עברית Русский
 

שיעור 5 – סיומות מיוחדות למילים

 

 

בשיעור זה נכיר מספר סיומות למילים עם משמעויות שונות.

 

הסיומות הבאות מתווספות לכינויי אנשים ונותנות את המשמעויות הבאות:

 

סיומת "hood":

בוגר = adult צ

בגרות = adulthood צ

ילד = child צ

ילדות = childhood צ

שכן = neighbor צ

שכונה = neighborhood צ

אח = brother צ

אחווה = brotherhood צ

 

"אתה כבר לא ילד. אתה בוגר. תתחיל להתנהג כמו אחד" =

"You are not a child anymore. You are an adult. Start behaving like one" צ

"כשתגיע לבגרות, אתה תבין" = "When you reach adulthood, you'll understand" צ

* לא נוכל לומר "when you will reach" כיוון שלא נדבר בזמן עתיד אחרי ביטויי זמן כמו "when" (כש..)

 

סיומת "ship":

חבר, ידיד = friend צ

חברות, ידידות = friendship צ

מנהיג = leader צ

מנהיגות = leadership צ

עריץ, דיקטאטור = dictator צ

עריצות = dictatorship צ

שותף = partner צ

שותפות = partnership צ

 

"הייתי רוצה לפגוש את מנהיג השבט הזה" = "I would like to meet the leader of this tribe" צ

"מנהיגות היא אחת המעלות שצריכות להיות למי שרוצה להפוך לקצין בצבא" =

"Leadership is one of the virtues a person has to have if he or she wants to become an officer in the military" צ

 

סיומת "ry":

פורץ, גנב = burglar צ

פריצה, גניבה = burglary צ

שודד = robber צ

שוד = robbery צ

גזען = bigot צ

גזענות = bigotry צ

אופה = baker צ

מאפיה = bakery צ

 

"זהות השודדים עדיין לא פורסמה" = "The identity of the robbers is yet to be publicized" צ

* עדיין לא = yet to be

"השוד התרחש באור יום ובזמן שהבנק היה מלא אנשים" =

"The robbery took place in broad daylight and while the bank was full of people" צ

* אור יום = daylight, רחב = broad. הביטוי "in broad daylight" משמעותו "לאור יום"

 

הסיומת "ism" בדרך כלל מופיעה בסוף שם של זרם, דת, דעה או שיטה כלשהיא.

מי שתומך בזרם, דת, דעה או שיטה כלשהיא מקבל את השם שלה עם הסיומת "ist" בסוף:

גזע -> גזענות -> גזען

Race -> racism -> racist צ

קפיטל (רכוש) -> קפיטליזם -> קפיטליסט

Capital -> capitalism -> capitalist צ

קהילה, קומונה -> קומוניזם -> קומוניסט

Commune -> communism -> communist צ

דרווין (הוגה תורת האבולוציה) -> דרוויניזם -> דרוויניסט

Darwin -> Darwinism -> Darwinist צ

 

"דרווין היה חוקר טבע שחי במאה ה-19 ופיתח את תורת האבולוציה בהתבסס על הברירה הטבעית" =

"Darwin was a naturalist who lived in the 19th century and developed the theory of evolution based on the natural selection" צ

"דרוויניסטים הם אלה שדוגלים בתיאוריה של דרווין" =

"Darwinists are those who support Darwin's theory" צ

 

גם כן, ישנם שמות תחומי מקצוע שהאנשים העוסקים בהם מקבלים את שם המקצוע עם הסיומות "ist" ו- "cian":

פסיכיאטריה = psychiatry צ

פסיכיאטר = psychiatrist צ

פסיכולוגיה = psychology צ

פסיכולוג = psychologist צ

פיזיולוגיה (חקר תפקוד הגוף החי) = physiology צ

פיזיולוג = physiologist צ

מתמטיקה = mathematics צ

מתמטיקאי = mathematician צ

חשמל = electricity צ

חשמלאי = electrician צ

 

"פסיכיאטריה היא ענף ברפואה שמתעסק באבחון, טיפול ומניעה של הפרעות נפשיות ורגשיות" =

"Psychiatry is a branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental and emotional disorders" צ

"הפסיכיאטר שלי אומר שאני יותר מדי מחמיר עם עצמי" =

"My psychiatrist says I'm too strict with myself" צ

 

הסיומת "ern" בסוף שמות כיוונים הופכת אותם לשמות תואר:

צפון = north צ

צפוני = northern צ

מזרח = east צ

מזרחי = eastern צ

דרום = south צ

דרומי = southern צ

מערב = west צ

מערבי = western צ

 

"החלק המזרחי של גרמניה נשלט על ידי ברית המועצות לאחר מלחמת העולם השנייה" =

"The eastern part of Germany was controlled by the Soviet Union after World War II" צ

"קנדה נמצאת בחלק הצפוני של אמריקה" =

"Canada is located in the northern part of America"  צ

 

כעת נכיר את שמות היבשות ושמות תושביה (האות הראשונה גדולה):

 

שם יבשת

תושב היבשת

אסיה = Asia צ

אסיאתי = Asian צ

אמריקה = America צ

אמריקני = American צ

אפריקה = Africa