על מקומם ("at" נשארה אחרי "shout")

 

גם פה קשה למצוא מילה אחת בעברית שמתארת מישהו שצועקים עליו, לכן בחרנו לתרגם את המשפט בצורה כזו – "צועקים על הילדים" ולא "הילדים נצעקים.." כי פשוט אין מילה כזאת.

 

באחד השיעורים למדנו שישנם פעלים משניים כמו במשפט הבא:

"ראיתי אותו גורר שק כבד" = "I saw him dragging a heavy sack" צ

 

הפעולה העיקרית היא "ראיתי" והפעולה המשנית היא "גורר" שלא נעשית על ידי ה-"נושא" במשפט (אני).

ובכן, גם פעלים משניים אפשר להפוך לסבילים:

"ראיתי שק כבד נגרר על ידו" = "I saw a heavy sack being dragged by him" צ

 

שימו לב! ישנם פעלים בשפה האנגלית שיכולים לשמש גם כפועל פעיל וגם כפועל סביל כמו הפעלים הבאים:

"להישמע" או "להשמיע" = צ "to sound"

"לשבור" או "להישבר" = "to break" צ

 

לרוב, בפעלים אלה לא נשתמש במשפטים סבילים כיוון שהפועל עצמו יכול להיות סביל:

"האגרטל נשבר" = "The vase broke" צ (broke = V2 של "to break")

"שברתי את האגרטל" = "I broke the vase" צ

"אתה נשמע אחרת (מילולי: שונה)" = "You sound different" צ

"השמיעו את האזעקה! אנחנו מותקפים!" = "Sound the alarm! We are being attacked!" צ

 

לא נוכל לומר:

"אתה נשמע אחרת" = "You are sounded different"

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;