עברית Русский
 

שיעור 5 – שיוך (חלק ב')

 

 

חוץ ממילות השיוך שלמדנו עליהן בשיעור הקודם ישנה עוד קבוצת מילות שיוך המקבילה לקודמת:

my -> mine צ,      our -> ours צ,      your – yours צ,      his -> his צ

her -> hers צ,      their -> theirs צ,      its - > its צ

 

בסוג הזה של מילות השיוך משתמשים במקרים הבאים:

 

1. כדי להדגיש למי שייך העצם:

"הבית הזה שלי" = "This house is mine" צ

"הילדים האלה שלה" = "These kids are hers" צ

* גם בסוג הראשון של מילות השיוך אפשר להדגיש את השיוך אבל רק בדיבור: "This is MY house"

 

2. כאשר נדבר על שני עצמים מאותו סוג המשויכים לשני גופים שונים באותו משפט, לא נזכיר את שם העצם בשנית ונשתמש בסוג השני של מילות השיוך:

"הבית שלי גדול יותר משלך" = "My house is bigger than yours" צ (גדול יותר = bigger)

"שומר הראש שלי מסכן את החיים שלו כדי להציל את שלי" = "My bodyguard risks his life to save mine" צ

* בדוגמאות הנ"ל השתמשנו ב – "yours" במקום "your house" וב – "mine" במקום "my life".

 

3. מקרה אחר הוא כאשר המילים "this", "that", "these" או "those" ("זה", "אלה") יופיעו בתחילת הגדרת העצם המשויך ומילת השיוך תופיע בסוף ההגדרה כשלפניה המילה "of":

      * נפוץ יותר כאשר מדברים על עצם שאנחנו לא אוהבים או סולדים ממנו.

"החתול הזה שלך עושה הרבה רעש" = "That cat of yours makes a lot of noise" צ

"המשחקים האלה שלו חייבים להיפסק" = "These games of his must stop" צ

"אני שונאת את הצחוק הטיפשי הזה שלה" = "I hate that stupid laugh of hers" צ

 

4. גם כן, כאשר לא מדברים על עצם ידוע ("the") אלא על עצם כלשהו ('a', "an"), נהוג להשתמש בסוג זה של מילות השיוך:

"חבר שלי" = "A friend of mine" צ (חבר כלשהוא, אחד החברים שלי, אתה לא מכיר)

אבל אפשר לנסח משהו דומה גם בסוג הראשון של מילות השיוך:

"אחד החברים שלי" = "One of my friends" צ

 

דרך אחרת לדבר על שייכות היא להשתמש במילים "have", "has" שמשמעותם: "יש ל..".

בגופים: "he", "she", "it" משתמשים במילה "has" ובאחרים ב – "have":

"יש לי רעיון" = "I have an idea" צ

"אני חושב שיש לה בעיה" = "I think (that) she has a problem" צ ("that"לא חייבת להופיע)

"יש לו הרבה חברים" = "He has many friends" צ

"יש לה זנב ארוך" = "It has a long tail" צ (בעל חיים נקבה)


 

אפשר גם להזכיר את שם הגוף המלא:

"לדפנה יש שיער ארוך" = "Daphna has a long hair" צ

"לשכנים יש חתול חדש" = "The neighbors have a new cat" צ

 

אפשר (לא חובה) להוסיף את המילה "got" אחרי "have" ו – "has":

"יש לי רעיון" = "I have got an idea" צ

"יש לו הרבה חברים" = "He has got many friends" צ

*בדיבור פחות רשמי (סלנג) אפשר להשמיט את המילים "have" ו-"has" ולהזכיר רק את המילה "got"

המילים "have" ו – "has" למעשה נגזרות משם הפעולה – "to have" שלו אין מקביל בעברית. אם ננסה לתרגם את "to have" נאמר משהו כמו "להיות בעל (עצם כלשהוא) ":

"להיות בעל רכב" = "To have a car" צ

"להיות בעל לכלוך על הנעל" = "To have dirt on the shoe" צ

 

לעומת זאת, ישנם שמות עצם שכאשר מופיעים יחד עם "to have" נותנים את הפעולה המשויכת להם:

"לכייף \ ליהנות" = "To have fun" צ (כיף = fun)

"לשתות" = "To have a drink" צ (משקה = a drink)

"לאכול ארוחת צהריים" = "To have lunch" צ (ארוחת צהריים = lunch)

"לצחוק" = "To have a laugh" צ (צחוק = a laugh)

 

כדי לומר ש- "יש" או "קיים" מישהו או משהו בלי להזכיר שייכות נשתמש בצמדי המילים הבאים:

יש, ישנו, ישנה, קיים, קיימת = "There is" צ

יש, ישנם, ישנן, קיימות, קיימים = "There are" צ

* המילה "there" לבדה משמעותה "שַם"

דוגמאות:

"ישנו מישהו שאני רוצה שתפגוש" = "There is someone I want you to meet" צ

"יש משהו שמפריע לי" = "There is something that bothers me" צ

"ישנן אפשרויות אחרות" = צ "There are other options"

"תמיד יש סיכוי" = "There is always a chance" צ
 

אם נשתמש במילה
"here" במקום "there" נקבל את המשמעות: "הִנֵה":
"הנה המסמכים" = "Here are the documents" צ
"הנה הקפה שלך" = "Here is your coffee" צ


אם חיפשנו אחר משהו ולבסוף מצאנו אותו או שחיכינו למישהו ולבסוף הוא הגיע, אנו אומרים משהו כמו "הנה הוא" או "הנה זה". במקרה זה נשתמש ב-
"here" או "there" (לרוב, תלוי במרחק מאיתנו) ונשים את פועל העזר בסוף המשפט:

"הנה זה " = "There it is" צ

"הנה הוא" = "There he is" צ

"הנה הם" = "Here they are" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;