עברית Русский
 

שיעור 7 – שונות (חלק ד')

 

 

צורת V2 ו-V3 של שמות פועל חריגים:

 

V1

V2

V3

להתחיל = to begin צ

התחיל = began צ

begun צ

לנשוך = to bite צ

נשך = bit צ

bitten צ

להביא = to bring צ

הביא = brought צ

brought צ

למכור = to sell צ

מכר = sold צ

sold צ

להכות = to hit צ

הכה = hit צ

hit צ

ללבוש = to wear צ

לבש = wore צ

worn צ

להילחם = to fight צ

לחם, נלחם = fought צ

fought צ

ללמד = to teach צ

לימד = taught צ

taught צ

להתחבא \ להחביא = to hide צ

התחבא \ החביא = hid צ

hidden צ

ליפול = to fall צ

נפל = fell צ

fallen צ

 

צורות דיבור:

 

לשם הפועל "to have" משמעות נוספת במבנה הבא:

לדאוג (שמשהו יתבצע) = to have (something be done) צ (מבוצע = done = V3 של "to do")

 

דוגמאות:

"דאגתי שהבית ייצבע שוב" = "I had the house repainted" צ (לצבוע שוב = to repaint)

"אדאג שזה יישלח עד מחר" = "I'll have it sent by tomorrow" צ (לשלוח = to send, V3 = sent)

"מי ירצה לדאוג לכך שתיעצר?" = "Who would want to have you arrested?" צ 

 

"Their"  "his or her" and:

 

כאשר אנו משתמשים במילה "someone" אנו מתרגמים אותה למילה "מישהו" גם אם אנחנו לא יודעים אם מדובר בזכר או נקבה. לשון זכר היא השלטת בשפה העברית.

עוד דוגמא היא צמד המילים "no one" ("אף אחד" או "אף אחת").

השפה האנגלית חוסכת מחלוקות בשוויון מיני בדיבור על ידי מתן שם כללי לשמות גוף.

אך כאשר אנו צריכים להזכיר מילות שיוך לאותו שם גוף, במה נשתמש? ב-"his" או ב-"her"?

ובכן, כדי להשתמש בשפה שאינה מפלה (שפת politically correct צ) ישנן שתי אפשרויות:

האחת היא להזכיר את שתי מילות השיוך יחד:

"מישהו (או מישהי) שכח\ה את הארנק שלו (או שלה)" = "Someone forgot his or her wallet" צ

 

האפשרות השנייה היא להשתמש במילת השיוך "their" שפירושה הוא "שלהם":

"אף אחד\אחת לא עוזב\ת את הבית שלו\שלה בלי לנעול את הדלת הראשית בשכונה הזאת" =

"No one leaves their house without locking the front door in this neighborhood" צ

 

"one"ו- "oneself":

 

המילה "one" משמעותה המספר "אחת".

אך היא גם משמשת לייצוג האדם הממוצע (או "מישהו"):

"הסתכלו על הציור הזה. במבט ראשון, אפשר לחשוב (מילולי: מישהו יחשוב) שזה ארנב" =

"Look at this painting. On first glance, one would think this is a rabbit" צ

"צריך להיזהר (מילולי: מישהו צריך להיות זהיר) בזמן שחוצים (כשהוא חוצה) את הנהר" =

"One should be careful while crossing that river" צ (to cross = לחצות)

* שימו לב שהמילה "someone" מתייחסת לאדם ספציפי בעוד שהמילה "one" מתייחסת לאדם הממוצע

 

המילה "one's" (תוספת של גרש והאות 's') מייצגת מילת שיוך כללית לכל הגופים

(כמו "my", "his", "her"). משתמשים בה לרוב בביטויים:

"לקחת את הזמן (של..)" = "To take one's time" צ (הכוונה: להתמהמה, לא למהר)

"להשאיר את הסנטר (של..) למעלה" = "To keep one's chin up" צ (הכוונה: להתעודד)

* לא ברור "של מי". נצטרך להחליף את "one's" במילת השיוך המתאימה.

 

אם נרצה להשתמש בביטויים האלה, נחליף את המילה "one's" במילת השיוך המתאימה:

"אנחנו לא ממהרים" = "We take our time" צ

"הוא התעודד" = "He kept his chin up" צ (צורת ה-V2 של הפועל "to keep" היא "kept")

 

המילה "oneself" היא שם כללי למילות ה-"עצמי" (כמו: עצמו = himself, עצמם = themselves) והיא מייצגת את ה-"עצמי" של מישהו. במילה זו גם כן משתמשים בביטויים:

"לעשות את עצמו בבית" = "to make oneself at home" צ (הכוונה: להרגיש כמו בבית)

 

את המילה "oneself" נחליף במילת ה-"עצמי" המתאימה:

"בבקשה, כנסו. תרגישו בבית" ="Please, come in. Make yourselves at home"  צ

 

"Many"ו-"Some":

 

באותו אופן שנשתמש במילה "one" כדי לדבר על "האדם הממוצע", נוכל להשתמש במילה "many" כדי לדבר על "הרבה אנשים" ובמילה "some" כדי לדבר על "קצת או כמה אנשים":

"יש שיגידו שזה לא מוסרי, אבל אני מאמין שזה הכרחי" =

"Some might say it is immoral, but I believe it's essential" צ (immoral = לא מוסרי)

"הרבה אנשים היו נעלבים ועוזבים, אבל הוא היה מסוגל לראות מבעד להערות המעליבות" =

"Many would be offended and leave, but he could see through the snide remarks" צ

* במקרה הזה, המילים הנ"ל הם בעצם קיצור של המילים "some people" ו- "many people"

 

"Used to" and "Be used to":

 

בביטוי "used to" נשתמש באנגלית כדי לומר "נהג ל.." (מלשון "מנהג") כמו במשפטים הבאים:

"הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ביום. עכשיו הוא מעשן רק 3 סיגריות" =

"He used to smoke a pack of cigarettes a day. Now he only smokes 3 cigarettes" צ

"כשהייתי ילד נהגתי לשחק כדורגל הרבה. ואז שברתי את הרגל. למרות שהיא הבריאה מאז, אני לא משחק כמו פעם" (מילולי: אני לא משחק באותה מידה) =

"When I was a kid, I used to play soccer a lot. Then I broke my leg. Though it has healed since then, I don't play as much" צ

 

אך אם נוסיף פועל עזר (כמו: "am", "are") לפני הביטוי "used to" נקבל את המשמעות "רגיל ל..":

"לא, אני לא צריך סוודר. אני רגיל לקור" = "No, I don't need a sweater. I'm used to the cold" צ 

"הם לא רגילים לשחק את המשחק בצורה כזו. יש להם חוקים שונים באירלנד" =

"They are not used to play the game like this. They have different rules in Ireland"  צ

 

שימוש נפוץ בביטוי זה הוא עם שם הפועל "to get used to" (להתרגל ל..) במקום פעלי העזר:

"ברגע שאתה מתרגל לזה, זה די (מילולי: סוג של) כיף" =

"Once you get used to it, It's kind of fun"  צ

"קשה לי לעזוב את השכונה הזו. התרגלתי אליה אחרי כל השנים האלה" =

"It's hard for me to leave this neighborhood. I've gotten used to it after all these years" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;