עברית Русский
 

שיעור 1 – שמות עצם ושמות תואר

 


בשפה האנגלית, כמו בעברית, ניתן להפוך שמות עצם לשמות תואר.

הנה כמה דוגמאות להמרת שמות עצם לשמות תואר בעברית:

 

אומץ -> אמיץ

אלרגיה -> אלרגי

יופי -> יפה

פלא -> פלאי

קושי -> קשה

פעולה -> פעיל

 

באנגלית נוסיף סיומת מסוימת לשם העצם כדי להפוך אותו לשם תואר.

ישנם מספר סוגי תוספות וכעת נראה את השכיחות מביניהן:

 

תוספת "ous":

אומץ = courage צ

אמיץ = courageous צ

עוצמה, חוסן \ אנרגטיות = vigor צ

חסון, איתן \ אנרגטי = vigorous צ

חן, חסד = grace צ

חינני, אדיב = gracious צ

סכנה = danger צ

מסוכן = dangerous צ

 

"סכנה! אין להיכנס למים!" = "Danger! No entering the water!" צ

"כניסה למים עלולה להיות מסוכנת" = "Entering the water could be dangerous" צ

 

תוספת "ful":

עוצמה, כוח = power צ

חזק, רב עוצמה = powerful צ

יופי = beauty צ

יפה, יפהפה = beautiful צ

שמחה, אושר = joy צ

שמח, מאושר = joyful צ

שלום, שלווה, שקט = peace צ

שליו, שקט = peaceful צ

פחד, אימה = dread צ

מפחיד, נורא = dreadful צ

 

"מעולם לא ראיתי יופי כמו זה" = "I have never seen beauty such as this" צ

"הנוף הזה יפהפה" = "This landscape is beautiful" צ

 

תוספת "ant" או "ent":

חשיבות = importance צ

חשוב = important צ

אלימות = violence צ

אלים = violent צ

שקט, דממה = silence צ

שקט, לא מרעיש = silent צ

מרחק = distance צ

רחוק = distant צ

 

"אני אוהב לבוא לפה וליהנות מהשקט" = "I like to come here and enjoy the silence" צ

"הוא לא מדבר הרבה. הוא מאוד שקט" = "He doesn't talk much. He is very silent" צ

 

הוספת 'y' או "ly":

חיים = life צ

מלא חיים = lively צ (ה- 'f' הפכה ל- 'v')

חבר = friend צ

חברותי = friendly צ

מזל = luck צ

בר מזל = lucky צ

רעש = noise צ

רעשני = noisy צ

מהירות, חיפזון = haste צ

נמהר, חפוז = hasty צ

 

"אין לו מזל, הוא תמיד נכשל" = "He has no luck. He always fails" צ

"אני כל כך בר מזל שיש לי אותך לידי" = "I'm so lucky to have you beside me" צ

 

הוספת "ic" או "tic":

טרגדיה, אסון = tragedy צ

טרגי, שנגמר ברע = tragic צ

סימפתיה, אהדה, הבנה = sympathy צ

סימפתי, אוהד, מבין = sympathetic צ

אנרגיה, מרץ = energy צ

אנרגטי, נמרץ = energetic צ

התלהבות = enthusiasm צ

נלהב = enthusiastic צ

 

"האם תרצה משקה אנרגיה?" = "Would you like an energy drink?" צ

"ואוו, הילד הזה כל כך אנרגטי. הוא לא מפסיק לרוץ" =

 "Wow, this boy is so energetic. He doesn't stop running" צ

 

תוספת "al":

מרכז = center, centre צ

מרכזי = central צ

ענק (יצור אגדי), נפיל = colossus צ

ענקי, עצום = colossal צ

קול = voice צ

קולי = vocal צ

ניסוי = experiment צ

ניסיוני = experimental צ

 

"כדי לנצח, (אתה) צריך לפגוע במרכז" = "In order to win, you have to hit the center" צ

* כדי, בכדי = in order to

"סלח לי, אתה יודע איפה תחנת האוטובוס המרכזית נמצאת?" =

 "Excuse me, do you know where the central bus station is?" צ

 

סיומת "cial" או "tial":

כלכלה = finance צ

כלכלי = financial צ

חומר = substance צ

חומרי, ממשי = substantial צ

השפעה = influence צ

משפיע = influential צ

חיה, מפלצת = beast צ

חייתי, מפלצתי = bestial צ

 

"לזיהום יש השפעה רעה על הסביבה" = "Pollution has bad influence on the environment" צ 

"התעמולה הזאת יכולה להיות מאוד משפיעה בבחירות הקרובות" =

 "This propaganda could be very influential on the coming elections" צ

 

סיומת "ate":

תשוקה = passion