עברית Русский
 

שיעור 1 – מספריםהצורה המדויקת ביותר של תאור מידה או כמות היא על ידי שימוש במספרים (מספר =
number
צ).

בואו נכיר את שמות המספרים באנגלית:

 

* שלא כמו בעברית, באנגלית אין הבדל בין שמות המספרים בלשון זכר ללשון נקבה

 

אפס = 0 = Zero צ

ארבע עשרה = 14 = Fourteen צ

אחת = 1 = One צ

חמש עשרה = 15 = Fifteen צ

שתיים = 2 = Two צ

שש עשרה = 16 = Sixteen צ

שלוש = 3 = Three צ

שבע עשרה = 17 = Seventeen צ

ארבע = 4 = Four צ

שמונה עשרה = 18 = Eighteen צ

חמש = 5 = Five צ

תשע עשרה = 19 = Nineteen צ

שש = 6 = Six צ

עשרים = 20 = Twenty צ

שבע = 7 = Seven צ

שלושים = 30 = Thirty צ

שמונה = 8 = Eight צ

ארבעים = 40 = Forty צ

תשע = 9 = Nine צ

חמישים = 50 = Fifty צ

עשר = 10 = Ten צ

שישים = 60 = Sixty צ

אחת עשרה = 11 = Eleven צ

שבעים = 70 = Seventy צ

שתים עשרה = 12 = Twelve צ

שמונים = 80 = Eighty צ

שלוש עשרה = 13 = Thirteen צ

תשעים = 90 = Ninety צ

 

כדי לומר "עשרים ואחת" או כל מספר דו סיפרתי אחר (עד 99) אנו מוסיפים בעברית את האות 'ו'. לעומת זאת, באנגלית לא נוסיף "and" אלא נאמר את המילים זו אחר זו:

"עשרים ואחת" = 21 = "Twenty-one" צ

"שלושים וארבע" = 34 = "Thirty-four" צ

"שבעים ושבע" = 77 = "Seventy-seven" צ

 

המספר "מאה" (100) מופיע כך באנגלית: "hundred" צ

לפני המספר "Hundred" (מאה) נוסיף את האות 'a' או את המילה "one":

"מאה" = 100 = "A hundred" צ או צ "One hundred"

 

אם אנחנו רוצים לומר יותר ממאה אחת (מאתיים, שלוש מאות) נוסיף את מספר המאות לפני המילה "hundred" ולא נוסיף 's' ל- "hundred" כמו לשמות עצם:

"מאתיים" = 200 = "Two hundred" צ (ולא "hundreds")

"תשע מאות" = 900 = "Nine hundred" צ

 

בעברית, כדי לומר "מאה עשרים ואחת" או כל מספר תלת ספרתי אחר (עד 999) אנו לא מוסיפים את האות 'ו' בין מספר המאות למספר העשרות. באנגלית אפשר להוסיף "and" אבל לא חייבים:

"מאה עשרים ואחת" = 121 = "a hundred (and) twenty-one" צ

"מאתיים ושתיים" = 202 = "Two hundred and two" צ (אם מספר העשרות הוא '0', נוסיף "and")

"שש מאות ארבעים" = 640 = "six hundred (and) forty" צ

"שלוש מאות שישים ושתיים" = 362 = "Three hundred (and) sixty-two" צ

 

ניתן גם לקרוא את מספר המאות בלי המילה "hundred":

"ארבע מאות חמישים" = 450 = "Four fifty" צ

* באותו אופן שבו בעברית אנו קוראים מספר אלפים ("6,200" -> "שש מאתיים")

 

באנגלית, אפשר אפילו לדבר על מספרים גבוהים יותר מ – 1000 על ידי מספר מאות:

"אלף מאתיים" = 1,200 = "twelve hundred" צ (תרגום מילולי: 12 מאות)

"אלפיים שש מאות" = 2,600 = "Twenty six hundred" צ (מילולי: 26 מאות)

* השימוש נפוץ יותר עד 1900

 

אבל, כמובן, אפשר גם להשתמש במילה "thousand" צ שמשמעותה "אלף".

אותם חוקים החלים על המילה "hundred" חלים על המילה "thousand" אלא שאפשר לספור בעזרתה עד 999,999:

"אלף ארבע מאות חמישים" = 1,450 = "One thousand four hundred fifty" צ

"שמונת אלפים" = 8,000 = "Eight thousand" צ

"שלושה עשר אלף שמונה מאות" = 13,800 = "Thirteen thousand eight hundred" צ

"ארבעים ושלושה אלף שלוש מאות" = 43,300 = "Forty three thousand and three hundred" צ

 

כדי לומר מאה אלף או יותר נוסיף את המילה "hundred" לפני "thousand":

"מאה אלף" = 100,000 = "A hundred thousand" צ

"מאתיים חמישים אלף" = 250,000 = "Two hundred and fifty thousand" צ

"תשע מאות תשעים ותשע אלף ואחת" = 999,001 =

"Nine hundred ninety nine thousand and one" צ

 

כדי לומר אלף אלפים אנו משתמשים במילה "מיליון" = "million":

"מיליון" = "One million" צ

"מאתיים שישים ושלושה מיליון" = 263,000,000 = "Two hundred sixty three million" צ

 

כדי לומר אלף מיליון אנו משתמשים במילה "מיליארד" = "Billion":

"שישה מיליארד" = "Six billion" צ

 

כדי לומר אלף מיליארד אנו משתמשים במילה "טריליון" = "Trillion":

"שני טריליון עשרים מיליארד חמש מאות מיליון ושלוש מאות אלף" = 2,020,500,300,000 =

"Two trillion twenty billion five hundred million and three hundred thousand" צ

* כנראה לעולם לא נצטרך להשתמש במספר כזה, אבל לא יזיק להכיר אותו

 

בנוסף למספרים שלמים, ישנם שברים המייצגים מספר לא שלם:

חצי = Half צ

שביעית = Seventh צ

שליש = Third צ

שמינית = Eighth צ

רבע = Quarter צ

תשיעית = Ninth צ

חמישית = Fifth צ

עשירית = Tenth צ

שישית = Sixth צ

אחד חלקי אחת עשרה = Eleventh צ

 

"שניים וחצי מיליון דולר" = "Two and a half million dollars" צ

"שליש מהכסף הולך לצדקה" = "One third of the money goes to charity" צ

"שלושה רבעים הם שבעים וחמישה אחוזים" = "Three quarters are seventy-five percent" צ

"שני שלישים מכדור הארץ מכוסים במים" = "Two thirds of the earth are covered in water" צ

 

עוד מספר שכדאי להכיר ובשימוש מדי פעם בשפה האנגלית הוא "תריסר" שהוא בעצם שם נרדף למספר "שתים עשרה".

תריסר = 12 = a dozen צ

 

לסיום, נכיר את פעולות החשבון הפשוטות ביותר:

ועוד, פלוס = " + " = plus צ

כפול (מילולי: מוכפל על ידי) = " * " = צ multiplied by

פחות, מינוס = " - " = minus צ

חלקי (מילולי: מחולק על ידי) = " / " = divided by צ

      * סימן "=" נקרא "equal". בעת השוואה נוסיף לו 's' ונקרא אותו "equals" צ

5 * 7 = 35 צ

6 – 8 = -2 צ

8 / 4 = 2 צ

1/3 + 1/6 = 1/2 צ

דרך נוספת לומר "כפול" היא השימוש במילה "times" צ (פעמים):

3 * 4 = 12 צלחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;