עברית Русский
 

שיעור 2 – תאור מידה (חלק א')
בשיעור קודם למדנו את שמות המספרים באנגלית. בעזרתם נוכל למדוד כמות של פריטים:

"שלוש ערים" = "Three cities" צ ("עיר" = "a city")

"חמישים ושניים קלפים" = "Fifty two cards" צ

"אלף מאתיים בתים" = "Twelve hundred houses" צ

"שישה מיליון אנשים" = "Six million people" צ

 

לפעמים נאמר "מאות", "אלפי", "מיליוני" כשנרצה לדבר על מספר גדול אך לא מדויק של פריטים.

במקרה זה נוסיף 's' למילים "hundred", "thousand", "million" ואחריהן את המילה "of":

"מאות אנשים" = "Hundreds of people" צ

"אלפי דרכים" = "Thousands of ways" צ

"מיליוני סיבות" = "Millions of reasons" צ

* במקרים האלה המילה "of" משמעותה "של": "מאות של אנשים", "אלפים של דרכים", "מיליונים של סיבות"

 

אפשר גם לומר "מאות אלפי":

"מאות אלפי חיילים" = "Hundreds of thousands of soldiers" צ

 

מספרים הם לא הדרך היחידה בה אנו מודדים. ישנם מילים בעזרתן אנו מתארים כמות לא מדויקת:

"כל" = "all" צ

"רוב" = "most" צ

"הרבה" = "many" צ

"מספר (של)" , "כמה" = "several" צ צ "some" צ "a few"

 

"כל הדברים מגיעים לקיצם" = "All things come to an end" צ ("סוף", "קץ" = "an end")

"הרבה אנשים באו לבקר אותי ביום ההוא" = "Many people came to visit me that day" צ

"היו כמה מקרים" = "There were several incidents" צ 

"מספר חיות מתו במשך הבצורת" = "Some animals died during the drought" צ

"יש לי כמה טריקים משלי" = "I have a few tricks of my own" צ

"לרוב הרכבים יש ארבעה גלגלים" = "Most vehicles have four wheels" צ

 

אם אחרי המילים הללו מופיעה אחת מן המילים "the, this, that, these, those", מילת שיוך (כמו "my") או שם גוף בצורת מושא (כמו "him") נוסיף את המילה "of" (משמעותה פה בדרך כלל: "מ.."):

"הרבה מאיתנו חושבים שהם יכולים לעשות את זה" = "Many of us think they can do it" צ

"חלק מהילדים לא רוצים לחזור הביתה" = "Some of the kids don't want to go back home" צ

"חלק מהסוסים שלו ברחו" = "Some of his horses escaped" צ

"כל הילדים שלי הם אנשים מבוגרים עכשיו" = "All of my children are grown people now" צ

 

המילים הבאות גם כן מתארות כמות מסוימת ולמילים אלה נוסיף "of" (משמעותה פה: "של"):

"מספר גדול (של)" = "a large number (of)" צ 

"מספר קטן (של)" = "a small number (of)" צ

"מספר (של)" = "a number (of)" צ

* כפי שתוכלו לנחש "small" משמעותו "קטן" ו – "large" משמעותו "גדול"

 

"מספר קטן של אנשים מתנגד" = "A small number of people object" צ

"יש לו מספר (של) סיבות" = "He has a number of reasons" צ

 

ישנן עוד שתי מילים המתארות כמות והשימוש בהן הוא די נפוץ:

"הרבה" = "a lot" צ, צ "lots"

גם להן נוסיף "of":

"יש הרבה מכוניות בחניון" = "There are lots of cars in the parking lot" צ

"להרבה מהאנשים הללו אין מספיק אוכל" = "A lot of these people don't have enough to eat" צ

 

את המילה "of" נוסיף רק אם אחריה יופיע מה שאנחנו מודדים. לכן במקרה הבא לא נוסיף "of":

"אני חושב על זה הרבה" = "I think about it a lot" צ

 

כאשר נרצה לציין טווח מסוים נשתמש במילה ".. to.." ("בין.. ל.." או ".. עד.."):

"אני מאמין שיש בין 10000 ל-12000 מושבים באצטדיון הזה" =

"I believe there are ten to twelve thousand seats in this stadium" צ

* מילולית: בין עשר לשתים-עשרה אלף

"אני אגיע לשם תוך 3 עד 4 דקות" = "I'll get there in 3 to 4 minutes" צ

* "תוך" (או: בעוד) = "in". נרחיב על תיאורי זמן בשיעורים הבאים

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;