עברית Русский
 

שיעור 4 – עבר פשוט (חלק ב')


 


בצורת השלילה בלשון עבר המילה
"did" מחליפה את המילים "do" ו – "does" והפועל חוזר לצורתו המקורית:

 

צורת עבר בחיוב

צורת עבר בשלילה

"I had time for this" צ

"היה לי זמן בשביל זה"

"I did not have time for this" צ

"לא היה לי זמן בשביל זה"

"He looked at them" צ

"הוא הסתכל עליהם"

"He did not look at them" צ

"הוא לא הסתכל עליהם"

"She thought so" צ

"היא חשבה כך"

"She did not think so" צ

"היא לא חשבה כך"

"We tried everything" צ

"ניסינו הכול"

"We did not try everything" צ

"לא ניסינו הכול"


בלשון עבר נשתמש רק במילה -
"could" ("יכולתי" או "הייתי יכול") ולא ב – "can":

"לא יכולתי להאמין" = "I could not believe" צ

בביטוי "able to" (מסוגל, יכול) פועל העזר מופיע בצורת עבר:

"הוא לא היה מסוגל להסתכל" = "He was not able to watch" צ (במקום "is able to")

 

במילה "must" לא משתמשים ב-"עבר פשוט". אך נוכל להשתמש בביטויים "have to", "has to" בלשון עבר – "had to":

"הייתי חייבת לקנות את זה" = "I had to buy it" צ

"בצבא, היית חייב להיות מאוד ממושמע" ="In the army, you had to be very disciplined"  צ

"לא היית חייב.." = "You did not have to.." צ 

* כזכור, כאשר המילה "did" מופיעה, הפועל חוזר לצורתו המקורית. "had" יחזור ל – "have" בכל הגופים

 

כשאנחנו מדברים על פעולה בעבר, נהפוך גם את פועל העזר באותו משפט ללשון עבר:

הווה: "אתה תמיד אומר שאתה חולה" = "You always say you are ill" צ

עבר: "אמרת שאתה חולה" = "You said you were ill" צ

הווה: "אני חושב שהוא שמח" = "I think he is happy" צ 

עבר: "חשבתי שהוא שמח" = "I thought he was happy" צ

 

אם יש שתי פעולות במשפט, אחת בעבר והשנייה בהווה, באנגלית, שתיהן יופיעו בזמן עבר:

הווה: "הוא אומר שהוא רוצה לבוא" = "He says he wants to come" צ 

עבר: "הוא אמר שהוא רוצה לבוא" = "He said he wanted to come" צ

הווה: "היא חושבת שהיא יכולה לעשות הכול" = "She thinks she can do anything" צ

עבר: "היא חשבה שהיא יכולה לעשות הכול" = "She thought she could do anything" צ

 

במקרה של ציטוט נוכל לתרגם באופן הרגיל:

הוא אמר: "אני רוצה לבוא" = He said: "I want to come" צ

 

למילים "should" ו- "might" אין צורת "עבר פשוט" אבל נוכל לדעת שמדובר בלשון עבר אם במשפט מופיע פועל נוסף שמרמז על כך שמדובר בזמן עבר:

"הוא נראה כאילו הוא היה עלול להקיא" = "He looked as though he might throw up" צ

* להקיא = to throw up. כאילו = as though

 

אם היינו אומרים רק "he might throw up" לא היינו יכולים לדעת שמדובר בזמן עבר. הפועל "looked" (צורת עבר של "to look") מרמז לנו שמדובר בזמן עבר (הוא היה עלול).

 

במילה "may"לא נשתמש בזמן "עבר פשוט".


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;