עברית Русский
 
 

7

 

 

1.   " ", ?

.      I am reading everyday

.      I read everyday

.       I am read everyday

.      I reading everyday

 

2.   " ", ?

.      I am reading now

.      I read now

.       I am read now

.      I reading now

 

3.   "shaking"  ( ) -" ", ?

.      to shak

.      to shake

.       to shack

.      to shakk

 

4.   "to sit"   "". " " () :

.      They are siting on the bench

.      They sit on the bench

.       They are sitting on the bench

.      ' -'

 

 

  

:

:

= new

= close

= tall

= daily

 

:

= 8 = eight

" \ " = abroad

= little

= anyway

= next

= anxiously

 

  >>  <<

 
: 0722-460-460
[ ]