עברית Русский
 

שיעור 5 – קיצוריםכמו שראינו בשיעורים האחרונים, משפטים יכולים להיות ארוכים ולפעמים קצת מבלבלים.

לכן ישנם קיצורים שחוסכים לנו במילים.

 

להלן רשימת קיצורים של שמות גוף עם פועל Be:

 

לא מקוצר

מקוצר

I am צ

I'm צ

You are צ

You're צ

We are צ

We're צ

They are צ

They're צ

He is צ

He's צ

She is צ

She's צ

It is צ

It's צ

 

ככה שנוכל לומר: "You're sick" צ במקום צ "You are sick" ("את\ה חולה")

 

ישנן מילים מסוימות שאפשר לשלב עם המילה "is":

לא מקוצר

מקוצר

There is צ

There's צ

That is צ

That's צ

 

דוגמא: "ישנה בחורה שאני מכיר..." = "There's a girl I know…" צ = "There is a girl I know…" צ

 

אפשר גם לשלב את הפועל Be עם המילה "not":

לא מקוצר

מקוצר

Are not צ

Aren't צ

Is not צ

Isn't צ

Was not צ

Wasn't צ

Were not צ

Weren't צ

* לא ניתן לשלב את המילים "am" ו – "not"

 

ככה שנוכל לומר: "It isn't true" צ במקום צ "It's not true" או צ "It is not true" ("זה לא נכון")

 

נוכל לקצר גם בזמן עתיד:

לא מקוצר

מקוצר

I will צ

I'll צ

You will צ

You'll צ

We will צ

We'll צ

They will צ

They'll צ

He will צ

He'll צ

She will צ

She'll צ

It will צ

It'll צ

Will not צ

Won't צ

 

ככה שנוכל לומר: "She'll be there" צ במקום צ "She will be there" ("היא תהיה שם")

                        וגם: "He won't fail" צ במקום צ "He will not fail" ("הוא לא ייכשל")

 

נוכל לשלב גם את המילה "would" עם שם הגוף:

לא מקוצר

מקוצר

I would צ

I'd צ

You would צ

You'd צ

We would צ

We'd צ

They would צ

They'd צ

He would צ

He'd צ

She would צ

She'd צ

It would צ

It'd צ

Would not צ

Wouldn't צ

 

כך שנוכל לומר: "I'd like that" צ במקום צ "I would like that" ("הייתי רוצה את זה")

וגם: "I wouldn't recommend it" צ במקום צ "I would not ..." ("לא הייתי ממליץ על זה")

 

בנוסף, אפשר לשלב את המילים "do", "does", "did" עם המילה "not":

לא מקוצר

מקוצר

Do not צ

Don't צ

Does not צ

Doesn't צ

Did not צ

Didn't צ

 

ככה שנוכל לומר: "I don't care" צ במקום צ "I do not care" ("לא אכפת לי")

 

את המילים "have", "has" אפשר לשלב עם שם גוף בהקשר של מחויבות וגם בהקשר של שיוך בתנאי שנשתמש במילה "got" אחריהן:

לא מקוצר

מקוצר

I have got צ

I've got צ

You have got צ

You've got צ

We have got צ

We've got צ

They have got צ

They've got צ

He has got צ

He's got צ

She has got צ

She's got צ

It has got צ

It's got צ

 

ככה שנוכל לומר: "I've got no choice" צ במקום צ "I have (got) no choice" (אין לי ברירה)

                  וגם: "It's got to be here" צ במקום צ "It has (got) to be here" (זה חייב להיות פה)

 

את המילים "have" ו- "has" אפשר לשלב עם המילה "no" רק בהקשר של שיוך בתנאי שהמילה "got" תופיע אחריהן:

לא מקוצר

מקוצר

Have got no צ

Haven't got צ

Has got no צ

Hasn't got צ

 

ככה שנוכל לומר: "I haven't got a clue" צ במקום צ "I have (got) no clue" ("אין לי מושג")

 

גם כן, אפשר לשלב חלק ממילות ה-"מודאלים" עם המילה "not":

לא מקוצר

מקוצר

Cannot צ

Can't צ

Should not צ

Shouldn't צ

Could not צ

Couldn't צ

 

ככה שנוכל לומר: "You shouldn't go there" צ  ("לא כדאי לך ללכת לשם")

              במקום "You should not go there" צ 

 

בשאלה בשלילה כמעט תמיד נשתמש בקיצורים. בעבר המעיטו להשתמש בהם, וכיום לדבר בלי קיצורים זה כמו לדבר בשפה רשמית יותר.

בשאלה בשלילה נשלב את המילים שהזכרנו בטבלאות עם המילה "not" ונשים את המילה המשולבת בתחילת המשפט, לפני שם הגוף:

"אתה לא צופה בטלוויזיה?" = צ "Are you not watching TV?"= "Aren't you watching TV?" צ 

"האם הוא לא פחד?" = "Was he not afraid?" צ = "Wasn't he afraid?" צ

"האם לא תעזרו לנו?" = "Will you not help us?" צ = "Won't you help us?" צ

"האם לא אמרתי לך?" = "Did I not tell you?" צ = "Didn't I tell you?" צ

"לא כדאי לי לפחות לנסות?" = "Should I not at least try?" צ = "Shouldn't I at least try?" צ

 

המילים "don't you" הן קיצור של "do you not":

"אתה לא יודע?" = "Don't you know?" צ

אך קיצור זה גם יכול להיות איסור – "אל.." או "שלא תעז..":

"שלא תעז ללכת ממני" = "אל תלך ממני!" = "Don't you walk away from me" צ

* ללכת הרחק ממשהו או מישהו (שאולי צריך עזרה או רוצה לדבר) = to walk away

 

במילים "can" ו – "could" המשמעויות עלולות להיות שונות כאשר משתמשים בקיצור וללא קיצור.

עם קיצור המשמעות היא שאלה פשוטה:

"אתה לא יכול (או: לא תוכל) לעזור לי?" =Can't you help me?"  צ

"לא יכולת לעזור לי?" או "לא תוכל לעזור לי?" = "Couldn't you help me?" צ 

* המילה "could" במשפט הזה יכולה לשמש כשאלה בלשון עבר או בלשון הווה. נתרגם לפי ההקשר

בלי קיצור המשמעות יכולה להיות שאלת בקשה (אם נדגיש את המילה "not" בדיבור):

"אתה יכול לא לעזור לי?" = "Could you not help me?" צ (שאלת בקשה, הכוונה – "אל תעזור לי")


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;