עברית Русский
 

שיעור 8 – מילות ה - WH

 

 

אנו יודעים שבכדי לומר "ש..." נשתמש במילה "that" כמו במשפט הבא:

"הכלב שנשך אותי עכשיו מורדם" = "The dog that bit me is now sedated" צ

 

ישנה מילה שנוכל להשתמש בה במקום "that" והיא "which". הרבה פעמים לא מבדילים ביניהן ומשתמשים בהן באופן שרירותי אבל ישנו הבדל. במילה "that" נשתמש בדרך כלל כדי לתת פרטים נוספים שבלעדיהם לא נוכל לדעת על מי או מה מדובר. במילה "which" נשתמש כדי לתת פרטים נוספים אך לא הכרחיים (בדרך כלל נוסיף גם שני פסיקים משני צידי קטע הפרטים הנוספים).

 

למשל:

"הכוס שפעם נתת לי שבורה" = "The glass that you once gave me is broken" צ

"הכוס הזאת, שהיא מאוד קלה, לא נשברת" = "This glass, which is very light, doesn't break" צ

 

במשפט הראשון מה שמופיע אחרי המילה "that" (you once gave me) הוא הכרחי כדי לדעת באיזו כוס מדובר.

במשפט השני מה שמופיע בין הפסיקים (which is very light) הוא לא הכרחי כדי להבין את המשמעות הכללית של המשפט: "הכוס הזאת לא נשברת".

 

במילה "which" נשתמש כאשר ניתן פרטים על דומם או בעל חיים אך כאשר נתאר בן אדם, נשתמש במילה "who" במקום:

"אבא שלי, שהוא פרופסור מכובד באוניברסיטה, העלה תיאוריה אחרת" =

"My father, who is a respected professor at a university, has come up

with a different theory" צ

* להעלות, להגיע, לחשוב (על רעיון, תיאוריה כל שהיא) = to come up with

 

"מר רודולף, שזכה שלוש פעמים במדליית זהב, הודיע שלא ישתתף בתחרות הקרובה" =

"Mr. Rudolf, who has won the golden medal three times, announced he would not be participating in the upcoming competition" צ (Mr. = Mister = מר)

 

נשתמש במילה "whom" במקום "who" אם אחריה מופיע שם גוף (ייצוגי - "הוא" או שם מלא - "דני").

במקרה זה, המילה "whom" נותנת את המשמעות "שאותו \ שאותם \ שאותה" (תלוי בשם הגוף המוזכר לפני המילה "whom").

 

דוגמא:

"דוד שלי, שמת במלחמה, הוא האיש בתמונה" =

 "My uncle, who died in the war, is the man in the photo" צ

"דוד שלי, שאותו אהבתי מאוד, מת במלחמה" =

 "My uncle, whom I loved very much, died in the war" צ

 

במשפט השני השתמשנו במילה "whom" מכיוון שאחריה מופיעה המילה "I" שהיא שם גוף.

 

אם לא מדובר בבן אדם נשתמש במילה "which":

"הספר, שאותו קראתי כל כך הרבה פעמים, לא נמצא יותר בספריה" =

 "The book, which I have read so many times, is no longer found in the library" צ

 

דוגמאות נוספות:

"הוא מתגעגע לחברים שלו, שאותם הוא לא ראה הרבה זמן" =

"He misses his friends, whom he hasn't seen for a long time" צ

"זו העובדת החדשה, שאותה אני חושב שתחבב" =

"This is the new employee, whom I think you are going to like" צ

 

והמילה האחרונה שנשתמש בה למטרות דומות היא "whose".

משמעותה היא "שאת ה.. שלו \ שלה \ שלהם" (את הנקודות יחליף שם העצם המשויך).

דוגמאות:

 

"שמעתי אותה מדברת עם מישהו שאת שמו (או: שאת השם שלו) שכחתי" =

"I heard her talking to someone whose name I forgot" צ

"זוהי שרה, שאת אבא שלה פגשת אתמול" =

"This is Sarah, whose father you met yesterday"  צ

"אחי, שרכבו נגרר (או: שאת הרכב שלו גררו), נסע לעבודה באוטובוס היום" =

"My brother, whose car had been towed, drove to work in a bus today" צ

 

למילים "whom" ו-"which" ניתן להוסיף מילות יחס כמו  of, for, about, to, by, with.

את מילות היחס האלו ניתן להוסיף לפני המילים "whom, which" או בסוף הקטע המתוחם בפסיקים:

 

האדם הזה, שאיתו דיברת, מבוקש על ידי המשטרה

That person, whom you have been talking to, is wanted by the police צ

השופט הזה, שאליו אין לך כבוד (או: שאין לך כבוד אליו), הולך להחליט אם תשוחרר או לא

This judge, for whom you have no respect, is going to decide whether or not you will be freed צ  

(לשחרר = to free)

החלון, שדרכו אתה מסתכל, הוא חסין כדורים

The window, through which you are looking, is bulletproof צ 

(דרך, מבעד = through)

אלו הן ההוראות, שאותן אני רוצה שתמלא (או מילולית: שעל פיהן אני רוצה שתעקוב)

These are the instructions, by which I want you to follow צ

האגדה מספרת (מילולי: לאגדה יש את זה) שהמפה, שלפיה (שלפי היא) יש אוצר טמון במערה, נמצאת בקרקעית האגם הזה

Legend has it that the map, according to which there's a treasure buried in a cave, is found at the bottom of this lake צ

 (לפי = according to)

 

למילה "which" יש שימוש נוסף; היא יכולה לייצג מחשבה, רעיון או מושג מסוים ואפילו עובדה שלמה. הפירוש בעברית לא תמיד יהיה מילולי וישתנה בהתאם למילים שנוסיף למשפט. הסתכלו על המשפטים הבאים לדוגמא:

 

הטיול כולל שחיה לילית, לכן הבאתי בגד ים

The trip includes night swimming, which is why I brought bathing suit צ

הם עומדים לעזוב את הנמל, מה שנראה לי כטעות גדולה כיוון שסופה ענקית מגיעה

They're about to leave the port, which I believe is a big mistake since there's a huge storm coming צ

אם אתה חושב שאני טועה, ואני לא (טועה), לך תראה בעצמך

If you think I'm mistaken, which I'm not, go ahead and see for yourself צ

* ללכת קדימה, להתקדם = to go ahead,    "לך ת..." = "go ahead and…"

 

במשפט הראשון המילה "which" מייצגת את העובדה "הטיול כולל שחיה לילית".

במשפט השני המילה "which" מייצגת את העובדה "הם עומדים לעזוב את הנמל".

במשפט השלישי המילה "which" מתייחסת לחוות הדעת "אני טועה".לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;