עברית Русский
 
 

1

 

 

1.   "count"?

.     

.     

.      

.     

 

2.    ?

.      jran

.      drown

.       drain

.      dreen

 

3.   "brawl"?

.     

.     

.      

.     

 

4.   "sample"?

.     

.     

.      

.     

 

5.   "bone, kite, pale"?

.     

.     

.      

.     

 

6.   "tire"?

.     

.     

.      

.     

 

 

  

 


:

:

= newspaper

, = boss

= night

= breakfast

= ocean

= bus

 

:

= to read

= to be

= to see

= to begin

 

  >>  <<

 
: 0722-460-460
[ ]