עברית Русский
 

שיעור 3 – מילות הכללה (חלק ב')

 

 

בעברית, לפעמים כאשר נרצה להציג שתי אפשרויות נשתמש במילים "או ש... או ש...". באנגלית נשתמש במילים "Either… or…":

"או שהוא אמיץ או שהוא טיפש" = "He is either brave or stupid" צ

"או שתעזור לי (תיתן לי יד) או שתלך מפה" = "Either you give me a hand or go away" צ

 

לפעמים "either" יכול להיות שתי האפשרויות יחד:

"יש בוץ משני צידי הדרך" = "There's mud on either side of the road" צ

 

כאשר נרצה לומר "לא זה וגם לא זה" נשתמש ב – "Neither… nor…":

"זה לא אדום ולא צהוב, זה כתום" = "That's neither red nor yellow, It's orange" צ

"זה לא פה ולא שם" (הכוונה: זה לא קשור לעניין) = "That's neither here nor there" צ

 

אחרי המילה "nor" האפשרות השנייה תופיע בצורת שאלה:

זה לא מטוס ולא ציפור, זה סופרמן" = "That's neither a plane nor is it a bird, it's superman" צ

"אני לא יודע וגם לא אכפת לי" = "I neither know nor do I care" צ

 

לפעמים נגיב למשפטים כאלה בצורה כזו – "גם לי לא (אכפת) ":

"גם לי לא (אכפת) " = "Neither do I" צ או צ "Me neither"

"גם לה לא" = "Neither does she" צ

 

דוגמא נוספת לשימוש זה:

"אני לא הולך לעבודה היום" = "I'm not going to work today" צ

"גם אני לא" = "Neither am I" צ או צ "Me neither"

"גם הוא לא" = "Neither is he" צ

 

ולהפך, אפשר לומר "גם אני":

"אני נשאר בבית הלילה" = "I'm staying home tonight" צ

"גם אני" = "So am I" צ או "Me too" צ

"גם אנחנו" = "So are we" צ או צ "Us too"

 

כדי להוציא מן הכלל בעברית אנו משתמשים במילים "חוץ מ...", "למעט" או "פרט ל...". באנגלית, נשתמש במילים "except" או "except for":

"כולם הולכים חוץ ממני" = "Everyone is going except me" צ

"הכול נכון למעט דבר אחד" = "Everything is correct except for one thing" צ

 

המילה "but" שפירושה בדרך כלל הוא "אבל" יכולה גם כן לשמש להוצאה מן הכלל:

"אני לא בוטח באף אחד חוץ מאשר בעצמי" = "I trust no one but myself" צ

"זה הכול חוץ מאשר מעניין" = "This is anything but interesting" צ (הכוונה: זה ממש לא מעניין)

 

המילים "not only… (but)… also…" במבנה הזה משמשות כדי לומר "לא רק ש... (אלא) גם...". מה שיופיע אחרי "not only" יופיע בצורת שאלה:

"לא רק שהוא ניסה להרוג אותי אלא הוא גם רוצה חלק מהירושה" =

"Not only did he try to kill me, but he also wants a share of the inheritance" צ

"לא רק שתצטרך לעבוד קשה במשך היום, אלא אתה גם תצטרך להתרגל לשעות שינה מעטות במשך הלילה" =

"Not only will you have to work hard during the day, you will also have to get used to a few hours of sleep at night" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;