עברית Русский
 

שיעור 7 – שונות (חלק ז')

 

 

צורת רבים של שמות עצם מיוחדים:

 

ישנם שמות עצם עם סיומות מיוחדות וצורת הרבים שלהם בדרך כלל תומר בצורה הבאה:

 

סיומת "um" תהפוך ל-"a":

מילניום, אלף שנים = millennium צ

מילניומים, אלפי שנים = millennia צ

נתון, פיסת מידע = datum צ

נתונים, מידע = data צ

חיידק = bacterium צ

חיידקים = bacteria צ

 

סיומת "us" תהפוך ל-"I":

פטרייה = fungus צ

פטריות = fungi צ

בוגר מוסד להשכלה = alumnus צ

בוגרי מוסד להשכלה = alumni צ

קוסם, מכשף = magus צ

קוסמים, מכשפים = magi צ

 

סיומת "a" תהפוך ל-"ae":

זחל = larva צ

זחלים = larvae צ

ערפילית = nebula צ

ערפיליות = nebulae צ

 

 

צורת יחיד של שמות עצם מיוחדים:

 

ישנם שמות עצם באנגלית שבאופן ברירת המחדל אנו נתייחס לצורת הרבים שלהם למרות שהם לא יופיעו בצורת רבים כמו "information" (מידע) או "furniture" (רהיטים או ריהוט).

אם נרצה להתייחס לצורת היחיד שלהם, נצטרך להוסיף מילים כמו "a piece of" (פיסה = piece):

"פיסת מידע" = "a piece of information" צ

"רהיט" = "a piece of furniture" צ

 

אם נרצה להתייחס למספר פריטים נוסיף מילים המתארות כמות:

"הרבה מידע" = "a lot of information" צ

"כמה רהיטים" = "some furniture" צ

 

דוגמא נוספת היא המילה "advice" (עצה):

"אני אתן לך (מילולי: תן לי לתת לך) עצה קטנה" = "Let me give you a little piece of advice" צ

* משפט זה בדרך כלל מתפרש כאיום

"אני אתן לך עוד כמה עצות אם תיכשל" = "I'll give you some more advice if you fail" צ

 

אפשר גם לומר "pieces of information/furniture/advice" אך זה פחות נפוץ.

 

ואם כבר הזכרנו את המילה "advice", נכיר גם את צורת הפועל שלה - "to advise" (לייעץ):

"הוא ייעץ לך" = "He will advise you" צ

 

שימוש בשמות פועל כמו ב-"מודאלים":

 

ישנם שמות פועל נדירים שנשתמש בהם כמו שנשתמש ב-"מודאלים" (can, should וכדומה) כמו הפועל "to dare" (להעז):

כך שבמקום לומר: "How do you dare?"

    נאמר: "How dare you?" צ ("איך אתה מעז?")

 

בשם הפועל "to need" נוכל להשתמש באופן הבא:

"האם אני צריך להזכיר לך?" = "Need I remind you?" צ (במקום: "Do I need to remind you?")

* פחות נפוץ מאשר בשימוש בשם הפועל "to dare"

 

אין הרבה שמות פועל כאלה. הפועל "to dare" הוא אולי הכי שכיח בצורת דיבור זו.

הדוגמאות הנ"ל הוצגו כאן רק בכדי שנדע שצורת דיבור זו קיימת אבל אל לנו לאמץ אותה בפעלים אחרים (שאין אנו בטוחים שניתן להשתמש בהם באותו אופן).

 

צורת V2 ו-V3 של שמות פועל חריגים:

 

V1

V2

V3

לשאת = to bear צ

נשא = bore צ

borne צ

לחפור = to dig צ

חפר = dug צ

dug צ

להחזיק = to hold צ

החזיק = held צ

held צ

להכות = to beat צ

הכה = beat צ

beaten צ

להוביל = to lead צ

הוביל = led צ

led צ

להעיר \ להתעורר = to wake צ

העיר \ התעורר = woke צ

woken צ

להתכוון = to mean צ

התכוון = meant צ

meant צ

לשמור = to keep צ

שמר = kept צ

kept צ

להתבלבל = to mistake צ

התבלבל = mistook צ

mistaken צ

להוכיח = to prove צ

הוכיח = proved צ

proven צ

 

צורות דיבור:

 

ישנה צורה נספת לדבר על מידה של תארים (בדרך כלל תארים שמגדירים חשיבות). למשפטים הבאים ניסוח שונה אך משמעות זהה:

 

צורת דיבור אחת

צורת דיבור שנייה

This is very important צ

זה חשוב מאוד

This is of great importance צ

זה בעל חשיבות רבה

It's a very urgent matter צ

זה נושא דחוף מאוד

It's a matter of utmost urgency צ

זה נושא בעל דחיפות מרובה

This is meaningless to me צ

זה חסר משמעות בשבילי

This is of no meaning to me צ

זה חסר משמעות בשבילי

 

צורת הדיבור האחרונה עליה נלמד מקצרת משפטים בזמן "מושלם" מן הסוג הבא בעזרת הביטוי  "to have + V3":

 

 

צורה רגילה

שימוש בביטוי "to have V3"

הם טוענים שהם מצאו את האוצר