עברית Русский
 
בחר יחידת לימוד
אם זהו ביקורכם הראשון באתר, תוכלו לקבל הסבר קצר על אופן הלימוד כאן.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חלק ראשון: בסיס השפה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יחידה 1:
ביחידה הראשונה, נלמד את הדברים הבסיסיים ביותר בשפה האנגלית.
נתחיל באבני היסוד: אותיות השפה, נמשיך בהגייה נכונה של הברות ונכיר את המילים הבסיסיות בכל שפה:
שמות גוף, שמות עצם, שמות פועל ושמות תואר.
בסוף יחידה זו, נרכוש אוצר של כ- 120 מילים.
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 
 
 
 
יחידה 2:
ביחידה השנייה, אנו עדיין נמצאים בשלב בסיסי ומתקדמים בצעדים בטוחים.
נשפר את יכולת הקריאה שלנו, נכיר מושגים נוספים המרכיבים משפט תקין, נלמד על מילות השיוך וצורות השימוש בהן, נדבר על מילות קיום ומחויבות, נלמד על ציווי ופעלי עזר מודאליים, ולבסוף, נלמד על פעלים בזמן ממושך
.
בסוף יחידה זו, נרחיב את אוצר המילים שלנו לכ- 320 מילים.
>> כניסה <<

לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 

יחידה 3:
יחידה שלישית חותמת את לימוד בסיס השפה ומותירה אותנו עם בסיס חזק ותיאבון לשלב הבא.
ביחידה זו, נלמד לדבר
בשלילה, נכיר את זמני העבר והעתיד הפשוטים וכמו כן, נלמד על צורות דיבור שונות.
בסוף יחידה זו, נרחיב את אוצר המילים שלנו לכ- 450 מילים.
>> כניסה <<

 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חלק שני: קיום דו-שיח
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יחידה 4:
יחידה זו היא הכי חשובה, מכיוון שבה נלמד את מה שלשמו הומצאה השפה - ניהול דו-שיח.
כדי לנהל דו-שיח, אנו חייבים קודם לדעת לשאול ולכן ביחידה זו, נלמד על כל סוגי השאלות.
בנוסף, נלמד לברך אנשים לשלום ולדבר בשפה פחות רשמית.
בסוף יחידה זו, נרחיב את אוצר המילים שלנו לכ- 650 מילים.
>> כניסה <<
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חלק שלישי: התמצאות כללית בשפה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יחידה 5:
ביחידה זו נדבר על מספרים וכמויות.
נתחיל בשמות המספרים ונלמד איך לקרוא אותם, נכיר מילות וביטויי מידה והשוואה רבים, ונחתום את היחידה בלימוד מספר נושאים שונים.
בסוף יחידה זו, נרחיב את אוצר המילים שלנו לכ- 850 מילים.

>> כניסה <<

לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 

יחידה 6:
ביחידה זו תלמדו לנסח את עצמכם ביותר מדרך אחת.
נתחיל בשיעור קריאה (האחרון), נלמד על משפטים סבילים, נרחיב על תארים, נכיר סוג חדש של זמני עבר ועתיד ולבסוף, נלמד על תיאורי מקום.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו ללמעלה מ- 1000 מילים.

>> כניסה <<
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 


יחידה 7:
לזמן יש חלק גדול וחשוב בשפה האנגלית ולכן נקדיש לו יחידה שלמה.
ביחידה זו, נלמד לתאר זמן בסיסי ומורכב, נלמד לומר את השעה, נדבר על היממה וימות השבוע ונלמד לציין שנים ותאריכים. לסיום, נעבור על נושאים שונים.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו לכ- 1250 מילים.

>> כניסה <<

לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חלק רביעי: אנגלית כשפת אם
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יחידה 8:
ביחידה זו נעסוק בעיקר בשמות פועל ונגלה שהם באים בהרבה צורות.
קודם נכיר זמן חדש של פעלים (הווה מושלם), אחר כך נכיר את הפעלים בצורתם השנייה, נגלה שאפשר להמיר את הפעלים לשמות עצם, נרחיב על מילות יחס ונדבר על פעלים מורכבים ולבסוף נעבור על נושאים שונים.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו לכ- 1500 מילים.
בנוסף, עם החוקים שנלמד ביחידה זו, נוכל לזהות מילים שלא ראינו מעולם וכך להגדיל באופן משמעותי את אוצר המילים.

>> כניסה <<
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 


יחידה 9:
ביחידה זו אנו נלמד להתנסח באופן יותר מקובל.
קודם נלמד להמיר שמות עצם לשמות תואר, נכיר מילות הכללה, נדבר על תיאור אופן, נלמד איך לתת משמעות הפוכה למילים, נלמד על סוג נוסף של זמן עבר ונכיר צורות דיבור שונות.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו לכ- 1750 מילים.
בנוסף, עם החוקים שנלמד ביחידה זו, נוכל לזהות מילים שלא ראינו מעולם וכך להגדיל באופן משמעותי את אוצר המילים.

>> כניסה <<
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 


יחידה 10:
ביחידה זו נגיע לרמת דקדוק של דובר אנגלית ממוצע.
נלמד המרות נוספות של מילים, נלמד על חמשת משפטי התנאי הנפוצים, נכיר זמני הווה ועבר מתקדמים, נכיר תחיליות לפעלים, נלמד לחבר משפטים מורכבים ונקנח בלימוד נושאים שונים.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו לקצת פחות מ- 2000 מילים.
בנוסף, עם החוקים שנלמד ביחידה זו, נוכל לזהות מילים שלא ראינו מעולם וכך להגדיל באופן משמעותי את אוצר המילים.

>> כניסה <<
 
לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 
 


יחידה 11:
מסענו מגיע לקיצו ביחידה זו, בה האנגלית שלנו מגיעה לרמת כתיבה.
את היחידה האחרונה נפתח בהכרת מילות קישור שבאמצעותן נחבר משפטים יחדיו כדי ליצור טקסט שלם. לאחר מכן, נכיר שני סוגי זמן עתיד אשר פחות נפוצים בשפה מדוברת. נלמד להמיר שמות עצם ותואר לשמות פועל, נכיר תחיליות וסיומות מיוחדות למילים ונשפר את יכולת הניסוח שלנו.
בסוף יחידה זו, נגדיל את אוצר המילים שלנו לכ- 2200 מילים.
למעשה, עם החוקים שלמדנו לאורך היחידות, נוכל לזהות מילים שלא ראינו מעולם ולכן אוצר המילים שלנו גדול לפחות פי שניים.

 

לקבלת היחידה בפורמט החדש ומותאם מובייל לחצו כאן
הזמינו מורה אונליין 

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;