עברית Русский
 

שיעור 3 – פעלים כשמות תואר

 

 

תפקיד נוסף שיש לפעלים ב-V3 הוא לשמש כשם תואר.

 

צורת הפועל השלישית (V3) של "to break" היא "broken" – "שבור".

נשתמש ב-V3 של הפועל בדיוק כמו בכל שם תואר אחר:

"האגרטל לבן" = "The vase is white" צ

"האגרטל שבור" = "The vase is broken" צ

 

בדוגמא הנ"ל השתמשנו בצורת הפועל השלישית כדי לתאר את מצב האגרטל (שבור).

שימו לב שהוספנו פועל עזר ("is") לפני שם הפעולה כמו לפני שם התואר "white" (לבן).

 

בשיעור הקודם למדנו שברוב שמות הפעלים, V3 זהה ל – V2 של אותו שם פועל.

בשם הפועל "לעייף" = "to tire" לדוגמא, המצב הוא כזה:

"עייפתי אותו" = "I tired him" צ (V2)

"סוס עייף" = "A tired horse" צ (V3)

 

השתמשנו בצורת ה-V3 של שם הפועל כשם תואר בדיוק כמו שנשתמש בכל שם תואר אחר:

"סוס גדול" = "A large horse" צ

 

חלק מהפעלים שראינו בשיעור הקודם גם כן יכולים לשמש כשם תואר במקום פועל סביל.

למשל, המילה "written" (V3 של "to write" = "לכתוב") יכולה לשמש כפועל סביל (נכתב) אבל יכולה גם לשמש כשם תואר (כתוב):

"מכתב נכתב על ידי מקס" = "A letter is written by Max" צ

"כל מה שאנחנו צריכים לדעת כתוב פה" = "Everything we need to know is written here" צ

 

שימו לב שבמשפט הראשון (משפט סביל) פירוש "written" הוא פעולה סבילה בעוד שבמשפט השני היא משמשת כשם תואר.

לכן לא נוכל לתת פירוש לצורה השלישית של שמות פועל ללא הקשר למשפט.

 

שם הפועל "to get" הוא פועל שמשתמשים בו לפעמים לפני שם פועל ב-V3. הוא מחליף את פועל העזר (is, are, am) ופירושו הוא "להפוך ל.." או "להיות":

"הוא מתעייף (הופך לעייף) מהר מאוד" = "He gets tired very quickly" צ

 

הכוונה היא ש – "הוא הופך לעייף" בשונה מהכוונה במשפט בו נשתמש בפועל עזר:

"הוא עייף" = "He is tired" צ

"הוא מתעייף" = "He gets tired" צ

 

כאשר נדבר בלשון עבר, נשתמש ב – V2 של הפועל "to get" -> "got" במקום "was" ו – "were":

"הייתי עייף" = "I was tired" צ 

"התעייפתי" = "I got tired" צ

* שימו לב לא להתבלבל בין המילה "got" בשיעור זה לבין "got"בהקשר של מחויבות ("have got", "has got")

 

נוכל להשתמש ב – "get" גם בשאר התיאורים (זאת אומרת, לא רק לפני פועל ב - V3):

"התעצבנתי (הפכתי לעצבני) באותו יום" = "I got upset the other day" צ 

"אני (נהיה) בודד בלילות" = "I get lonely at nights" צ

* שמות התואר "upset" ו-"lonely" הם לא צורת V3 של פעלים מסוימים אלא שמות תואר "מקוריים"

 

נוכל להשתמש ב- "get" בזמנים שונים וגם עם "מודאלים":

"אני נהיה (מתחיל להרגיש) עצבני" = "I'm getting nervous" צ

"היא תדאג (תהפוך למודאגת)" = "She will get worried" צ ("worried"= צורת V3 של "to worry")

"זה יכול להפוך\להיות ממש מגעיל" = "This can get really ugly" צ

 

בנוסף לפועל "to get", ישנם פעלים נוספים (to go, to grow) שלעיתים משתמשים בהם באותה צורה אך לרוב הם שמורים לשמות תואר מסוימים:

"הוא הפך למשוגע" או "הוא השתגע" = "He went crazy" צ ("went"V2 של "go")

"הסוסים הופכים (או: מתחילים להיות) לעצבניים" = "The horses are growing nervous" צ

* המשמעות היותר נפוצה של שם הפועל "to grow" היא "לגדול"

 

וללא קשר למה שנלמד עד כה, לפועל "to get" משמעויות נוספות: "לקבל", "להשיג", "להגיע".

"אני משיג כל מה שאני רוצה" = "I get whatever I want" צ

"קיבלתי 100 במבחן" = "I got an A+ in the exam" צ ("got"= V2 של "get", ציון 100 = A+)

"אנחנו חייבים להגיע לשם ראשונים" = "We've got to get there first" צ

* שימו לב! במשפט האחרון ה – "got" הוא בהקשר של מחויבות (have got)

 

לחצו ==>  כאן <== בכדי לבחון את עצמכם

 
אפליקציה חדשה
אפליקציה קלילה ללימוד כתיבה ואיות באנגלית
[לידיעה המלאה]
 
;