עברית Русский
 

שיעור 9 – שאלות מורכבות (חלק ג')

 


כל צורות השאלה שראינו עד כה נכונות כאשר אנחנו רוצים לשאול.

לעומת זאת, ישנם מקרים בהם אנחנו לא באמת שואלים:

שאלה: "מה הוא אמר?"

עובדה: "אני לא זוכר מה הוא אמר"

 

בשני המשפטים חזרנו על אותם מילים: "מה הוא אמר". אך במשפט השני לא שאלנו שאלה.

בעברית, כדי שהמשפט השני לא יישמע כשאלה נצטרך פשוט לשנות את הניגון בדיבור.

לעומת זאת באנגלית, נצטרך לשנות גם את מה שאנחנו אומרים:

אם הוספנו "did", "do", does" נשמיט אותם ונחזיר את הפועל לצורה המתאימה לפי הזמן המדובר.

אם שינינו את הסדר של פעלי העזר, נחזיר אותם לסדר המקורי.

 

הנה כמה דוגמאות:

 

עובדה: "הוא אמר" = "He said" צ

שאלה: "מה הוא אמר?" = "What did he say?" צ

עובדה: "אני לא זוכר מה הוא אמר" = "I don't remember what he said" צ

 

עובדה: "אנחנו הולכים" = "We are going" צ

שאלה: "לאן אנחנו הולכים?" = "Where are we going?" צ

עובדה: "היא יודעת לאן אנחנו הולכים" = "She knows where we are going" צ

 

עובדה: "אתה מחכה" = "You are waiting" צ

שאלה: "למה אתה מחכה?" = "What are you waiting for?" צ

עובדה: "אני יודע למה אתה מחכה" = "I know what you are waiting for" צ

 

מקרה אחר הוא כאשר נשאל שאלה שבתוכה מסתתרת שאלה נוספת:

שאלה1: "למה השמיים כחולים?"

שאלה2: "האם אתה יודע למה השמיים כחולים?"

 

בשאלה מספר 2, השאלה היא "האם אתה יודע?" ולא "למה השמיים כחולים?".

לכן, התרגום ייראה כך:

שאלה1: "למה השמיים כחולים?" = "Why are the skies blue?" צ

שאלה2: "אתה יודע למה השמיים כחולים?" = "Do you know why the skies are blue?" צ

 

שאלה1: "באיזו דרך כדאי לנו ללכת?" = "Which way should we go?" צ

שאלה2: "את יודעת באיזו דרך כדאי לנו ללכת?" = "Do you know which way we should go?" צ

 

בשאלות תיאור פועל העזר יעבור לסוף המשפט:

 

שאלה: "איפה זה?" = "Where is it?" צ

עובדה: "אנחנו לא יודעים איפה זה" = "We don't know where it is" צ

 

שאלה: "מה היו הדברים האלה?" = "What were these things?" צ

עובדה: "אני יודע מה הדברים האלה היו" = "I know what these things were" צ

 

שאלה: "איפה הוא יהיה?" = "Where will he be?" צ

עובדה: "הוא לא אמר איפה הוא יהיה" = "He didn't say where he'll be" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;