עברית Русский
 

שיעור 3 – מילות יחס לפעלים
מילון
( אלו מילים בהן נעשה שימוש בשיעור זה )

משהו

Something צ

מישהו

Someone צ

או

Or צ

 

בעברית ישנם פעלים אחריהם אנו מוסיפים אות יחס מסוימת ופעלים שאחריהם לא נוסיף כלום:

"להתקשר למישהו" (הוספנו את אות היחס 'ל')

"לשבור משהו" (אין אות יחס)

"להשתמש במשהו" (הוספנו את אות היחס 'ב')

"לצרוח על מישהו" (הוספנו את מילת היחס "על")

 

באנגלית, כמו בעברית, פעלים כאלה קיימים. ומילות היחס השכיחות שלהם הן: "about", "at", "of", "to".

את רובן אתם מכירים משיעורים קודמים, אבל משמעותן פה שונה ומשתנה.

בואו נראה כמה דוגמאות:

"to laugh at someone"= לצחוק על מישהו

"to talk to someone"= לדבר עם מישהו

 

ישנם פעלים בעברית הדורשים אות יחס בעוד שהפועל המקביל באנגלית לא דורש:

"להתקשר למישהו" = "To call someone" (בעברית הוספנו 'ל', באנגלית לא הוספנו כלום)

 

ישנם פעלים אשר להם פירוש דומה עם מילת יחס אחת או אחרת אבל יש להם כוונה שונה:

"לצחוק על" = "to laugh at" (על מישהו). "לצחוק על" = "to laugh about" (על נושא מסוים).

 

אחרי מילת היחס לפועל יבוא המושא:

"לחשוב על... משהו או מישהו" = "To think of… something or someone" צ

* ראו שיעור קודם הגדרת "מושא"

 

להלן רשימת פעלים ומילות יחס המתווספות אליהם:

צ To search for a ring לחפש אחר טבעת =

צ To scream at the student לצרוח על התלמיד =

צ To bark at the cat לנבוח על החתול =

צ To look at the sky להסתכל על השמיים =

צ To lie about this לשקר בקשר לזה =

צ To smile at her לחייך אליה =

צ To cry about the milk לבכות על החלב =

צ To shoot at them לירות עליהם =

צ To laugh at David לצחוק על דויד =

צ To think of something לחשוב על משהו =

צ To laugh about this לצחוק על זה =

צ To shout at someone לצעוק על מישהו =

צ To forget about the subject לשכוח מהנושא =

צ To talk to him לדבר איתו =

להסתכל על דן = צ To look at Dan

צ To speak of it לדבר על זה =

        * נרחיב על מילות יחס בשיעורים מתקדמים

 

ישנן מילות יחס אחרות אשר משנות את מהות הפעולה: "for", "out", "up" ועוד.

לא נרחיב בנושא בשלב זה אבל ניתן דוגמא או שתיים:

"to shut"משמעותו "לסגור", אבל "to shut up"משמעותו "לשתוק" או "לסתום את הפה".

"לחפש משהו" = "to look for something". "להסתכל על עצמך" = "to look at yourself".

למילה look וריאציות רבות:

"להיראות" \ "להסתכל" = "to look". "להסתכל על" = "to look at". "לחפש" = "to look for".

"להיזהר" = "to look out". "לטפל ב-" \ "להשגיח על" = "to look after".

 

בשיעורים מתקדמים נרחיב על שמות פועל מורכבים.

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]