עברית Русский
 

שיעור 5 – ציון שנים

 


באנגלית, כדי לציין שנה מסוימת בעלת ארבע ספרות נחלק אותה לשני זוגות – מספר האלפים והמאות ומספר העשרות והיחידות.

למשל, השנה 1964 תיקרא "תשע-עשרה שישים וארבע".

 

הנה כמה דוגמאות:

"Fourteen eighty eight" = 1488 צ

"Eighteen seventy six" = 1876 צ

"Twelve forty" = 1240 צ

 

אם מספר המאות הוא 0, ניתן לקרוא את זה כמו קודם או כמספר רגיל:

"Twenty fifty four" or "Two thousand fifty four" = 2054 צ

"Ten twenty three" or "One thousand twenty three" = 1023 צ

 

אם מספר העשרות הוא 0 נקרא לו "oh":

"Nineteen oh four" = 1904 צ

"Thirteen oh eight" = 1308 צ

 

אם מספר האחדות והעשרות הוא 0, נקרא את מספר המאות:

"Fifteen hundred" = 1500 צ (מילולי: חמש-עשרה מאות)

 

אם מספר המאות והעשרות הוא 0 נקרא את זה כמספר רגיל:

"Two thousand and six" = 2006 צ

"One thousand" = 1000 צ

 

אם מספר השנים קטן מאלף נקרא את זה כמו מספר רגיל:

"Six hundred eighteen" = 618 צ

"Eight hundred Seventy" = 870 צ

"Fifty three" = 53 צ

"Eleven" = 11 צ

"Zero" = 0 צ

 

בלוח השנה גרגורי ישנן שתי תקופות – "לפני הספירה" ו – "לספירה". הספירה מתייחסת לתקופת הולדתו של ישו.

באנגלית, המונח "לפני הספירה" יופיע כך: "B.C." שמשמעותו "Before Christ"  – "לפני ישו".

המונח "לספירה" יופיע כך: "A.D." שהם ראשי תיבות של "Anno Domini" (בלטינית).

 

דוגמאות לציון שנים:

"1330 לספירה" = "1330 A.D" = "Thirteen thirty A.D." צ

"2000 לפני הספירה" = "2000 B.C." = "Two thousand B.C." צ

 

תקופה של 10 שנים או "עשור" נקראת "a decade" באנגלית.

"עשרים שנה" = "Two decades" צ

כדי לדבר על תקופות של עשר שנים אנו משתמשים במונחים כמו "שנות ה-80" או "שנות ה-60".

באנגלית, נאמר את שם המספר בצורת רבים:

"שמונים" = "Eighty" צ  |  "שנות השמונים" = "The eighties" או צ "The 80s"

"שבעים" = "Seventy" צ  |  "שנות השבעים" = "The seventies" או צ "The 70s"

 

תקופה של 100 שנה נקראת "a century" באנגלית.

"שלוש מאות שנה" = "Three centuries" צ

כדי לדבר על תקופות של מאה שנים אנו משתמשים במונחים כמו "המאה ה-14" או "המאה ה-17".

באנגלית, נשתמש באותו מונח:

"המאה ה-14" = "The 14th century" צ

"המאה ה-21" = "The 21st century" צ

 

כדי לומר "ב..." לפני ציון שנה נאמר "in":

"מדינת ישראל הוקמה בשנת 1948" = "The state of Israel was established in the year 1948" צ

"אמריקה התגלתה ב-1492 לספירה" = "America was discovered in 1492 A.D." צ

"הבנייה תושלם (תהיה שלמה) ב- 2010" = "The construction will be complete in 2010" צ

"נולדתי ברביעי לינואר 1986" = "I was born on January 4th 1986" צ

* אם מזכירים חודש, לא נוסיף "in" לפני ציון השנה

"אז בשנות ה-80 החיים היו הרבה יותר פשוטים" = "Back in the 80s life was much simpler" צ

* באנגלית, "life" (חיים) זה שם עצם יחיד בשונה מ – lives (צורת רבים) לכן השתמשנו ב – was ולא were

 

אם ידוע לנו על איזו מאה מדובר נוכל לוותר על מספר האלפים והמאות:

"התחלתי את העסק הזה בשנת 97'" = "I started this business in '97" צ

"השתחררתי (מילולי: שוחררתי) מהצבא ב-06'" = "I was discharged from the army in '06" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;