עברית Русский
 

שיעור 2 – עתיד מושלם

 

 

שימו לב שהשימוש ב-"עתיד מושלם" הוא לא כל כך נפוץ ולרוב גם דוברי אנגלית משתמשים ב-"עתיד פשוט" במקום שבו יפה להשתמש ב-"עתיד מושלם".

 

בזמן "עתיד מושלם" נשתמש בשני מקרים:

א.      כאשר נרצה לומר מה יספיק לקרות עד נקודה כלשהיא בעתיד.

ב.      כאשר שתי פעולות נעשות בעתיד בזמנים שונים (הפעולה הקרובה תופיע ב-"עתיד מושלם")

 

אופן השימוש ב-"עתיד מושלם" הוא כמו "הווה מושלם" אלא שנוסיף את המילה "will" לפני "have".

דוגמאות:

"אתה תקבל את המכתב שלי עד השעה הזאת (מילולי: עד הזמן הזה) מחר" =

"You will have received my letter by this time tomorrow" צ

"עד שתחזור מצרפת אני אסיים לקרוא את הספר הזה" =

"By the time you get back from France I will have finished reading this book" צ

"הוא יאכל את כל העוגה לפני שהוא יבין שהיא מכילה רכיבים אלרגניים" =

"He will have eaten the whole cake before he realizes it contains allergenic ingredients" צ

* שימו לב שכאשר מופיעה המילה "will" לא נשתמש במילה "has" אלא רק "have"

 

שימו לב שגם ב-"עתיד מושלם", כמו ב-"עתיד פשוט", לא נזכיר את המילה "will" אחרי ביטויי זמן כמו "before" ו-"by the time" ולכן במשפט האחרון לא נוכל לומר: "before he will realize…".

 

המשפט הבא לדוגמא הוא בזמן "עתיד מושלם" למרות שלא מופיעה המילה "will":

"אני אתקשר אליה אחרי שהיא תיתן לי את המספר שלה" =

"I will call her after she has given me her number"  צ

* לא נוכל לומר "after she will have given…" כיוון שהמילה "will" לא תופיע אחרי "after"

 

כדי לדבר בשלילה נוסיף את המילה "not" אחרי המילה "have":

"לא תצליח להגשים חצי מחלומותיך לפני שתמות מזקנה" =

"You will not have succeeded fulfilling half of your dreams before you die of age" צ

"היא לא תשלוט בשפה הפורטוגזית עד סוף השנה. כדאי שהיא תדחה את הטיול לברזיל" =

"She will not have mastered the Portuguese language by the end of this year. She'd better postpone the trip to Brazil" צ 

* "she'd better" = קיצור של "she had better"

 

כדי להפוך את המשפט לשאלה, נעביר את המילה "will"לתחילת המשפט:
"האם הם יעשו (יסיימו) את העבודה שלהם עד שנחזור?" =

"Will they have done their job by the time we come back?" צ

 

הפיכת משפט פעיל למשפט סביל ב-"עתיד מושלם":

"הוא ישתה ארבעה בקבוקי בירה עד השעה 10 בלילה" =

"He will have drunk four bottles of beer by 10 p.m." צ

"ארבעה בקבוקי בירה יישתו (יהיו שתויים) על ידו עד השעה 10 בלילה" =

"Four bottles of beer will have been drunk by him by 10 p.m." צ

 
    * השימוש בפועל סביל בזמן "עתיד מושלם" הוא אף יותר נדיר ועלול להישמע מוזר לאוזן לא מורגלת. אם יש לכם אפשרות לנסח אחרת, עדיף להשתמש בה.

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]