עברית Русский
 

שיעור 8 – מילות יחס וחיבור

 

 

מילון ( אלו מילים בהן נעשה שימוש בשיעור זה )

ג'ים (שם)

צ Jim

לקנות

to buy צ

לחשוב

to think צ

לעשות

to do צ

כסף

money צ

עיר

city צ

רכב

car צ

פה

here צ

חולה

sick צ

להשתמש

to use צ

 

עוד חלק בלתי נפרד מכל שפה הוא מילות (בעברית גם אותיות) יחס וחיבור.

בשיעור זה נעבור על מילות (ואותיות) היחס והחיבור הבסיסיות.
למשל, כשאני רוצה לדבר על שני עצמים או לצרף דבר אחד לשני אני אשתמש באות 'ו' לפני ה"עצם" השני.

דוגמא: רון וג'ים. הספר והמטרייה.

 

באנגלית, נחליף את האות 'ו' במילה "and":

רון וג'ים = Ron and Jim

הספר והמטרייה = The book and the umbrella

 

להלן רשימת האותיות (או מילים) אותן אנו מוסיפים במצבים שונים והחלופה האנגלית להן:

ו – and צ

ל, למען, בשביל – for, to צ

מ, מאת – from, of צ (האות 'f'במילה "of"נשמעת כמו 'v')

מ, מאשר – than צ (בעת השוואה: "גדול מ..", "יותר טוב מ..", "עדיף מאוחר מאשר לעולם לא")

ב – at צ 

ב, בתוך– in צ (בשיעורים המתקדמים יותר נלמד על ההבדלים בין "in"ל – "at")

ש – that צ (בהרבה מקרים אפשר לא להזכיר אותה)

* שימו לב! למילה "that" משמעות נוספת: "זה \ זאת". נסו לא להתבלבל ולפרש את המילה לפי ההקשר במשפט.

 

עכשיו נראה את המילים כחלק ממשפט:

.... ואני חושב שזה נכון. = and I think it is true. צ

אני עושה את זה בשביל הכסף = I do it for the money צ

הוא רוצה לקנות ספר = He wants to buy a book צ (למה נוספה 's'ל- "want"? ראו שיעור קודם)

כן, היא בעיר = Yes, she is in the city צ 

ג'ים בבית הספר = Jim is at school צ 

זה הרכב שהם רוצים = That is the car that they want צ

זה הרכב שהם רוצים = That is the car they want צ (המילה "that"הושמטה)

מפה לשם = From here to there  צ

אני חולה מזה = I am sick of it צ (הכוונה: "נמאס לי מזה")

 

למילה "את" אין מקבילה בשפה האנגלית ופשוט לא תופיע:

"I want the car"= אני רוצה את הרכב

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;