עברית Русский
 

שיעור 4 – המרת תואר לשם עצם

 

 

ההמרה הבאה שנלמד עליה היא בין שמות תואר לשמות עצם.

בעברית ההמרות יתבצעו באופן הבא:

אחראי -> אחריות, פשוט -> פשטות, מדויק -> דיוק

 

באנגלית, כמו שכבר ניחשתם נוסיף סיומת מסיומת כדי לבצע את ההמרה הזו.

 

ולהלן הסיומות השכיחות:

 

סיומת "ness":

שמח = happy צ

שמחה = happiness צ

חולה = sick צ

תחלואה, מחלה = sickness צ

רשע = wicked צ

רשעות = wickedness צ

טוב לב, אדיב = kind צ

אדיבות = kindness צ

חסר ישע, חסר אונים = helpless צ

חוסר ישע, חוסר אונים = helplessness צ

* שימו לב לתהליך ההמרה: help -> helpless -> helplessness (עזרה -> חסר עזרה\ישע -> חוסר עזרה\ישע)

 

"כמה זמן הוא כבר חולה?" = "How long has he been sick?" צ

"אתה מבלה את רוב היום מול המחשב. זה הפך למחלה" =

"You spend most of the day in front of the computer. It has become a sickness" צ

 

סיומת "bility":

אחראי = responsible צ

אחריות = responsibility צ

מתועב = despicable צ

תיעוב = despicability צ

יציב = stable צ

יציבות = stability צ

אמין = reliable צ

אמינות = reliability צ

* תהליך המרה: to rely -> reliable -> reliability (לסמוך\להאמין -> אמין -> אמינות)

 

"לפני שאתה יורה, תשמור על היד יציבה" = "Before you take a shot, keep your hand stable" צ

* לירות = to take a shot (מילולי: לקחת ירייה)

"אם תסתובב ממש מהר למשך כמה שניות, אתה תרגיש מסוחרר ותאבד את היציבות" =

"If you turn around real fast for a few seconds, you'll feel dizzy and lose your stability" צ

 

"עם כוח רב באה אחריות רבה" = "With great power comes great responsibility" צ

 

סיומת "ity":

אמיתי = real צ

אמת, מציאות = reality צ

חיוני = vital צ

חיוניות = vitality צ

פשוט = simple צ

פשטות = simplicity צ

מורכב = complex צ

מורכבות = complexity צ

רעיל = toxic צ

רעילות = toxicity צ

* תהליך המרה: toxin -> toxic -> toxicity (רעל\רעלן -> רעיל -> רעילות)

 

"זה די פשוט למעשה. הנה, תן לי להראות לך" =

 "It's quite simple actually. Here, let me show you"  צ

"רואה? עשיתי את זה בפשטות רבה" = "See? I've done it with great simplicity" צ

 

 

סיומת "ty":

מיוחד = special צ

מומחיות, מיוחדות = specialty צ

אכזרי = cruel צ

אכזריות = cruelty צ

חרד = anxious צ

חרדה = anxiety צ

ודאי, בטוח = certain צ

ודאות, ביטחון = certainty צ

 

"אני תמיד מאוד חרד לפני שאני הולך לרופא השיניים" =

"I'm always very anxious before I go to the dentist" צ

"(הם) אומרים ששערות לבנות מופיעות בגלל חרדה ולחץ. אני לא חושב שזה נכון" =

"They say that white hairs appear because of anxiety and stress. I don't think that's true" צ

 

סיומת "cy" או "sy":

הגון = decent צ

הגינות = decency צ

מדויק = accurate צ

דיוק = accuracy צ

תלוי, תלותי = dependent צ

תלות = dependency צ

כופר = heretic צ

כפירה = heresy צ

 

"הוא לא אדם הגון. יכולתי לראות שהוא מרמה את הלקוחות שלו" =

"He is not a decent person. I could tell he was deceiving his customers" צ

* לומר = to tell. אך פירוש נוסף הוא "לראות" או "לשים לב"

"מי שזה לא היה, הוא פשוט פגע וברח. לא הייתה לו אפילו ההגינות להתקשר לאמבולנס" =

"Whoever it was, they just hit and run. They didn't even have the decency to call an ambulance" צ

* שימו לב שהשתמשנו בשם הגוף "they" במקום "he" או "she" כיוון שלא ידוע מי נהג ברכב.

 

סיומת "th":

חם = warm צ

חום = warmth צ

עמוק = deep צ

עומק = depth צ

נכון, אמיתי = true צ

אמת = truth צ

מת = dead צ

מוות = death צ

 

"אפשר לראות שהזוג הזה מאוהב עמוקות (באופן עמוק. או במילים אחרות: מאוהב מאוד) =

"You can see this couple is deeply in love" צ (to be in love = להיות מאוהב)

"לאיזה עומק אתה יכול לצלול?" = צ "To what depth can you dive?"

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;