עברית Русский
 

שיעור 4 – המרת שמות עצם ותואר לשמות פועל

 

 

זוהי ההמרה האחרונה שנלמד בין שמות עצם, תואר ופועל.

בשיעור זה נלמד על סיומות שכיחות שנוסיף לשמות עצם או תואר כדי להפכם לשמות פועל.

 

סיומת "ify":

הודעה = notice צ

ליידע = to notify צ

מבצר = fort צ

לבצר = to fortify צ

פשוט = simple צ

לפשט = to simplify צ

עז, חזק = intense צ

להעצים, להגביר = to intensify צ

 

"לא יכולנו לפתוח את הדלת כיוון שהחום העז הרחיב את המנעול" =

"We couldn't unlock the door because the intense heat had widened the lock" צ

* המילה "lock" משמשת כשם פועל (לנעול) וגם כשם עצם (מנעול)

"הם חשבו שאם הם ישפכו ויסקי על המדורה היא תשכך. לא היה להם מושג שהשיכר רק יעצים אותה" =

"They thought that if they put whiskey on the fire it would distinguish. Little did they know, that the liquor would only intensify it" צ

* המונח "little did .. know" (במקום הנקודות יופיע שם גוף) משמעותו "לא היה ל.. מושג"

 

סיומת "en":

חוזק, כוח = strength צ

לחזק = to strengthen צ

חלש = weak צ

להחליש = to weaken צ

רחב = wide צ

להרחיב = to widen צ

קצר = short צ

לקצר = to shorten צ

 

"דרוש הרבה כוח כדי לעשות את מה שהוא עושה. אבל זו הסיבה שהוא משתתף בתחרות האדם החזק ביותר בעולם" =

"It requires a lot of strength to do what he does. But that's why he's participating in the World's Strongest Man competition" צ

* האותיות הגדולות במילים "World's Strongest Man" מעידות על כך שזהו שם של משהו (במקרה זה - של תחרות)

"אני חושב שהחגורה שמחזיקה את שני הקירות הללו צריכה קצת חיזוק" =

"I think that the belt that holds these two walls needs some strengthening" צ

* כמו שלמדנו, סיומת "ing" היא אחת הסיומות שהופכות שם פועל לשם עצם (לחזק -> חיזוק)

 

תחילית "en":

גדול = large צ

להגדיל = to enlarge צ

תיק, קופסה = case צ

לעטוף, לסגור (בתוך תיק \ קופסה) = to encase צ

יכול, מסוגל, כשיר = able צ

לאפשר = to enable צ

עבד = slave צ

לשעבד = to enslave צ

 

"בזמן האימפריה הרומית, עבדים מסוימים הוכרחו להפוך לגלדיאטורים ולהילחם על חייהם למען בידור הקהל" =

"In the times of the Roman empire, some slaves were forced to become gladiators and fight for their lives for the sake of entertaining the audience" צ

"רוב שבויי המלחמה שועבדו על ידי הרומאים. זה נתן להם כוח אדם עצום" =

"Most captives of war were enslaved by the Romans. That gave them incredible workforce" צ

 

סיומת "ize":

שד = demon צ

להפוך לשד, לייחס תכונות שטניות = to demonize צ

בן אנוש = human צ

להפוך לבן אנוש, לייחס תכונות אנושיות = to humanize צ

לאומי = national צ

להלאים, להפוך ללאומי = to nationalize צ

פנטזיה = fantasy צ

לפנטז = to fantasize צ

 

"אני לא אדם רע. תפסיק לייחס לי תכונות שטניות" =

"I'm not a bad person. Stop demonizing me" צ

"הלו! צא מעולם הפנטזיות הזה. תחזור לעולם האמיתי" =

 "Hello! Get out of this world of fantasies. Come back to the real world" צ

"אני יודע שזה לא יכול לקרות אבל מותר לי לפנטז לפעמים" =

"I know it can't happen. But I'm allowed to fantasize sometimes" צ

 

תחילית "be" (פחות נפוצה):

חבר, ידיד = friend צ

לחבור, להתיידד = to befriend צ

עורמה, פיקחות = guile צ

להערים, להוליך שולל = to beguile צ

 

"הוא מקושר היטב. הוא נוטה להתיידד עם האנשים החשובים" =

"He is well connected. He tends to befriend the important people" צ

 

דרך יותר שכיחה לומר "להתיידד (עם)" היא על ידי שם הפועל "to make friends (with)":

"אני אוהב את המקום הזה. התיידדתי עם הרבה אנשים בתקופה האחרונה" =

"I love this place. I've made friends with lots of people lately" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;