עברית Русский
 

שיעור 4 – עבר ממושך

 

 

בעברית, אנו מכירים רק סוג אחד של עבר. כל פעולה שנעשתה בעבר תישמע אותו דבר בכל מצב.

ניקח את שני המשפטים הבאים לדוגמא:

1.      "הלכתי חמישה קילומטרים אתמול"

2.      "הלכתי במורד הרחוב כשמישהו קרא בשמי"

בשני משפטים אלה ישנה הפעולה: "הלכתי".

במשפט הראשון הפעולה "הלכתי" היא די פשוטה, עשיתי מעשה – הלכתי (פעולה ב-"עבר פשוט").

במשפט השני ישנן שתי פעולות שנעשו בו זמנית: "הלכתי" (פעולה ארוכה) ו- "קרא" (פעולה קצרה). הפעולה "הלכתי" באה לתאר מה עשיתי כש.. מישהו "קרא" בשמי ולכן היא ארוכה יותר.

הפעולה הארוכה יותר תופיע ב-"עבר ממושך".

 

בשפה האנגלית, פעולה ב-"עבר ממושך" נראית כמו פעולה ב-"הווה ממושך" (מוסיפים פועל עזר ו-"ing" לשם הפעולה) אלא שפועל העזר יופיע בצורת עבר:

"אני הולך" = "I am walking" צ |  "הלכתי" = צ "I was walking"

 

עכשיו נתרגם את המשפטים:

"הלכתי חמישה קילומטרים אתמול" = "I walked five kilometers yesterday" צ

"הלכתי במורד הרחוב כשמישהו קרא בשמי" =

"I was walking down the street when someone called my name" צ     ("when" = "כש...")

 

במשפט הראשון הפעולה "to walk" מוצגת בצורת "עבר פשוט" (הוספנו "ed").

במשפט השני ישנן שתי פעולות: "to walk" ו – "to call". הפעולה "to call" מוצגת כ-"עבר פשוט". זאת מכיוון שהיא פעולה קצרה שנעשתה בזמן שהפעולה "to walk" (פעולה ארוכה) נעשתה.

 

בואו נסתכל על עוד כמה משפטים:

"הטלפון צלצל בזמן שהיא צפתה בטלוויזיה" =

"The phone rang while she was watching television" צ (to ring = לצלצל, while = בזמן ש...)

* מהמילה "while" (בזמן ש..) משתמע שהפעולה שתופיע אחריה תהיה ארוכה ולכן היא תופיע ב-"עבר ממושך"

"על מה חשבת כשנכנסתי לחדר" =

"What were you thinking of when I entered the room?" צ 

"באתי (מילולית: הלכתי) לומר משהו כשנכנסת" =

"I was going to say something when you came in" צ (to come in = להיכנס)

 

אם שתי הפעולות ארוכות, שתיהן יכולות להופיע בצורת "עבר ממושך":

"לא הקשבת לי כשדיברתי!" = "You weren't listening to me when I was talking!" צ

 

אם שתי הפעולות נעשות על ידי אותו שם גוף אין צורך להזכיר את שם הגוף ואת פועל העזר לפני הפעולה השנייה:

"הוא קרא עיתון בזמן שהוא אכל ארוחת בוקר" =

"He was reading a newspaper while eating breakfast" צ ("while he was eating" במקום)

 

ישנם משפטים בהם לא חייבות להיות מוזכרות מילים כמו "בזמן ש.." או "כש.." כדי להבין שאחת הפעולות נעשתה בזמן הפעולה השנייה. גם במקרה זה הפעולה הארוכה יותר תופענה בצורת "עבר ממושך":

"חשבתי שהוא משקר" = "I thought he was lying" צ (לשקר = to lie)

"זה נראה כאילו היא בוכה" = "It looked as though she was crying" צ (כאילו =as though)

"האם זה נראה כאילו היא בוכה?" = "Did it look as though she was crying?" צ

"הוא אמר שהוא מחכה לנס" = "He said he was waiting for a miracle" צ

"הוא לא אמר למה הוא מחכה" = "He didn't say what he was waiting for" צ

 

אם לפעולה השנייה לא מוסיפים "ing" (כמו "want"), שתי הפעולות יופיעו בצורת "עבר פשוט":

"הוא אמר לי שהוא מעדיף\העדיף ללכת (ברגל)" = "He told me he preferred to walk"  צ

* לשם הפועל "to prefer" (להעדיף) לא נוסיף "ing" כמו שלא נוסיף לפועל - "to want".

 

מקרה נוסף שבו נשתמש ב-"עבר ממושך" הוא כאשר מדברים על נקודת זמן ספציפית בתוך הפעולה הארוכה:

"מה עשית במרתף בשלוש לפנות בוקר?" = "What were you doing in the basement at 3 a.m.?" צ 

התשובה גם תהיה בצורת "עבר ממושך":

"לא עשיתי שום דבר פסול" = "I wasn't doing anything wrong" צ

 

משפט סביל ב-"עבר ממושך" ייראה כמו משפט סביל ב-"הווה ממושך":

(מי או מה שעליו מתבצעת הפעולה)+ (beפועל ) + being + V3

אלא שפועל ה-be יהיה "was" או "were" במקום "is, are, am".


 

"אימא שלי שטפה את הכלים כשחזרתי הביתה" =

"My mother was washing the dishes when I came home" צ

"הכלים נשטפו על ידי אימא שלי כשחזרתי הביתה" =

"The dishes were being washed by my mother when I came home" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;