עברית Русский
 

שיעור 6 – פעלים מורכבים

 

 

במהלך השיעורים נתקלנו בשמות פועל שנוספה להם מילת יחס. לשמות פועל אלה יש פירוש שונה מזה שהיה להם אם היו מופיעים ללא אותה מילת יחס.

 

לדוגמא, המשמעות של הפועל "to put" היא "לשים":

"אני צריך לשים את הכסף במקום בטוח" = "I need to put the money in a safe place" צ

 

אך המשמעות של "to put out" היא "לכבות (משהו בוער)":

"אנחנו חייבים לכבות את האש לפני שהיא תתפשט" =

"We have to put out the fire before it spreads" צ 

* כמו שלמדנו, לא נוסיף "will" אחרי ביטויי זמן כמו המילים "after" ו-"before"

אך אפשר גם להפריד בין שתי המילים ע"י המושא (במקרה הזה, מה שמכבים: האש):

"We have to put the fire out before it spreads" צ

 

אבל לא בכל שמות הפועל המורכבים משתי מילים ניתן להפריד בין המילים.

למשל, בפועל "to come back" (לחזור) לא נוכל להפריד בין המילים:

"מתי היא תחזור הביתה?" = "When will she come back home?" צ

* לא נוכל לומר "When will she come home back?"

 

כעת נכיר שישה שמות פועל שלכל אחד מהם יש משמעות בפני עצמו אך ניתן להוסיף לו מספר מילים שנותנות לו משמעות שונה.

 

שם הפועל "to look" (להיראות \ להסתכל):

לטפל, להשגיח

To look after צ

להסתכל מלמעלה, להתנשא

צ To look down on

לחפש

To look for צ

להעריץ \ להסתכל מעלה אל..

To look up to צ

להיזהר \ להסתכל מחוץ ל..

To look out צ

 

"אני צריכה שתשגיחי על הבן שלי בזמן שאני לא נמצאת" =

"I need you to look after my son while I'm gone" צ

"הוא מעריץ את אחיו הגדול ורוצה להיות כמוהו בעתיד" =

"He looks up to his big brother and wants to be like him in the future" צ

 

שם הפועל "to bring" (להביא):

להזכיר

To bring up צ

לגרום (למשהו לקרות)

To bring about צ

להביא (לאן שהוא)

To bring over צ

להביא (עם מישהו)

To bring along צ

להבליט

To bring out צ

 

"למה היית חייב להזכיר את זה לפניו?" = "Why did you have to bring it up in front of him?" צ

"זה יהיה רעיון טוב להביא איתך מצלמה לטיול" =

"It would be a good idea to bring a camera along to the trip" צ

 

שם הפועל "to go" (ללכת):

לעזוב, להסתלק

To go away צ

לחזור

To go back צ

להמשיך

To go on צ

לצאת (גם לצאת לבלות), לצאת לדייט

To go out צ

להתפוצץ

To go off צ

 

"אל תיתן לי להפריע. בבקשה תמשיך" = "Don't let me interrupt. Please go on" צ

"זה היה אסון. הפצצה התפוצצה מוקדם מדי" =

 "It was a disaster. The bomb went off too early"  צ

 

שם הפועל "to take" (לקחת):

להתמודד \ לקחת על עצמו

To take on צ

להסיר \ להמריא \ לעזוב

To take off צ

לקחת חזרה דברים שנאמרו

To take back צ

לתפוס פיקוד

To take over צ

להחשיב בתור

To take for צ

 

"אני מצטער, לא הייתי צריך לומר את זה. אני לוקח את הדברים חזרה" =

"I'm sorry, I shouldn't have said that. I take it back" צ

"מה אתה חושב שאני (בתור מה אתה מחשיב אותי)? טיפש?" =

"What do you take me for? a fool? צ

 

שם הפועל "to turn" (לפנות):

להדליק (טלוויזיה וכדומה) \ לעורר מינית

To turn on צ

להתברר בסופו של דבר

To turn out צ

לכבות (טלוויזיה וכדומה)

To turn off צ

להסגיר \ להגיש

To turn in צ

להפוך, לשנות צורה

To turn into צ

 

"זה התברר בסופו של דבר להיות סנאי, לא דוב" =

"It turned out to be a squirrel, not a bear" צ

"בבקשה כבה את הטלוויזיה ולך לישון (מילולי: לך למיטה)" =

"Please turn the TV off and go to bed" צ (TV = Television = טלוויזיה)

 

שם הפועל "to get" (להשיג \ להגיע \ לקבל):

להסתדר (עם מישהו)

To get along צ

להיכנס

To get in צ

להימלט

To get away צ

לרדת (מאוטובוס, רכבת) \ לסיים, לגמור

To get off צ

לקום

To get up צ

 

"אבא שלי ואני הסתדרנו מצוין (מילולי: פשוט בסדר)" = "My father and I got along just fine" צ

"באיזו שעה את מסיימת לעבוד?" = "What time do you get off work?" צ

 

אלו הם שישה פעלים נפוצים אך ישנם הרבה שמות פועל אחרים:

לבקש

To ask צ

להזמין לדייט

To ask out צ

לבעוט

To kick צ

להתחיל להשפיע

To kick in צ

ליפול \ להפיל

To drop צ

לבקר

To drop in צ

לוותר \ לעבור, לחלוף

To pass צ

להתעלף

To pass out צ

 

לעת עתה, מה שחשוב הוא שנדע שפעלים מהסוג הזה קיימים. במשך הזמן נלמד להכיר עוד ועוד פעלים.

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;