עברית Русский
 

שיעור 2 – שמות גוף כמושאמילון
( אלו מילים בהן נעשה שימוש בשיעור זה )


לקרות

To happen צ

אנשים

People צ

להצטרך

To need צ

לשנוא

To hate צ

להרוג

To kill צ

לעשות

To do צ

להיות אכפתי כלפי

To care about צ

 


עד עכשיו ראינו איך שמות גוף נקראים כנושא. זאת אומרת, כשאותו גוף עשה פעולה כלשהיא או כשתיארנו את אותו גוף:

אני אוהב את זה =  I like it

הם נחמדים  = They are nice

 

אך מה אם נרצה להזכיר גופים אלה כשלא הם עושים את הפעולה אלא מישהו או משהו אחר?

קחו למשל את המשפט הבא:

"אני רואה אותו כל יום".

 

במשפט הזה הגוף "אני" עושה את הפעולה והגוף "אותו" (את הוא) מקבל את הפעולה או שהפעולה נעשית עליו (והוא נקרא "מושא").

הנה מספר דוגמאות נוספות: אותו, אליו, לו, איתו, ממנו, עליו

כל אלה יתורגמו למילה "him" (אם מדובר על הגוף "הוא").

* לפעמים נוסיף מילת יחס (כמו "about", "at", "of". פירוט בשיעור הבא)

אם כך, המשפט הקודם יראה כך: "אני רואה אותו כל יום" = "I see him every day".

 

עוד מקרה הוא אם שם הגוף עונה על השאלה "מי?" או "מה?":

"זה הוא" = "That is him" ("זה...", מי זה? המילה "הוא" עונה על השאלה "מי זה?": "זה הוא")

* המושג "מושא" הוא בעצם התשובות לשאלות: מה? מי? למי? ממי? למה? בשביל מה? על מה? את מה? אל מי?

 

וכך ההמרה בשאר הגופים:

I -> Me צ

We -> Us צ

You -> You צ

He -> Him צ

She -> Her צ

They -> Them צ

It -> It צ

 

דוגמאות נוספות:

 

"זה קורה לי (ל-אני) כל הזמן" = "It happens to me all the time" צ

"הוא שונא אותם (את הם)" = "He hates them" צ

"היא צריכה אותך (את את)" = "She needs you" צ

"האנשים האלה הם אנחנו" = "Those people are us" צ

"אני רוצה לדבר איתו (עם הוא)" = "I want to talk to him" צ

"אנחנו צריכים להרוג אותו" = "We need to kill it" צ ("it"-לא מדובר בבן-אדם. אולי יתוש או זבוב)

"כן, זה אני" = "Yes, this is me" צ

"זה ממנה (מ-היא)" =  "This is from her" צ
"אתה צריך לשכוח ממנה" = "You need to forget about her" צ (במקרה זה, "about"= "מ..")

 

לפעמים כאשר אנו מזכירים את אותו גוף פעמיים באותו משפט נשתמש במילים:

"עצמי" = "myself" צ

"עצמך" = "yourself" צ

"עצמכם \ עצמכן" = "yourselves" צ

"עצמנו" = "ourselves" צ

"עצמו" = "himself" צ

"עצמה" = "herself" צ

"עצמם" \ "עצמן" = "themselves" צ

"עצמו" \ "עצמה" = "itself" צ (כאשר לא מדובר בבן-אדם)

 

דוגמאות לשימוש:

"לא, אני עושה את זה בשביל עצמי" = "No, I do it for myself" צ

"הוא שונא את עצמו" = "He hates himself" צ

"אכפת להם רק מעצמם" = "They care only about themselves" צ

 

הוספת המילה "by" לפני מילת ה – "-self" נותנת את המשמעות "לבד":

"הוא מבלה הרבה זמן בבית לבדו" = "He spends a lot of time at home by himself" צ

"אני עושה זאת לבדי" = "I do it by myself" צ

"אנו מסתדרים לבדנו \ לבד" = "We manage by ourselves" צלחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;