עברית Русский
 

שיעור 7 – שונות (חלק ה')

 

 

צורת V2 ו-V3 של שמות פועל חריגים:

 

V1

V2

V3

לקבל \ להשיג \ להגיע = to get צ

קיבל \ השיג \ הגיע = got צ

gotten צ

לזרוק = to throw צ

זרק = threw צ

thrown צ

לנשוב, לנפח = to blow צ

נשב, ניפח = blew צ

blown צ

לשתות = to drink צ

שתה = drank צ

drunk צ

לשחות = to swim צ

שחה = swam צ

swum צ

לבחור = to choose צ

בחר = chose צ

chosen צ

לנסוע = to drive צ

נסע = drove צ

driven צ

לרכוב = to ride צ

רכב = rode צ

ridden צ

לעלות, להתרומם = to rise צ

עלה, התרומם = rose צ

risen צ

לשיר = to sing צ

שר = sang צ

sung צ

 

צורת דיבור:

 

כאשר נשווה בין שני גופים אנו נרשום את שם הגוף כמושא (me, him וכדומה) אחרי מילות ההשוואה (כמו המילה "than"):

"אתה גדול יותר ממני" = "You are bigger than me" צ

"הם רצים מהר יותר ממנו" = "They are running faster than him" צ

 

ישנה דרך אחרת לדבר על המושא בעת השוואה. שם הגוף יופיע בצורתו המקורית (I, he וכדומה) במקום כמושא, ואחריו יופיע פועל העזר המתאים לפי הזמן המדובר.

דוגמאות:

"אני נעלבתי יותר ממך" = "I was more offended than you were" צ (במקום "than you")

"אתה גדול כמוני" = "You are as big as I am" צ (במקום "as big as me")

 

הדבר נכון גם לגבי פעולות בזמן ממושך:

"הם רצים יותר מהר ממנו" = "They are running faster than he is" צ

 

כאשר נשווה בין פעולות (לא ממושכות) נשתמש במילות העזר "do, does, did, have, has, had" לפי הזמן המדובר:

 

"הוא קפץ גבוה יותר ממנה" = "He jumped higher than she did" צ

"יש לי פחות ממך" = "I have less than you do" צ

"הוא השיג הרבה יותר ממני" = "He has accomplished so much more than I have" צ

 

כמובן, לא בכל המקרים ההשוואה היא באותו זמן ולכן מילות העזר ישתנו בהתאם:

"אתה הולך להפסיד הרבה יותר ממה שאני הפסדתי" =

"You are going to lose a lot more than I have"  צ

 

Can't help:

 

המילים "can't help" משמעותן "לא יכול לעזור" אך זהו גם ביטוי שמשמעותו "לא יכול שלא" כמו במשפט הבא:

"אני לא יכול שלא לחשוב שמשהו רע עומד לקרות" =

"I can't help thinking that something bad is about to happen" צ

אפשר גם להוסיף את המילה "but" לביטוי:

"דובים אוהבים דבש. הם לא יכולים שלא להימשך אליו (מילולי: להיות נמשכים אליו)" =

"Bears love honey. They can't help but be drawn to it" צ (to draw = למשוך)

 

אפשר גם לדבר בזמן עבר על ידי המילים "couldn't help":

"לא יכולתי שלא לשים לב שרק ארבעה חזרו בעוד שהיו אמורים להיות חמישה" =

"I couldn't help noticing that only four came back while there were supposed to be five" צ

 

אם נוסיף את המילה "it" בסוף הביטוי המשמעות תהיה "לא יכול לשלוט בזה" (או: בעצמו):

"ברגע שהוא טעם מהעוגה הוא היה חייב לאכול את כולה. הוא לא שלט בעצמו" =

"Once he had tasted the cake he had to eat all of it. He couldn't help it" צ

"לחתולים יש דחף לרדוף אחרי עכברים. אין להם שליטה בזה" =

"Cats have an urge to chase after mice. They can't help it" צ

 

"Whether or not":

 

בעברית, אנו לעיתים משתמשים בביטויים "אם... או לא" או "בין אם... ובין אם לא".

הביטוי המקביל באנגלית הוא: "Whether… or not".

"אני לא יודע אם הוא הולך להישאר או לא"="I don't know whether he is going to stay or not" צ

"בין אם זה נכון ובין אם לא, לא אכפת לי" = "Whether that's true or not, I don't care" צ

 

אפשר גם לשים את שלוש המילים יחד:

"זה לא משנה אם אני חושב שאתה מספיק טוב או לא, זו לא החלטה שלי (מילולי: לא הקריאה שלי)"

= "It doesn't matter whether or not I think you're good enough, it's not my call" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;