עברית Русский
 

שיעור 9 – שונות (חלק ו')

 


שמות עצם מיוחדים בלשון נקבה:

 

ישנם שמות עצם שיופיעו עם תוספת מסוימת כאשר ייאמרו בלשון נקבה.

התוספות הנפוצות הן "ess" בסוף המילה או "she-" בהתחלת המילה:

אריה = lion צ

לביאה = lioness צ

אל = god צ (גם: אלוהים)

אלה = goddess צ

מלצר = waiter צ

מלצרית = waitress צ

דוב = bear צ

דובה = she-bear צ

 

אם אינכם בטוחים שקיימת צורה מיוחדת ללשון נקבה של בעל חיים מסוים, השתמשו במילה:

"נקבה" = "female" צ (לחילופין, במילה "male" צ -> "זכר")

דוגמא:

"נקבת הדוב יכולה להיות מאוד מסוכנת כאשר היא מרגישה שהגורים שלה מאוימים" =

 "The female bear can be very dangerous when it feels its cubs are threatened"  צ

 

צורת V2 ו-V3 של שמות פועל חריגים:

 

V1

V2

V3

לחלום = to dream צ

חלם = dreamed, dreamt צ

dreamed, dreamt צ

להריח = to smell צ

הריח = smelled, smelt צ

smelled, smelt צ

לכווץ \ להתכווץ = to shrink צ

כיווץ \ התכווץ = shrank צ

shrunk צ

לטבוע = to sink צ

טבע = sank צ

sunk צ

לקפוא \ להקפיא = to freeze צ

קפא \ הקפיא = froze צ

frozen צ

להפוך (ל..) = to become צ

הפך = became צ

become צ (כמו V1)

לצייר \ לשלוף = to draw צ

צייר \ שלף = drew צ

drawn צ

לדעת = to know צ

ידע = knew צ

known צ

למצוא = to find צ

מצא = found צ

found צ

לקרוא = to read צ

קרא = read צ (נשמע כמו red)

read צ (נשמע כמו red)

 

צורות דיבור:

 

לעיתים ניתקל במשפטים המתחילים בשמות תואר או שמות פועל ולא יהיה ברור על מי מדובר או מי מבצע את הפעולה עד שנקרא את כל המשפט. הנושא יופיע רק בהמשך המשפט.

* שימו לב שצורת דיבור זאת שכיחה בכתב יותר מאשר בדיבור

 

המשפט הבא למשל, מתחיל בשם תואר:

"רגוע ומרוכז, הוא זרק את הכדור" = "Calm and focused, he threw the ball" צ

* הכוונה: בזמן שהוא היה רגוע ומרוכז, הוא זרק את הכדור

לא ברור מי היה "רגוע ומרוכז" עד שקוראים את המשך המשפט ומגלים שהנושא הוא "הוא".

דוגמא נוספת:

"משהוקל לו לשמוע את החדשות, הוא הוציא אנחה ארוכה" =

"Relieved to hear the news, he emitted a long sigh" צ (to relieve = להקל)

 

מקרה נוסף הוא כאשר המשפט מתחיל בשם פועל עם "ing":

"בידיעה שאף אחד אחר לא בא, הוא החליט לפעול לבד" =

"Knowing no one else was coming, he decided to act alone" צ

* הכוונה: בזמן שהוא יודע...

גם פה לא ברור מי "יודע" עד שקוראים את המשך המשפט.

אפשר גם להפוך את סדר המשפט:

"הוא רדף אחרי מכוניות ברחוב בזמן שהוא לבש (או: כשהוא לבוש) רק תחתונים" =

"He chased after cars in the street wearing nothing but underwear" צ

* "nothing but" = "כלום חוץ מ.." (מילולי) או פשוט "רק"

 

המקרה השלישי הוא משפט שמתחיל במילה "having" ואחריה פועל ב-V3:

"אחרי שניצחה בתחרות, היא כבר לא הייתה צריכה להתאמן כל יום" =

"Having won the contest, she no longer needed to practice every day" צ

* כמו שאפשר להבין, המילה "having" בהתחלת המשפט מעידה שהפעולה כבר בוצעה (היא כבר ניצחה)

אפשר להוסיף את המילה "already" אחרי "having":

"אחרי שכבר החליט לא לצאת, הוא הוריד את הנעליים ונשכב על המיטה" =

"Having already decided not to go out, he took his shoes off and lay in bed" צ

* להוריד = to take off

 

הוספת "ed" לשמות עצם:

 

נוכל להפוך שמות עצם לשמות תואר על ידי הוספת "ed" לסוף המילה.

את תוספת זו נוכל להוסיף לשמות עצם מסוימים כמו חלקים של גוף מסוים:

"הפגאסוס הוא יצור במיתולוגיה היוונית שנראה כמו סוס מכונף (בעל כנפיים)" =

"The Pegasus is a creature in the Greek mythology that looks like a winged horse" צ

* כנף = wing

"גם כן לפי המיתוס, כלב בעל שלושה ראשים שומר על שערי הגיהינום" =

"Also, according to the myth, a three-headed dog guards the gates of hell" צ

* ראש = head

"משאית היא רכב רב-גלגלי שמשומש (או: שנועד) לשאת משא כבד" =

"A truck is a multi-wheeled vehicle used to carry heavy load"  צ

* גלגל = wheel. רב- = multi-

 

"תואר לוואי" ותיאור מורכב:

 

לפעמים, שם עצם יכול לשמש כתואר לוואי כמו בדוגמאות הבאות:

"איש עסקים" = "A business man" צ (עסק = business)

"מפלצת ים" = "A sea monster" צ

"גל צונאמי" = "A tsunami wave" צ

 

המילים המודגשות הן שמות עצם שבמקרה הזה מתארות שמות עצם אחרים.

אבל תיאור של עצם כלשהוא יכול להיות מורכב משמות עצם ושמות תואר יחדיו.

נסתכל על דוגמא:

"שור למוד מלחמה" = "A battle experienced bull" צ (תרגום מילולי: "שור מנוסה קרב")

* "קרב" = "battle". "להתנסות" = "to experience"

המילה "battle" היא לא שם תואר ובכל זאת היא חלק מהתיאור של השור. המילה "experienced" גם היא מתארת את השור ויחדיו הן נותנות את התואר "למוד מלחמה" (או מילולית: "מנוסה קרב").

דוגמא נוספת:

"מצב מסכן חיים" = "A life threatening situation" צ (מילולי: "מצב מאיים חיים")

* לאיים = to threaten

זכרו ששמות פועל יכולים לשמש כשם תואר כאשר נוסיף להם "ing", לכן המילה "threatening" משמעותה "מאיים". יחד עם שם העצם "life" משמעותם "מסכן חיים" (מילולי: מאיים חיים).

 

הביטוי "had better":

 

הביטוי "had better" משמעותו "כדאי" בלשון המלצה או אזהרה:

"כדאי לך לחזור לפה" = "You had better come back here" צ (הכוונה: תחזור לפה מייד!)

לרוב, מקצרים את הביטוי על ידי שילוב המילה "had" עם שם הגוף:

"כדאי לה לישון טוב לפני התחרות" = "She'd better sleep well before the contest" צ

* בלשון הדיבור, לעיתים משמיטים את "had" לגמרי -> She better sleep well before the contest


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;