עברית Русский
 

שיעור 5 – מילות יחס (מתקדם)
כבר למדנו שישנן מילות יחס שנוסיף אחרי שמות פועל מסוימים.

למשל, מילת היחס של הפועל "to argue" (להתווכח) היא "with":

"אני שונא להתווכח איתך (עם אתה)" = "I hate arguing with you" צ

נוכל להוסיף מילות יחס גם לשמות תואר.

למשל, במשפט הבא, המילה "in" היא מילת יחס לשם התואר "disappointed" (מאוכזב):

"אני מאוכזב ממך (מ.. אתה)" = "I'm disappointed in you" צ

 

ישנם שמות פועל\תואר שאחריהם לא תופיע מיד מילת היחס כיוון שיש להם תבנית שימוש מסוימת.

למשל, מילת היחס לשם הפועל "to accuse" (להאשים) היא "of".

"להאשים מישהו במשהו" = "To accuse someone of something" צ

 

כעת נראה רשימה של מילות יחס נפוצות וכמה שמות פועל \ תואר המתאימים להם.

שמות התואר יופיעו בצורה כזאת: "להיות מאוכזב" = "to be disappointed"

 

מטרת שיעור זה היא להכיר את מילות היחס ולנסות לחרוט בזיכרון קשר אוטומטי בין שם פועל\תואר מסוים למילת היחס המתאימה.

 

מילת היחס "to":

להסכים (ל)משהו

To agree (to) something צ

להסביר משהו (ל)מישהו

To explain something (to) someone צ

להיות שייך (ל..)

To belong (to) צ

לדבר (עם \ אל)

To talk (to) צ

 

"אנחנו מסכימים לתנאים" = "We agree to the terms" צ

"כבר הסברתי לך את זה פעם" = "I've already explained it to you once" צ

 

מילת היחס "of":

להיות מפוחד \ לפחד (מ..)

To be afraid (of) צ

לחשוב (על)

To think (of) צ

להיות מודע (ל..)

To be aware (of) צ

להיות קנאי \ לקנא (ב..)

To be jealous (of) צ

 

"אתה לא מפחד מהם, נכון?" = "You are not afraid of them, are you?" צ

"אתה צריך להיות מודע לסכנות" = "You should be aware of the dangers" צ

 

מילת היחס "for":

להיות אחראי (על)

To be responsible (for) צ

לקוות (ל..)

To hope (for) צ

לחפש (אחר)

To search (for) צ

להתכונן (ל..)

To prepare (for) צ

 

"אני אחראי על כל מה שקורה (או יקרה)" = "I'm responsible for whatever happens" צ

"אנחנו צריכים להתכונן לגרוע מכל" = "We need to prepare for the worst" צ

 

מילת היחס "with":

להסכים (עם) מישהו

To agree (with) someone צ

לעזור למישהו (ב)משהו

To help someone (with) something צ

להיפגש (עם)

To meet (with) צ

להתחיל (ב..)

To begin (with) צ

 

"אני צריך לעזור לאימא שלי עם המצרכים" = "I need to help my mother with the groceries" צ

"אתה לא מסכים איתי?" = "Don't you agree with me?" צ

 

שימו לב שהשתמשנו קודם במילת היחס "to" עם שם הפועל "to agree". זאת מכיוון שאז הכוונה הייתה "להסכים למשהו" וכאן, עם מילת היחס "with" הכוונה היא "להסכים עם מישהו".

 

מילת היחס "on":

להיות תלוי (ב..)

To depend (on) צ

לסמוך (על)

To count (on) צ

להעיר הערה (בקשר ל..)

To comment (on) צ

לנתח

To operate (on) צ

 

"אני סומך עליך" = "I'm counting on you" צ

"טעם העוגה תלוי במרכיבים שאתה משתמש בהם" =

 "The taste of the cake depends on the ingredients you use" צ

 

מילת היחס "at":

לחייך (אל)

To smile (at) צ

להיות מופתע (מ..)

To be surprised (at) צ

לצעוק (על)

To shout (at) צ

להגיע (ל..)

To arrive (at) צ

 

"הגעתי למקום בדיוק בזמן" = "I arrived at the place just in time" צ

"אני חייב לומר, אני די מופתע ממך" = "I must say, I'm quite surprised at you" צ

 

מילת היחס "from":

להציל מישהו (מ)משהו

To save someone (from) something צ

להיות מוגן (מ..)

To be protected (from) צ

להרוויח (מ..)

To benefit (from) צ

להיות נעדר \ להיעדר (מ..)

To be absent (from) צ

 

"אתה יודע, הוא הציל אותך ממוות בטוח" = "You know, he saved you from a certain death" צ

"אם אתה חושב על זה (או: אם חושבים על זה), כולנו נוכל להרוויח מהעסקה הזו" =

"If you think about it, we could all benefit from this deal" צ

 

מילת היחס "about":

לשמוע (על)

To hear (about) צ

לשכוח (מ..)

To forget (about) צ

לחלום (על)

To dream (about) צ

להיות אכפתי (בנוגע ל..)

To care (about) צ

 

"שמעת על המבצע החדש שלנו?" = "Did you hear about our new sale?" צ 

"נראה כאילו לא אכפת לך מכלום בימים אלה (או: בזמן האחרון)" =

 "(It) seems like you don't care about anything these days" צ

* בלשון הדיבור ניתן להשמיט את המילה "it"

 

מילת היחס "by":

להיות משועמם (מ..)

To be bored (by) צ

להיות מיואש \ להתייאש (מ..)

To be discouraged (by) צ

להיות עצור \ להיעצר (על ידי)

To be arrested (by) צ

להיות מוענש \ להיענש (על פי)

To be punished (by) צ

 

"אני כל כך משועמם מהנאום המתמשך הזה" = "I'm so bored by this ongoing speech" צ

"אחרי מה שעשית, אתה צריך להיענש על פי חוק!" =

 "After what you did, you should be punished by law!" צ

 

מילת היחס "in":

להיות מאוכזב \ להתאכזב (מ..)

To be disappointed (in) צ

להצליח (ב..)

To succeed (in) צ

להשקיע (ב..)

To invest (in) צ

להיות לבוש (ב..)

To be dressed (in) צ

 

"לאחרונה, התחלתי להשקיע בבורסה" = "Lately, I've started investing in the stock market" צ

"למה את לבושה בשחור?" = "Why are you dressed in black?" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;