עברית Русский
 

שיעור 8 – שאלות מורכבות (חלק ב')

 

 

כדי לשאול "איזה?" נשתמש במילה "what" או במילה "which".

בשיעור הקודם למדנו שאחרי "how much" ו - "how many" נשים את העצם אותו אנו מודדים.

ובכן, אחרי "what" ו – "which" במקרה הזה נשים את העצם עליו אנו שואלים.

 

במילה "which" נשתמש בשני מקרים:

א.      כאשר האפשרויות מוצגות בפנינו.

ב.      כאשר האפשרויות ידועות לנו.

למשל, אם יאמרו לנו שיש לנו לכלוך על הנעל, נשאל:

"איזו נעל?" = "Which shoe?" צ (מקרה א': אפשרויות ידועות - נעל אחת משתיים שאנו נועלים)

אם אנו יודעים על איזה עצם מדובר (במקרה הזה, shoe) נהוג להחליף אותו במילה "one" (אחד):

"איזו נעל?" = "Which one?" צ 

תשובה אפשרית: "הנעל הזאת" = "That one" צ (מן הסתם נצביע על הנעל)

 

מקרה אחר הוא כאשר אנו נמצאים בחניון ומסתכלים על שורה של מכוניות ומישהו שואל אותנו:

"איזו מכונית שלך?" = "Which car is yours?" צ (מקרה ב': אפשרויות מוצגות בפנינו)

* אפשר גם: "which one is yours?"

 

במילים "which one of" או "which of" נשתמש כאשר נרצה לשאול "מי מ..." או "איזה מ...":

"מי מכם, ילדים, הוא דני כהן?" = "Which one of you, kids, is Danny Cohen?" צ

"מי מהם ניסה לפגוע בך?" = "Which one of them tried to hurt you?" צ

"איזה מהאקדחים האלה הוא אמיתי?" = "Which of these guns is real?" צ

* כשנאמר "which of" בלי "one", יכולות להיות כמה אפשרויות (מספר אקדחים אמיתיים)

 

במילה "what" נשתמש בשאר המקרים והרבה פעמים נוסיף "kind of" ("סוג של") אחריה:

"מצאתי נעל באמצע הדרך" = "I found a shoe in the middle of the road" צ

"איזו נעל?" = "What shoe?" צ (הפעם זו נעל אחרת, לא אחת מאלה שאנו נועלים)

"באיזה \ מה צבע החולצה שלי?" = "What color is my shirt?" צ 

"איזו מכונית יש לך?" = "What kind of car do you have?" צ

"איזה בן אדם אתה חושב שאני?" = "What kind of person do you think I am?" צ

 

ישנן עוד שתי מילות שאלה באנגלית שלא קיימות בעברית.

הראשונה היא: "Whose"  שמשמעותה "של מי?":

"של מי המכונית הזאת?" = "Whose car is this?" צ

"של מי היה הרעיון הזה?" = "Whose idea was it?" צ

"הפלאפון של מי מצלצל?" = "Whose cell phone is ringing?" צ

 

מילת השאלה השנייה היא "whom"  שמשמעותה "את מי?":

"את מי הזמנת למסיבה?" = "Whom did you invite to the party?" צ

"את מי הוא ישלח עכשיו?" = "Whom will he send now?" צ

* נסו לא להתבלבל בין המילים "who" (מי) ו- "whom" (את מי)

 

הוספת מילת יחס למילים: "whom", "what", "which", "whose" נעשית באחת משתי צורות:

משמעות

צורה ראשונה

צורה שנייה

למי... ?

To whom…?

Whom … to?

בשביל מי... ?

For whom…?

Whom … for?

עם מי... ?

With whom…?

Whom … with?

בשביל מה... ?

For what…?

What … for?

עם מה... ?

With what…?

What … with?

לאיזה... ?

To which…?

Which … to?

בשביל איזה... ?

For which…?

Which … for?

עם איזה... ?

With which…?

Which … with?

בשביל... של מי... ?

For whose…?

Whose … for?

* ישנן עוד מילות יחס אך נקדיש שיעור אחר להכרת רוב מילות היחס בהמשך

 

"עם מי היא הולכת?" = "With whom is she going?" צ 

                           = "Whom is she going with?" צ

"בשביל מי אתה עושה את זה?" = "For whom are you doing this?" צ

                                            = "Whom are you doing this for?" צ

"למי נתת את הכסף?" ="To whom did you give the money?"   צ

                                 ="Whom did you give the money to?"  צ

"למה \ בשביל מה אתה מחכה?" = "What are you waiting for?" צ (לחכות = to wait)

"עם מה אתה הולך להרוג את הזבוב?" = "What are you going to kill the fly with?" צ

"עם אלו קלפים הוא שיחק?" = "With which cards did he play?" צ

"על הכיסא של מי ישבת?" = "Whose chair did you sit on?" צ (אפשר גם "in")
    * הצורה השנייה היא השכיחה יותר

 

באחד השיעורים למדנו שישנם פעלים להם יש מילות יחס כמו:

"לצעוק על..." = "To shout at…"

"לדבר עם..." = "To talk to…"

"לבכות על..." = "To cry about…"

 

במשפט שאלה אפשר להשתמש בפעלים אלה בצורה דומה לדוגמאות שראינו קודם:

"על מה אתה צועק?" = " At what are you shouting?" צ

                              = " What are you shouting at?" צ

"עם מי היא רוצה לדבר?" = " To whom does she want to talk?" צ

                                   = " Whom does she want to talk to?" צ

"על מה אתה בוכה?" = "About what are you crying?" צ

                             = "What are you crying about?" צ

* גם פה, הצורה השנייה היא השכיחה יותר

 

ולבסוף למדנו שישנם פעלים להם אין מילות יחס באנגלית:

"להתקשר ל..." = "To call"

"לבטוח ב..." = "To trust"

 

"למי את רוצה להתקשר?" = "Whom do you want to call?" צ

"במי אתה הולך לבטוח?" = "Whom are you going to trust?" צ

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;