עברית Русский
 

1

 

 

1.   "pulse"?

.     

.     

.      

.     

 

2.    ?

.      Heyzi

.      Hayzi

.       Hazy

.      hayz

 

3.    ?

.      Treture

.      Treasure

.       Treature

.      chreature

 

4.    ?

.      Marriage

.      Marriaj

.       Marriadj

.      marige

 

5.   "numb"?

.     

.     

.      

.     

 

6.   "suspicious"?

.     

.     

.      

.     

 

7.    ?

.      Substanshiate

.      Substanchate

.       Substansiate

.      substantiate

 

8.    ?

.      Richual

.      Risual

.       Ritual

.      ridual

 

9.   "fatigue"?

.     

.     

.      

.     

 

 :

 

:

= mugger

= air

= neighborhood

= ambulance

= night

= appearance

 

:

= to know  (V2 = knew , V3 = known )

= to activate

= to land

= to aim

= to let go

= to bite  >>  <<

 
: 0722-460-460
[ ]