עברית Русский
 

שיעור 6 – ציווי ופעלי עזר מודאליים

 

 

כאשר נרצה לפקוד, לדרוש או לבקש ממישהו לעשות משהו נשתמש בצורת

הפועל הבסיסית (בלי המילה "to"):

 

"בבקשה, בוא לפה" = "Please, come here" צ

"הראה לי את המטבח" = "Show me the kitchen" צ 

"דנה, עזרי לי עם זה" = "Dana, help me with this" צ

"אתה, אתה ואת, קחו את זה ושימו שם" = "You, you and you, take this and put it there" צ

"ילדים, לכו ותעזרו לאבא שלכם" = "Kids, go and help your father" צ

"שיהיה לך יום טוב" = "Have a good day" צ

"תן (או: אפשר) לי לעזור לך עם זה" = "Let me help you with this" צ

* שימו לב שאחרי שם הפועל "to let" (לתת, לאפשר) לא נשים "to". לכן לא נאמר "let me to help you.."

"בבקשה, גרום להם להישאר" = צ "Please, make them stay"
      * גם אחרי "to make" (לגרום) לא נוסיף "to" (לא נאמר "make them to stay"). פירוש אחר לשם הפועל: "לעשות"

ישנן מילים הנקראות "פעלי עזר מודאליים" אשר אנו משתמשים בהן לעיתים קרובות יחד עם הפעולות:

"יכול ל..", "מסוגל ל..." או "עלול ל..." = "can", "could" צ (לעיתים "could" נאמר בשפה נימוסית יותר)

"צריך ל.." או "כדאי ל.." = "should" צ

"חייב ל.." = "must" צ

"רשאי ל..", "עלול ל.." או "עשוי ל.." = צ "may", "might" 

 

משפט לדוגמא: "אני יכול לעזור".

שימו לב שהוספנו 'ל' ("לעזור"). באנגלית לעומת זאת, לא נוסיף "to" אחרי מילים אלה:

"אני יכול לעזור להם" = "I can help them" צ

"אני יכול להתקשר אליהם אם את רוצה" = "I could call them if you like" צ

"זה עלול להיות מסוכן" = "It could be dangerous" צ

"(כדאי לך \ אתה צריך) לנסות את זה" = "You should try this" צ

"אתם צריכים ללמד אותו קצת נימוסים" = "You should teach him some manners" צ

"את חייבת לנסות" = צ "You must try"

"אתה תמיד יכול לחזור" = צ "You can always come back" ("לחזור" = "to come back")

"אתה רשאי ללכת עכשיו" = "You may go now" צ

"הוא עלול לברוח" = "He might run off" צ (לברוח = to run off)

 

ישנה דרך אחרת יותר נפוצה לדבר על מחויבות והיא השימוש במילים "have to", "has to".

בשיעור 5 למדנו על מילים אלה בהקשר של שיוך:

"יש לי..." = "I have…"

"יש לו..." = "He has…"

 

אך במקרה זה ההקשר הוא מחויבות. נוכל להבחין שמדובר במחויבות ע"י הופעת המילה "to" אחרי מילים אלה:

"אתה חייב לעזור לי" = "You have to help me" צ

"מאיה חייבת לבוא" = "Maya has to come" צ

"אנחנו חייבים להגיע לשם קודם" = "We have to get there first" צ

 

כדי לומר "חייב להיות" נשתמש במילים "there has to be":

"חייב להיות משהו שאנחנו יכולים לעשות" = "There has to be something we can do" צ

* ברבים נאמר "there have to be"(חייבים להיות)

 

כמו בהקשר של שיוך גם במחויבות נהוג להוסיף את המילה "got" אחרי "have" ו – "has":

"אתה חייב לעזור לי" = "You have got to help me" צ

"אני חייב לומר לך משהו" = "I have got to tell you something" צ

"חייבת להיות דרך אחרת" = "There has got to be another way" צ

 

בשפה פחות רשמית, ניתן להחליף את המילים "have" ו-"has" במילה "got".

למשפטים הבאים משמעות זהה:

"אנחנו חייבים להגיע לשם ראשונים" = "We have got to get there first" צ

"אנחנו חייבים להגיע לשם ראשונים" = "We have to get there first" צ

"אנחנו חייבים להגיע לשם ראשונים" = "We got to get there first" צ

* משמעות המילה "first" במשפטים אלה יכולה להיות "ראשון" או "קודם"

במקום "can" ישנה דרך אחרת לדבר על יכולת והיא להשתמש בביטוי "able to" כשלפניו פועל עזר המתאים לשם הגוף:

"אני יכול\מסוגל ל..." = "I can…" = "I am able to …" צ

"הוא יכול לרוץ מהר" = "He is able to run fast" צ

"הם יכולים לדבר במשך שעות" = "They are able to talk for hours" צ

* במילה "hour" ה – 'h' נשמעת כמו 'א'

 

ישנה עוד מילה שמשמעותה "חייב" והיא "ought" נשתמש בה כמו שנשתמש ב-"have to":

"אתה חייב לעזור לי" = "you ought to help me" צ

"אתה חייב לעזור לי" = "you have to help me" צ

* לא נוכל להוסיף "got" אחרי "ought"

 

השימוש במילה "ought" הוא לא כל כך נפוץ.

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;