עברית Русский
 

שיעור 3 – עבר פשוט (חלק א')


 


בשיעור זה נלמד איך לדבר בזמן עבר: "הייתי שמח..", "הם היו פה..".

בזמן עבר פעולות העזר "is" ו- "am" הופכות ל "was" ופעולת העזר "are" הופכת ל – "were":

"אני פה עכשיו" =
"I am here now" צ

"הייתי פה אתמול" =
צ "I was here yesterday"

"הם אנשים נחמדים" =
"They are nice people" צ

"הם היו אנשים נחמדים" =
צ "They were nice people"

"אתה צודק" =
"You are right" צ

"צדקת" (היית צודק) =
צ "You were right"

"היא לא עצובה" =
"She is not sad" צ

"היא לא הייתה עצובה" =
צ "She was not sad"

 

גם במילות הקיום נחליף את פעלי העזר לזמן עבר:

"יש משהו" = "There is something" צ |  "היה משהו" = צ "There was something"

"אין אנשים" = "There are no people" צ |  "לא היו אנשים" = צ "There were no people" 

 

פעולות בזמן "עבר פשוט":

 

כדי לדבר על פעולות בעבר ברוב המקרים נוסיף "ed" לסוף שם הפעולה (אם הפעולה

מסתיימת ב – 'e' נוסיף רק 'd'):

* נלמד ביחידה הבאה כיצד מבטאים את התוספת הזאת בצורה מדויקת

"אני רוצה לבוא" = "I want to come" צ

"רציתי לבוא" = "I wanted to come" צ

"הם זזים במעגלים" = "They move in circles" צ

"הם זזו במעגלים" = "They moved in circles" צ

"הוא לועג לי כל הזמן" = "He mocks me all the time" צ (ללעוג = "To mock")

"הוא לעג לי לפני כולם" = "He mocked me in front of everyone" צ (לפני.. = in front of.. )

 

כמו בהוספת "ing" (בהווה ממושך) אותו חוק של כפילות האות האחרונה של הפועל חל פה:

"להתחנן" = "to beg"  |  "התחנן" = "begged" צ

"למפות" = "to map"  |  "מיפה" = "mapped" צ

 

אם האות האחרונה בשם הפעולה היא 'y' ולפניה אות עיצור, נחליף את ה 'y' ב –'I'  ואז נוסיף "ed":

"לנסות" = "to try"  |  "ניסה" = "tried" צ

"לבכות" = "to cry" |  "בכה" = "cried" צ

 

ברוב שמות הפועל בעלי שלוש אותיות שמסתיימים ב-"ay", האות 'y' תתחלף ב-"id":

לומר = to say צ

אמר = said צ

לשלם = to pay צ

שילם = paid צ

 

ישנם פעלים אשר משנים את צורתם לגמרי כאשר מוזכרים בלשון עבר:

"הם חושבים כך" = "They think so" צ

"הם חשבו כך" = "They thought so" צ

"היא רואה את זה ככה (מילולי: בדרך הזאת)" = "She sees it that way" צ (לראות = "to see")

"היא ראתה את זה ככה" = "She saw it that way" צ

 

בלשון עבר המילים "have" ו – "has" הופכות ל – "had":

"יש לי מכונית" = "I have a car"  |  "הייתה לי מכונית" = "I had a car" צ

"יש לה כסף" = "She has money"  |  "היה לה כסף" = "She had money" צ

 

כעת נראה רשימה של חלק משמות הפועל החריגים:

צורת הפועל הרגילה

צורת הפועל בזמן עבר

ללכת = to go צ

הלך = went צ

לעשות = to do צ

עשה = did צ

לראות = to see צ

ראה = saw צ

לבוא = to come צ

בא = came צ

לתפוס = to catch צ

תפס = caught צ

לקנות = to buy צ

קנה = bought צ

לעשות, ליצור = to make צ

עשה, יצר = made צ

לשבור \ להישבר = to break צ

שבר \ נשבר = broke צ

לחשוב = to think צ

חשב = thought צ

לתת = to give צ

נתן = gave צ

לשים = to put צ

שם = put צ (אין שינוי)

 

קחו את הזמן לעבור על הרשימה. לאורך כל יחידות הלימוד, יוצגו בפניכם רשימות של שמות פועל חריגים. רוב שמות הפועל לא יחזרו על עצמם לכן השתדלו לזכור כמה שיותר מהם.


לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;