עברית Русский
 

שיעור 1 – קריאה נכונה (רמה 3)

 


כהמשך לשיעור "קריאה נכונה (רמה 2)" , הנה רשימת המשך לצירופי אותיות התנועה המופיעות יחדיו:

"ei" נשמע צ או צ

veil צ, rein צ | neither צ, ceiling צ, seize צ

"ie" נשמע צ 

tier צ, shield צ, niece צ, field צ

"oi" נשמע צ

boil צ, noise צ, groin צ, coil צ

"ia", "io" נשמעות צ

liar צ, bias צ, friar צ | pioneer צ, zion צ, lion צ

"eo" נשמעת צ

video צ, neo צ, eon צ, geography צ

"oa" נשמעת צ

boat צ, coat צ, loan צ, groan צ, toast צ

"ua","ue","ui"

לרוב מתעלמים מ ה- 'u'

guard צ, guess צ, biscuit צ, build צ | ruin צ

 

אלא אם כן יש 'q' לפניה

quest צ, queen צ, quote צ, quite צ

 

כאשר אותיות התנועה "ou" מופיעות לפני האות 'r', התנועה לפעמים תישמע כך צ:

scourge צ, courage צ, journey צ

 

כאשר האותיות 'u' ו-'I' יופיעו לפני האות 'r' התנועה לרוב תישמע כך צ :

sir צ, firm צ, surf צ, curse צ,  burn צ, burst צ

 

כאשר האותיות "ie" מופיעות בסוף מילה, התנועה לרוב תישמע כך צ :

die צ, pie צ, tie צ, lie צ

 

התנועה "ew" תישמע צ או צ :

chew צ, Jew צ, crew צ, blew צ, jewel צ, dew צ | new צ, few צ

 

התנועה "ue" נשמעת בדומה ל – "ew":

clue צ, cruel צ, duel צ | fuel צ

 

התנועה "qua" לרוב תישמע כך צ :

squad צ, quarrel צ , quantity צ

 

ישנן סיומות מילים הנשמעות באופן דומה ואלו "tion", "tian", "cian", "sion" צ :

construction צ, technician צ, Martian צ, profession צ, dimension צ, passion צ

 

אם לפני אחת מן הסיומות האלה יש 'a' ולפניה אות עיצור, התנועה תישמע כך צ :

civilization צ, legislation צ, congregation צ, probation צ

 

הסיומת "sion" לפעמים נשמעת כך צ :

precision צ, decision צ, recursion צ, vision צ

 

גם לסיומות אלה יש צליל דומה: "cial", "tial" צ:

"racial" צ, "social" צ, "martial" צ, "confidential" צ

 

כאשר האותיות "kn" מופיעות בתחילת מילה, האות 'k' אילמת:

Know צ, knife צ, knack צ, knew צ, knuckle צ, knight צ

 

בסדרת השיעורים הקודמת למדנו שיש להוסיף "ed" לרוב הפעלים בצורת עבר.

מבטא התוספת הזאת משתנה במקרים שונים.

 

בדרך כלל, ה - 'e' אילמת ורק ה – 'd' נשמעת ללא תנועה צ :

Mail -> mailed צ, ban -> banned צ, believe -> believed צ

אם שם הפועל מסתיים ב – 't' או 'd' התנועה תישמע כך צ :

Want -> wanted צ, land -> landed צ

אם שם הפעולה מסתיים באחת מן האותיות k, p, s, ch, sh או ce, ה-'e' תהיה אילמת והאות 'd' תישמע כמו 't':

Toss -> tossed צ, block -> blocked צ, bounce -> bounced צ, chop -> chopped צ


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

נסו גם אפליקציית איות באנגלית שתבחן אתכם בנושא - בדוק את האפליקציה

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;