עברית Русский
 

שיעור 2 – שלילה (חלק ב')

 

 


כאשר אנו משתמשים ב-"מודאלים" (מילים כמו
"can", "should" ו-"must") בשלילה, נוסיף את המילה "not" אחריהן:

"אתה לא יכול לעשות את זה" = "You cannot do this" צ (המילה "not"מתחברת ל-"can")

"לא כדאי לך ללכת לשם" = "You should not go there" צ 

"אסור לך לדבר" = "You must not speak" צ ("must"= "חייב", "must not"= אסור)

"הם לא רשאים לעזוב" = "They may not leave" צ

"היא עלולה לא להספיק" = "She might not make it" צ ("to make it"= לשרוד, להספיק, להצליח)

 

כדי לדבר על מחויבות בשלילה ("לא חייב") נשתמש באותה צורה של שלילה ב-"הווה פשוט":

"אתה לא חייב לבוא" = "You do not have to come" צ

"הוא לא חייב לאכול" = "He does not have to eat" צ ("have"במקום "has"כשמופיעה "does")

* בשלילה לא נוסיף "got" אחרי "have"

 

לעיתים נשתמש במילים "do" או "does" בצורת חיוב אבל רק כאשר נרצה להדגיש שזה לא שלילה:

* את המילים "do" ו – "does" נדגיש גם בדיבור

"אני כן רוצה לבוא" = "I do want to come" צ

"היא כן חושבת כך" = "She does think so" צ

 

בעברית, כדי לאסור משהו על מישהו (ציווי בשלילה) אנו משתמשים במילה "אל":

"אל תלך לשם".

באנגלית, נחליף את המילה "אל" ב – "do not":

"אל תלך לשם!" = "Do not go there!" צ

"אל תחשבו על זה אפילו!" = "Do not even think about it!" צ

 

כדי לדבר על קיום בשלילה אנו משתמשים במילה "אין": "אין לי כסף"

כמו שלמדנו בשיעור 5, כדי לומר "יש" נשתמש בביטויים הבאים:

"יש לו" = "He has"  |  "ישנו משהו" = "There is something"

כדי לומר "אין", באנגלית, פשוט נוסיף את המילה "no" אחרי ביטויים אלה:

"יש לי כסף" = "I have money" צ |  "אין לי כסף" = צ "I have no money"

"יש דבר כזה" = "There is such a thing" צ |  "אין דבר כזה" = צ "There is no such thing"

"יש לו סיכוי" = "He has a chance" צ |  "אין לו סיכוי" = צ "He has no chance"

 

דרך אחרת לדבר על שיוך בשלילה היא להוסיף "do not", "does not" לפני "have":

"אין לי כסף" = "I do not have money" צ

"אין לו סיכוי" = "He does not have a chance" צ ("have"במקום "has"כאשר "does"מופיעה)

 

פירוש המילים "כלום" או "שום דבר" באנגלית הוא – "nothing".

אבל, כאשר נרצה לתרגם את המשפט: "אין לי כלום", נצטרך לומר "יש לי כלום" באנגלית:

"אין לי כלום" = "I have nothing" צ (תרגום מילולי: "יש לי כלום")

זה נראה לנו מוזר מכיוון שבעברית אנו נוטים לשלול פעמיים באותו משפט.

     * בעברית, יהיה נכון יותר לומר "אין לי דבר"

דוגמאות נוספות:

"הוא לא רוצה שום דבר" = "He wants nothing " צ (תרגום מילולי: "הוא רוצה שום דבר")

"אין לך שום דבר שאני צריך" = "You have nothing I need" צ (תרגום מילולי: "יש לך ..")

 

באנגלית יש דרך אחרת לומר את המשפטים הקודמים והפעם בצורת שלילה ("not") עם המילה "anything" (משמעותה "כל דבר") במקום "nothing":

"אין לי כלום" = "I have nothing" צ = צ "I do not have anything"

"הוא לא רוצה שום דבר" = "He wants nothing" צ = "He does not want anything" צ

"אין לך שום דבר שאני צריך" = "You have nothing I need" צ =

"You do not have anything I need"  צ

 

לעתים בלשון הדיבור אנשים לא מקפידים ואומרים "nothing" במקום הראוי ל – "anything". זה לא נורא אבל כאשר נדבר באופן רשמי או נכתוב מכתב רשמי נהיה חייבים להקפיד על החוקים.

 

באותה צורה נשתמש במילים כמו "anyone" (כל אחד) ו- "no one" (אף אחד):

"אני לא רואה אף אחד" = "I do not see anyone" צ צ "I see no one"

בהמשך ניתקל במילים דומות עליהן יחולו אותם חוקים.

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;