עברית Русский
 

שיעור 5 – שמות עצם חלק א'מילון
( אלו מילים בהן נעשה שימוש בשיעור זה )

ספר

book  צ

דלת

door צ

מטרייה

umbrella צ

שמש

sun צ

 

הנה לכם קטע קצר: "אנג'לה הבחינה כי על הרצפה מוטל ספר. היא החליטה לקחת את הספר לידיה."

 

המילה "ספר" (שם עצם) מוזכרת פעמיים בקטע זה. במשפט הראשון זהו סתם "ספר", במשפט השני הוא מוזכר כ-"הספר". זאת מכיוון שהספר כבר הוזכר פעם אחת ולכן בפעם השנייה (כדי שלא נחשוב שזהו ספר אחר) נוספה האות "ה" לפני המילה "ספר". האות "ה" הזאת מוכרת בשם " 'ה' הידיעה".

עוד מקרה בו נשתמש ב " ה' הידיעה" הוא אם אנו מדברים על עצם מיוחד ומוכר לנו (כמו השמש).

 

בשפה האנגלית " 'ה' הידיעה" היא המילה "the" צ לפני שם העצם.

כך ש:

הספר = The book  צ

הדלת  = The door  צ

השמש = The sun צ

 

אך אם ברצוננו לציין שם עצם ללא " 'ה' הידיעה" ( סתם ספר ) נצטרך להוסיף את האות 'a' צ לפני שם העצם:

ספר = a book צ

דלת = a door צ

* לא נוכל לומר a sun כיוון שהשמש היא יחידה במינה (אלא אם כן נתייחס גם לשמשות הנמצאות שנות אור מאיתנו...)

 

מקרה אחר הוא בשם עצם המתחיל באות תנועה.

בשיעור 1 הזכרנו חמש אותיות תנועה: A, E, I, O, U, זוכרים?

במקרה כזה במקום להוסיף 'a' לפני שם העצם נוסיף 'an' צ כמו בדוגמא הבאה:

מטרייה = an umbrella צ

גם כן, המילה "the" תישמע צ במקום צ לפני שם עצם המתחיל באות תנועה:

המטרייה = The umbrella צלחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;