עברית Русский
 

שיעור 6 – תחיליות מיוחדות

 

 

ישנן תחיליות מיוחדות למילים הנותנות להן משמעות מוספת.

בשיעור זה נסקור את התחיליות השכיחות.

 

שימו לב! התחיליות האלה הרבה פעמים מופיעות כחלק מהמילה המקורית ולכן אל לנו לפרש את התחילית כבדוגמאות הבאות בכל המקרים.

 

תחילית "ex" משמעותה "לשעבר" (נוסיף מקף):

בעל = husband צ

בעל לשעבר = ex-husband צ

רעיה, אישה = wife צ

אישה לשעבר = ex-wife צ

חברה (בקשר אינטימי) = girlfriend צ

חברה לשעבר = ex-girlfriend צ

חבר (בקשר אינטימי) = boyfriend צ

חבר לשעבר = ex-boyfriend צ

 

"פגשתי את אשתי לשעבר אתמול. הופתעתי לשמוע שהיא התחתנה שוב" =

"I met my ex-wife yesterday. I was surprised to hear she had gotten remarried" צ

"כמו שציפיתי, החבר הכי טוב שלי והחברה לשעבר שלו חזרו (להיות) ביחד" =

"As I had expected, my best friend and his ex-girlfriend got back together" צ

 

תחילית "pre" משמעותה "קודם", "לפני" או "מראש":

היסטורי = historic צ

פרה-היסטורי, קדם היסטורי (לפני שבני האדם התחילו לתעד את ההיסטוריה) = prehistoric צ

להרהר, לתכנן = to meditate צ

לתכנן מראש = to premeditate צ

בוגר, בשל = mature צ

לפני בגרות, קודם זמנו = premature צ

 

"ארכיאולוגים משתמשים בתיארוך פחמן כדי לקבוע את גילם של עצמים פרה-היסטוריים" =

"Archeologists use carbon dating to determine the age of prehistoric objects" צ

* תאריך = date. לתארך = to date

"זו לא הייתה התפרצות של זעם. הרוצח לא השאיר עקבות. זה היה רצח מתוכנן מראש" =

"It wasn't a burst of rage. The killer left no tracks. This was a premeditated murder" צ

 

תחילית "post" – ההפך מ-"pre" - "לאחר" או "אחרי":

טראומה = trauma צ

לאחר טראומה = post-trauma צ

לא קיים ללא התחילית

לאחר המוות = postmortem צ

 

"חיילים שראו את חבריהם נהרגים בקרב יכולים לסבול מתסמונת מתח שלאחר טראומה" =

"Soldiers who witnessed their friends get killed in battle can suffer from post-traumatic stress syndrome" צ (to witness = להיות עד למשהו)

 

תחילית "pro" (לעיתים, גם "for") משמעותה "בעד" או "תומך":

רוסים = Russians צ

תומך ברוסים, בעד רוסים = pro-Russians צ

מחזור = recycling צ

בעד מחזור = pro-recycling צ

חיים = life צ

בעד חיים = pro-life צ

* למחזר = to recycle

 

"ישנן הרבה מחלוקות בנוגע לקדושת חיי האדם ובמיוחד בנושא הפלות. ישנן שתי נקודות מבט מנוגדות. מצד אחד, ישנו פעיל "בעד-חיים" שהוא נגד הפלות, ומצד שני, ישנו פעיל "בעד-בחירה" הטוען שזוהי זכות האישה לבחור אם ללדת או לא" =

"There are many disputes about the sanctity of human life and especially abortion. There are two opposing viewpoints; on one hand, there is the pro-life activist who is against abortion, and on the other, there is the pro-choice activist who claims that it is the woman's right to choose whether or not to give birth" צ

* להתנגד = to oppose, נקודת מבט = viewpoint, פעיל = activist, זכות = right, ללדת = to give birth

 

התחילית "anti-" (נגד) נותנת משמעות הפוכה ל-"pro":

מלחמה = war צ

נגד מלחמה = anti-war צ

וירוס = virus צ

אנטי וירוס = antivirus צ

 

התחילית "inter" משמעותה "בין":

לאומי = national צ

בין-לאומי = international צ

גלקטי (קשור לגלקסיה) = galactic צ

בין-גלקטי = intergalactic צ

רשת = net צ

בין-רשתות (אינטרנט) = internet צ

 

"המנון לאומי הוא בדרך כלל שיר פטריוטי שמשבח את ההיסטוריה, המנהגים והמאבקים של אותו לאום" =

"A national anthem is generally a patriotic poem that praises the history, traditions and struggles of that nation" צ

"הארוויזיון הוא תחרות שירה בין לאומית" =

"The Eurovision is an international singing contest"  צ

 

ישנן עוד הרבה תחיליות בשפה האנגלית. לא נרחיב אבל נסתכל על רשימה של חלק מהן:

תחילית

מילה ללא תחילית

מילה עם תחילית

מחודש = neo צ

נאציזם = Nazism צ

נאציזם מחודש = neo-Nazism צ

חצי- = צ semi

גמר (כמו בתחרות ספורט) = finals צ

חצי-גמר = semi-finals צ

דו- = bi צ

צדדי = lateral צ

דו-צדדי = bilateral צ

תלת- = tri צ

זווית = angle צ

משולש (תלת-זווית) = triangle צ

שקשור לחיים = bio צ

טכנולוגיה = technology צ

ביוטכנולוגיה = biotechnology צ

מיקרוסקופי, מזערי = micro צ

אורגניזם (צורת חיים) = organism צ

אורגניזם מזערי = micro-organism צ

רב- = multi צ

לשוני = lingual צ

רב-לשוני = multilingual צ

תת- = sub