עברית Русский
 

שיעור 4 – תיאור אופן (תואר הפועל)

 כאשר נרצה לתאר איך פעולה נעשית בעברית נוסיף את המילים "באופן", "בצורה" או "בדרך" לפני שם התואר כמו: "בדרך שונה", "בצורה בוטה", "באופן מפתיע" ועוד.

ניתן גם להוסיף את האות 'ב' לפני שם עצם כדי לתאר אופן: "באומץ", "בשמחה", "בכיף".

 

באנגלית, כדי לקבל את אותה תוצאה, נוסיף את האותיות "ly" לסוף שם התואר.

הנה רשימה קטנה מתוך רשימה אינסופית של תארים להם נוכל להוסיף "ly":

 

נחמד = Nice צ

באופן נחמד = Nicely צ

אכזר = cruel צ

באכזריות = cruelly צ

רע = bad צ

באופן רע, בצורה חמורה = badly צ

שמח = happy צ

בשמחה = happily צ

 

"המסיבה לא הייתה כל כך רעה, נכון?" = "The party wasn't so bad, was it?" צ

"הוא נפצע בצורה חמורה במהלך המהומה" = "He was badly injured during the mayhem" צ

 

ניתן להוסיף "ly" גם לשמות עצם שהפכנו לשמות תואר:

אמיץ = courageous צ (אומץ = courage)

באומץ = courageously צ

אלים = violent צ (אלימות = violence)

באלימות = violently צ

שליו, שקט =peaceful  צ (שלווה = peace)

בשלווה, בשקט = peacefully צ

ילדותי = childish צ (ילד = child)

בצורה ילדותית = childishly צ

חסר אונים = helpless צ (עזרה = help)

בחוסר אונים = helplessly צ

 

"איך הוא הפך לכל כך אלים?" = "How did he become so violent?" צ

"יש לי תחושה שזה הולך להסתיים באלימות" =

"I have a feeling this is going to end violently"  צ

 

לשמות תואר המסתיימים ב- 'c' נוסיף "ally" במקום "ly":

ספציפי = specific צ

בצורה ספציפית, ברורה = specifically צ

טרגי = tragic צ

באופן טרגי = tragically צ

נלהב = enthusiastic צ

בצורה נלהבת = enthusiastically צ

דרסטי, קיצוני = drastic צ

באופן קיצוני = drastically צ

 

"אני מעוניין בפריט אחד ספציפי. הוא מאוד מסקרן אותי (מילולית: אני מוצא אותו מאוד מסקרן)" =

"I'm interested in one specific item. I find it very intriguing"  צ

"אמרתי לך בצורה ברורה לא לעזוב את המכונית" =

"I specifically told you not to leave the car" צ

 

ישנם שמות תואר (מעטים) המסתיימים באותיות "ly" ולהם לא נוסיף "ly" כדי לתאר אופן.

במקום להוסיף להם "ly", נוסיף את המילים "in a" לפניהם ו- "way" או "manner" (אופן) אחריהם:

חברותי, ידידותי = friendly צ

באופן חברותי = in a friendly way צ

מסודר, מאורגן = orderly צ

בצורה מסודרת = in an orderly manner צ

 

"הבחור ההוא מאוד חברותי" = "That guy is very friendly" צ

"הוא ניגש לאנשים באופן חברותי" = "He approaches people in a friendly way" צ

 

גם כן, ישנם שמות תואר (נדירים) להם לא נוסיף "ly" ונשתמש באותה צורה לתאר אופן:

טוב, חיובי = good צ

בצורה חיובית = in a good way צ (גם: well צ)

 

אם אינכם בטוחים אם אפשר להוסיף "ly" או לא, פשוט השתמשו בביטוי "in a… way", ברוב המקרים זה יהיה מקובל.

 

וישנם שמות תואר (גם כן לא רבים) להם לא נוסיף אותיות ולא מילים כדי לתאר אופן:

מהיר = fast צ

מהר (או: בצורה מהירה) = fast צ

 

"יש לו מכונית מאוד מהירה" = "He has a very fast car" צ

"היא נוהגת ממש מהר" = "She drives very fast" צ

 

כאשר נוסיף "ly" לחלק מתיאורי הזמן פירושם ישתנה באופן הבא:

מאוחר, אחרון = late, recent צ

לאחרונה = lately, recently צ

מיידי, דחוף = immediate צ

מייד (באופן מיידי), בדחיפות = immediately צ

יום = day צ

כל יום, באופן יומי = daily צ ('y' הפכה ל-'I')

שבוע = week צ

כל שבוע, באופן שבועי = weekly צ

* הוספת "ly" לתיאורי זמן יכולה גם להפוך אותם לתארים: יומיומי, שבועי, חודשי. נפרש לפי ההקשר

 

"ישנה התקדמות רבה בתחום הננו-טכנולוגיה בשנים האחרונות" =

"There has been a lot of progress in the field of nanotechnology in the recent years" צ

"רק לאחרונה התחלתי לצייר" ="I have just recently started painting"  צ

 

כאשר נוסיף "ly" למילות הסתברות פירושן ישתנה באופן הבא:

מוחלט, בטוח = sure, definite, certain צ

בהחלט, בטח = surely, definitely, certainly צ

סביר = probable צ

כנראה, מן הסתם = probably צ (גם: likely)

אפשרי = possible צ

אולי, יכול להיות = possibly צ

 

"אתה בטוח במה שאתה אומר?" = "Are you sure of what you're saying?" צ

"אתה בטח לא הולך לאכול את זה, נכון?" = "Surely you're not going to eat it, are you?" צ

"בהחלט לא" = "Definitely not" צ

* בלשון הדיבור, המילה "sure" גם כן משמשת כדי לומר "בטח"

 

"זה מן הסתם לא עניין שלי (מילולי: שום דבר מהעסק שלי) אבל, למה אתה מתייחס אליה ככה?" =

"This is probably none of my business but, why are you treating her that way?" צ

 

נוכל להוסיף את המילה "most" לפני חלק מהמילים כדי להדגיש סבירות גבוהה:

"היא כנראה עסוקה עכשיו" = "She is most likely busy right now" צ

 

המילה "maybe" משמעותה "אולי". נפרק אותה ל- "may be" כאשר היא מופיעה אחרי שם גוף ופירושה יהיה "יכול להיות" או "עלול להיות":

"אולי אף אחד לא בבית" = "Maybe no one's home" <